• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Rok szkolny 2015/2016

Spotkanie z Wójtem Robertem Kowalczykiem

9 maja 2016 r. dzieci z klas I-III PSP spotkały się z Wójtem Gminy Garbatka-Letnisko Robertem Kowalczykiem. Nasz gość przeczytał  najmłodszym uczniom legendę o powstaniu naszej miejscowości oraz dokonał rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Garbatka-Letnisko i jesteś u siebie”. Najmłodsi garbatczanie przedstawili również swoje marzenia i prośby. Wśród nich znalazły się: marzenia o skateparku, dużej sali gimnastycznej i bogato wyposażonym placu zabaw. Pan Wójt przychylnie odniósł się do propozycji dzieci, czego efektem był kontrakt podpisany przez przedstawicieli klas oraz Wójta Roberta Kowalczyka. Nasz Gość nie zapomniał również o słodkim upominku dla najmłodszych.

Spotkanie odbyło się w ramach akcji czytelniczej „Czytajmy razem” i miało na celu nie tylko rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, ale również przybliżenie najmłodszym mieszkańcom gminy jej historii, walorów przyrodniczych i architektury. Przede wszystkim jednak ukazało gospodarza naszej gminy jako otwartego na propozycje nawet najmłodszych mieszkańców Garbatki. Dzieci podziękowały Panu Wójtowi za spotkanie gromkimi brawami, życzliwymi uśmiechami i dyplomem z pamiątkowym zdjęciem.   

Monika Rodakowska
Danuta Rajn

"Klub Bezpiecznego Puchatka"

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I wzięli udział w VII edycji programu edukacyjnego "Klub Bezpiecznego Puchatka". Celem programu było przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o bezpieczeństwie na drodze, w szkole i w domu. W każdej klasie przeprowadzone zostały  zajęcia:
"Bezpieczeństwo na drodze", "Bezpieczeństwo w szkole", "Bezpieczeństwo w domu”, "Bezpieczny odpoczynek". W trakcie zajęć uczniowie otrzymali książeczki, dzięki którym mogli utrwalić zdobyte umiejętności. Rodzicom zostały przekazane broszury o tej samej tematyce. Dzięki programowi "Klub Bezpiecznego Puchatka" uczniowie:

 • zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach;
 • rozwinęli umiejętność odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotkają w czasie drogi do szkoły;
 • uświadomili sobie niebezpieczne sytuacje jakie mogą zaistnieć w domu i szkole oraz wykształcili umiejętności odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia;
 • dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić wakacje i utrwalili znajomość telefonów alarmowych.

Klasy biorące udział w programie przystąpiły również do ogólnopolskiego testu sprawdzającego wiedzę i przypominającego zasady bezpieczeństwa. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli.

Zajęcia warsztatowe prowadzone przez studentów psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

W  kwietniu i maju  gościliśmy w naszej szkole wolontariat studencki. Studenci psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili warsztaty z komunikacji interpersonalnej. Każdy człowiek, we wszystkich dziedzinach swojej działalności, korzysta z komunikacji interpersonalnej. Funkcjonując w społeczeństwie nie da się wyeliminować porozumiewania się z innymi osobami. Nie zawsze jest ono łatwe i przyjemne. Znajomość reguł rządzących komunikacją interpersonalną dobrze wykorzystywana w praktyce, może pomóc w utrzymaniu pozytywnych relacji z ludźmi

Pożądane kompetencje społeczne zależą od posiadanych umiejętności komunikacji społecznej, na które składają się: umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność prowadzenia rozmowy, umiejętność słuchania, umiejętność werbalizowania swoich myśli, uczuć i spostrzeżeń, umiejętność udzielania informacji zwrotnej. Podczas warsztatów uczniowie poznawali te zagadnienia w formie zabaw, gier, scenek dramowych, działań  plastycznych, burzy mózgów, ćwiczeń praktycznych, ćwiczeń relaksacyjnych. Zajęcia dotyczyły umiejętności pracy w grupie, integracji zespołu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, podejmowania decyzji, szczególnie pod kątem zawodowym.

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Jubileuszowa XV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej odbyła się w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko 26 kwietnia 2016 r. Konkurs już po raz kolejny został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

Do konkursu przystąpiło tym razem 29 uczniów z 13 placówek oświatowych (12 szkół podstawowych oraz 1 przedszkola) z terenu trzech powiatów: kozienickiego, zwoleńskiego i radomskiego. Prezentacje uczniów oceniało jury w składzie:

Maria Dziedzicka (autorka "Kroniki Garbatki") - przewodnicząca
Stanisława Kowalik (emerytowana nauczycielka języka polskiego)
Małgorzata Markowska (Kierownik Biblioteki Gminnej w Garbatce-Letnisko)
Zbigniew Wdowiak (Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy)
Anna Rutka (nauczycielka języka polskiego w ZSS)

Uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani pod względem artystycznym. W swoich ocenach jury wzięło pod uwagę: zgodność prezentowanego utworu z tematyką konkursu, dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Wyniki konkursu są następujące:

Kategoria I
I miejsce: Alicja Baryłka (PSP w Baryczy)
II miejsce: Sandra Pachocka (PSP w Grabowie nad Pilicą)
III miejsce: Roksana Wójcik (ZS-P w Starych Słowikach)

Kategoria II
I miejsce: Zofia Bolesławska (ZSS w Garbatce-Letnisko)
II miejsce: Julia Marek (PSP w Suchej)
III miejsce: Aleksandra Kądrowska (PSP w Przydworzycach)
III miejsce: Aleksandra Garczyna (ZSS w Garbatce-Letnisko)

Kategoria III
I miejsce: Dorota Pisarek (PSP w Grabowie nad Pilicą)
II miejsce: Dawid Hernik (PSP w Suchej)
III miejsce: Julia Gołda (PSP w Baryczy)

Nagroda specjalna: Amelia Piwowarska (PSP w Bogucinie)

Nagrody w konkursie ufundował Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, zaś Starostwo Powiatowe przekazało dodatkowe upominki dla uczestników. Konkurs prowadziła nauczycielka ZSS pani Renata Maj, a za jego przygotowanie odpowiadały panie: Mariola Nowakowska, Anna Rutka, Katarzyna Krzysztoszek, Renata Strzałkowska-Jędrasek, Monika Rodakowska, Grażyna Kalembkiewicz.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zawsze tak licznie przyjeżdżają do naszej szkoły, by zaprezentować swój talent. Szczególne podziękowania kierujemy do szkół i przedszkoli, które zgłaszają się do konkursu co roku, od wielu lat, czasem nawet od początku istnienia konkursu. Zwycięzcom gratulujemy, w wszystkich zdolnych recytatorów zapraszamy do współzawodnictwa już za rok!

Organizatorzy

Obchody Święta Patronów Publicznej Szkoły Podstawowej

Jednym z elementów obchodów Dni Patronów Publicznej Szkoły Podstawowej jest coroczne organizowanie wycieczek pieszych po okolicy. 18 kwietnia bieżącego roku uczniowie klas: I – VI uczestniczyli w rajdzie pieszym :” Szlakami Partyzantów”.

Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą w czasie marszu, wykonywała przydzielone zadania, dotyczące: miejsc pamięci, pomników przyrody i innych osobliwości naszej miejscowości. Zajęcia terenowe zakończyły się w gościnnej leśniczówce przy ulicy Jana Jaworskiego, gdzie przy ognisku nastąpiło podsumowanie zdobytej wiedzy o naszej „Małej Ojczyźnie” i odbył się Turniej Wiedzy o Regionie. Właściwie wszyscy wygrali, ponieważ poznali dzieje swojej miejscowości, zobaczyli wiele ciekawych miejsc i wysłuchali opowieści o dramatycznych wydarzeniach z okresu I i II wojny światowej oraz mogli podziwiać bogactwo i różnorodność roślin naszych okolic. Uczniom podobała się taka forma lekcji i bardzo chętnie wezmą udział kolejnym w rajdzie,za rok.

Natalia Skiba klasa -VA

Oliwia Wójcik klasa – V A

Podsumowanie akcji „Tydzień życzliwości”

21 kwietnia 2016 roku w szkole podstawowej odbył się apel podsumowujący akcję "Tydzień życzliwości", który został ogłoszony w dniach 31 marca - 8 kwietnia. Celem tej corocznej akcji jest propagowanie pozytywnych wzorców zachowania, podniesienie poziomu kultury osobistej, propagowanie kultury języka polskiego, podkreślenie roli dobrego wychowania, dbanie o życzliwą atmosferę w szkole, przeciwdziałanie agresji i nauka kulturalnego zachowania, czyli savoir vivre.

Na początek uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia przedstawiania pt. "Jan Brzechwa uczy nas kultury" przygotowanego przez klasę IV a pod opieką pani Anny Rutki. Następnie podsumowana została cała akcja, którą prowadziły pani Renata Strzałkowska-Jędrasek i pani Bernadetta Basaj. W ramach "Tygodnia życzliwości" wychowawcy przeprowadzili z uczniami lekcje na temat kulturalnego zachowania w szkole (i nie tylko), życzliwości, przestrzegania regulaminów, propagowania kultury języka polskiego i zapobiegania agresji. Każda klasa opracowała też w formie plakatu "Kodeks kulturalnego ucznia", zawierający m. in. zasady zachowania podczas zajęć lekcyjnych, przerw, uroczystości szkolnych i podczas wyjazdów. Kodeksy te zostały wywieszone na drzwiach sal lekcyjnych. Wszystkie pomysły zostały zebrane, a następnie Samorząd Uczniowski przygotował wspólną dla całej szkoły wersję kodeksu, którą odczytali podczas apelu.

W ramach "Tygodnia życzliwości" uczniowie każdej z klas wybierali spośród siebie Króla lub Królową Grzeczności. Spośród uczniów klas I-III Królem i Królową Grzeczności zostali:
Oliwia Sobieszek z klasy I a
Zuzanna Kęska z klasy I b
Lena Spytek z klasy I c
Julia Pomarańska z klasy IIa
Adrian Kłos z klasy II b
Aleksandra Walczak z klasy IIc
Roksana Pietrzak z klasy IIIa
Zuzanna Kamińska z klasy IIIb

Królowie i Królowe Grzeczności z klas IV-VI wybrani w pierwszej turze przez kolegów i koleżanki z klasy oraz nauczycieli uczących to: Adrian Spytek, Oliwia Wójcik, Katarzyna Szczepanek, Jakub Piątek, Michał Dziosa, Paweł Gnyś. Uczniowie ci brali udział w drugim etapie konkursu, który polegał na zadaniach praktycznych. W wyniku tej rywalizacji Królową Grzeczności w kategorii klas IV-VI w roku szkolnym 2015/2016 została uczennica klasy Vb Katarzyna Szczepanek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zostali nagrodzeni w tym roku i mamy nadzieję, że wszystko, czego się nauczyliście będziecie nadal stosować na co dzień. Pamiętajcie - uczeń dobrze wychowany, to uczeń szanowany i lubiany.

Anna Rutka

BEZPIECZNIE I WYCZYNOWO

W dniu 22 kwietnia 2016 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko z opiekunką p. Ireną Cieloch wzięli udział w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gospodarzem rozgrywek na szczeblu powiatowym było w bieżącym roku Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach. Każdą z gmin terenu powiatu kozienickiego reprezentowała 4-osobowa drużyna ze szkoły podstawowej i 3-osobowa drużyna z gimnazjum. Uczniowie mieli zgodnie z regulaminem do pokonania rowerowy tor przeszkód, udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy musieli wykazać się znajomością tematyki ruchu drogowego dotyczącą pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Niebagatelną okazywała się umiejętność pracy zespołowej, podziału zadań i współdziałania, gdyż każdy z nich zdobywał punkty dla swojej drużyny.

Zespół Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko w klasyfikacji generalnej eliminacji powiatowych BRD w składzie: Agata Majcher, Cezary Pasierbiak, Mateusz Styczyński zajął II miejsce. Zawodnicy otrzymali z rąk naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach p. Janusza Patkowskiego puchar, dyplom i nagrody rzeczowe poprawiające bezpieczeństwo jazdy rowerem i motorowerem. Pamiątkowy dyplom otrzymała też opiekunka drużyny p. Irena Cieloch. Ale to jeszcze nie koniec współzawodnictwa, bo drużyna będzie uczestniczyć w kolejnych rozgrywkach na szczeblu regionalnym w Radomiu w dniu 21 maja 2016 r. Umiejętności bezpiecznego korzystania z dróg uczniowie zdobywają na zajęciach wychowania komunikacyjnego, udzielanie pomocy przedlekarskiej na zajęciach dodatkowych i przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności z danego zakresu ma miejsce również podczas takich konkursów jak BRD. Młodzież biorąca udział w turnieju daje dobry przykład innym uczniom, bo nie tylko o nagrody konkursowe, ale o bezpieczeństwo tutaj chodzi. Powodzenia w zmaganiach na etapie regionalnym.

Irena Cieloch

Sukces w konkursie literackim "Moje spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem"

W piątek, 22 kwietnia 2016 roku w PSP nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu literackiego "Moje spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem". Jest to cykliczny konkurs, organizowany w ramach obchodów Dni Patrona tej placówki. W tegorocznym konkursie naszą szkołę reprezentowali Amelia Hołuj z klasy VI b (opiekun Anna Rutka) oraz Kacper Gola z kl. V a (opiekun Mariola Nowakowska). Amelka, która przygotowała na konkurs opowiadanie oraz trzy wiersze, została laureatką konkursu zdobywając II miejsce. Kacper zaś otrzymał wyróżnienie.

Sukces Amelki cieszy tym bardziej, że nie jest to pierwsze wyróżnienie dla tej uczennicy w konkursie literackim. Amelka pracuje także w redakcji gazetki szkolnej "Szkoleś", pisze wiersze, a na co dzień prezentuje swój talent na lekcjach języka polskiego. Wypada tylko trzymać kciuki i życzyć jej dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich pasji.

Anna Rutka

Rajd szlakami Puszczy Kozienickiej

6 kwietnia 2016 roku członkowie oraz sympatycy Koła Astronomiczno – Geograficznego Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko wyruszyli na pieszy rajd po szlakach Puszczy Kozienickiej. Przewodnim celem wiosennej wyprawy było poznanie osobliwości środowiska leśnego na przykładzie dwóch rezerwatów przyrody Brzeźniczka i Źródła Królewskie oraz ukazanie wartości poznawczych i zdrowotnych różnych form ruchu, poprzez uczestnictwo w turystyce i krajoznawstwie. Swoją wędrówkę młodzi podróżnicy rozpoczęli w Pionkach, wtapiając się stopniowo w ponurą jeszcze, wiosenną otchłań. Nie spędzała ona jednak królującego na twarzach uśmiechu, zabawnych żartów oraz wyczuwalnego, beztroskiego zachwytu. Edukacyjna, topograficzna „nutka” opiekuna Koła – Andrzeja Baracza, przerywała niejednokrotnie radosny ton, a przygotowane oraz zaprezentowane przez młodzież referaty, przybliżyły wiedzę z zakresu siedlisk roślinnych, świata zwierzęcego oraz ochrony środowiska. Indagowany wszechstronnie i nieustannie przez młodzież, drugi opiekun wyprawy - Pan Damian Kęska okazał się nie tyko wytrwałym mówcą, ale również doświadczonym traperem, który otrzymał ustny certyfikat do opieki  w kolejnych rajdach i wycieczkach szkolnych. Dodatkową atrakcją pieszego rajdu było uczestnictwo młodzieży w konkursie fotograficznym „Osobliwości Kozienickiego Parku Krajobrazowego”, który  rozstrzygnięty zostanie pod koniec kwietnia. Po przebyciu ok. 18 km grupa rajdowa dotarła do miejscowości Krasa Dąbrowa, gdzie zakończyła swoją wędrówkę.

Kłaniamy się nisko i dziękujemy, współpracującemu z Urzędem Gminy oraz Zespołem Szkół Samorządowych Zakładowi PKS w Kozienicach za umożliwienie transportu młodzieży do Pionek oraz powrotu z Krasnej Dąbrowy do Garbatki – Letnisko.

Turniej Siatkarski Stowarzyszenia Czarni Radom

W dniu 24 lutego odbył się Turniej Siatkarski zorganizowany przez Stowarzyszenie Czarni Radom. Zagrało w nim trzynaście drużyn, które reprezentowały gminy oraz miasta uczestniczące w projekcje "Partnerstwo Regionalne Czarni", w tym drużyna Zespołu Szkół Samorządowych reprezentująca Gminę Garbatka-Letnisko pod opieką nauczycieli Andrzeja Baracza i Tomasza Krekory. W wyjeździe oprócz męskiej reprezentacji naszej szkoły udział wzięły dziewczęta, które wspierały chłopców głośnym dopingiem.

Po zakończeniu turnieju wszyscy uczestnicy udali się na mecz siatkarzy Cerradu Czarnych Radom w ramach rozgrywek PlusLigi, których rywalem był zespół MKS Będzin. I chociaż nie udało się zająć miejsca na podium, to wielkie emocje, atmosfera, które towarzyszyły turniejowi oraz oczywiście występ Czarnych Radom pozostawią pozytywne wspomnienia.

Sukces naszych uczennic w Konkursie Ogólnopolskim „Poznajemy Ojcowiznę”

1 marca 2016 r. w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbyło się podsumowanie Eliminacji Powiatowych XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkursowi patronowali: Oddział PTTK w Kozienicach i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Prace konkursowe uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej przygotowane pod opieką pani Ireny Cieloch zajęły czołowe miejsca w swoich kategoriach konkursowych. Praca Kingi Stalmach uczennicy klasy VI b pt: „Zapisane w krysztale” zajęła pierwsze miejsce w kategorii indywidualnych prac pisemnych, a praca pt: „Wspaniała jubilatka” autorstwa Amelii Hołuj, Mai Maj i Patrycji Grzywacz z klasy VI b – trzecie miejsce w kategorii prac multimedialnych. Praca Kingi Stalmach zgodnie z regulaminem konkursu będzie oceniana na etapie wojewódzkim. Autorki prac i ich opiekunka otrzymały piękne nagrody książkowe oraz dyplomy. Zadowolenie i satysfakcja z nagród oraz docenienia prac o tematyce promującej nasze małe Ojczyzny są tym większe, że prace zostały wybrane spośród ponad 30 prac konkursowych w kategorii szkół podstawowych. Tegoroczne rozstrzygnięcie etapów wojewódzkiego i centralnego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” będzie miało miejsce również w Kozienicach w dniach 13-14 maja 2016 r. Każdorazowo inne miasto w Polsce patronuje podsumowaniu konkursu. Mamy nadzieję, że praca Kingi Stalmach zostanie dostrzeżona na wyższych etapach konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” i będzie promować naszą małą Ojczyznę – Garbatkę-Letnisko.

Prace remontowe w Zespole Szkół Samorządowych

Mimo że rok szkolny w pełni, w zespole szkół przeprowadzone zostały inwestycje finansowane ze środków budżetu gminy Garbatka- Letnisko. W grudniu i styczniu podczas ferii wykonano gruntowne prace remontowe w 2 salach szkoły podstawowej ( klasopracownia edukacji wczesnoszkolnej i historyczna) oraz 3 salach gimnazjum (biologiczna, fizyczna i językowa). Pomieszczenia odmalowano, wymieniono w nich instalację elektryczną oraz zamontowano nowe lampy oświetleniowe. Pani Dyrektor Agnieszka Babańca, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie wierzą, że dzięki temu nasza młodzież będzie mogła uczyć się i spędzać wolny czas w komfortowych warunkach.

Agnieszka Rygiel

,,Bezpieczeństwo w sieci”

 W inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w dniu 24 lutego br. odbyła się wspólna lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum na temat "Bezpieczeństwo w sieci". Zajęcia odbyłysię w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczennice klas drugich Wiktoria Zawodnik i Ilona Sobczyk zaprezentowały zebranym zagrożenia komputerowe na jakie jesteśmy narażani każdego dnia .Łatwo jest zauważyć, że wiele osób źle korzysta z Internetu lub też uzależnia się od niego. Zbyt częste korzystanie z "sieci" może prowadzić do osłabienia więzi międzyludzkich,a nawet do zaburzeń osobowości jak socjopatia. Dzieci posiadające komputer z dostępem do Internetu są narażone na kontakt z treściami nieodpowiednimi lub szkodliwymi dla ich rozwoju psychicznego. Młodzież obejrzała filmy dydaktyczne poświęcone omawianej tematyce. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem netykiety czyli zasadami przyzwoitego zachowania w sieci oraz konsekwencjami prawnymi naruszania netykiety.

Sędzia Anna Maria Wesołowska gościła w Garbatce

Spotkania z ciekawymi ludźmi w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko odbywają się już od lat. Tym razem na zaproszenie Dyrektora ZSS pani Agnieszki Babańcy oraz Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Roberta Kowalczyka przybyła sędzia Anna Maria Wesołowska, prawniczka, sędzia orzekający w sprawach karnych, ekspertka w sprawach przestępczości zorganizowanej.

Pani sędzia od lat stara się edukować młodzież, zaczęła od prowadzenia lekcji wychowawczych w sądzie, w którym pracowała, pisała felietony pomagające młodym ludziom zapoznać się z prawem. Przyczyniła się do powstania w Polsce „niebieskich pokoi”, czyli specjalnych sal do przesłuchań przyjaznym dzieciom. W zawodzie sędziego pracowała przez 32 lata, następnie podjęła pracę w telewizyjnych programach „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oraz „Wesołowska i Mediatorzy”. Obecnie jest sędzią w stanie spoczynku i osobą, która nieprzerwanie podejmuje działania na rzecz dzieci i młodzieży. Odwiedziła już ponad tysiąc polskich szkół prowadząc wykłady na temat prawa, opowiadając o swoich doświadczeniach z pracy oraz edukując.

Z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Garbatce sędzia Anna Maria Wesołowska spotkała się 22 lutego 2016 r. Jako pierwsi mogli poznać gościa najmłodsi mieszkańcy gminy, którym pani sędzia opowiadała, jak wygląda sala sądowa, kim są pracujący w sądzie prawnicy, jakie noszą stroje i jak można ich rozpoznać. Wyjaśniła pojęcie przestępstwa i odpowiedzialności za swoje czyny, opowiedziała, czym jest demoralizacja i jakie są jej konsekwencje. Dzieci, zapytane przez panią sędzię, chętnie opowiadały, jakie są ich marzenia wobec świata dorosłych i co miałoby się zmienić w ich życiu, aby były szczęśliwe. Obiecały, że w swoich klasach stworzą kąciki, w których zapiszą swoje przemyślenia po spotkaniu. Na koniec przyszedł czas na pytania od widowni. Dzieci były ciekawe, jak długo trzeba się uczyć, by zostać sędzią, czy ta praca jest trudna i czy pani sędzia lubi swoją pracę.

Czytaj więcej...

Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 20 lutego 2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce- Letnisko rozegrany został V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Garbatka- Letnisko. Zawody zgromadziły 38 zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali przewodniczący rady gminy Pan Włodzimierz Mazur oraz dyrektor ZSS Pani Agnieszka Babańca. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie: Waldemar Langa, Andrzej Baracz, Andrzej Suwała, Tomasz Krekora.

Wyniki:
Kat. open dziewczęta:
1 miejsce- Joanna Maj
2 miejsce- Martyna Klimowicz
2 miejsce- Weronika Oleś
Kat. Młodzik chłopcy
1 miejsce- Dawid Langa
2 miejsce- Szymon Zapora
3 miejsce- Patryk Klimowicz
Kat. Junior chłopcy:
1 miejsce- Filip Kwaśnik
2 miejsce- Sebastian Żabicki
3 miejsce- Adrian Wnuk
Kat. Senior:
1 miejsce- Robert Janicki
2 miejsce- Andrzej Sekuła
3 miejsce- Dawid Kwaśnik
Kat. Senior plus 45
1 miejsce-Wojciech Stankiewicz
2 miejsce- Andrzej Kucharski
3 miejsce- Leszek Tomaszewski

W czasie ceremonii podsumowania turnieju puchary wręczali wójt gminy Pan Robert Kowalczyk, przewodniczący rady gminy Pan Włodzimierz Mazur, dyrektor ZSS Pani Agnieszka Babańca oraz przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pan Waldemar Banaś.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wykonanie: Dan-net