• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I wzięli udział w VII edycji programu edukacyjnego "Klub Bezpiecznego Puchatka". Celem programu było przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o bezpieczeństwie na drodze, w szkole i w domu. W każdej klasie przeprowadzone zostały  zajęcia:
"Bezpieczeństwo na drodze", "Bezpieczeństwo w szkole", "Bezpieczeństwo w domu”, "Bezpieczny odpoczynek". W trakcie zajęć uczniowie otrzymali książeczki, dzięki którym mogli utrwalić zdobyte umiejętności. Rodzicom zostały przekazane broszury o tej samej tematyce. Dzięki programowi "Klub Bezpiecznego Puchatka" uczniowie:

 • zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach;
 • rozwinęli umiejętność odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotkają w czasie drogi do szkoły;
 • uświadomili sobie niebezpieczne sytuacje jakie mogą zaistnieć w domu i szkole oraz wykształcili umiejętności odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia;
 • dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić wakacje i utrwalili znajomość telefonów alarmowych.

Klasy biorące udział w programie przystąpiły również do ogólnopolskiego testu sprawdzającego wiedzę i przypominającego zasady bezpieczeństwa. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli.

Wykonanie: Dan-net