Kadra dydaktyczna


mgr Agnieszka Babańca
dyrektor szkoły


mgr Ewelina Piecyk-Kowalska
Wicedyrektor


mgr Monika Bernacik
Wicedyrektor

Religia: ks mgr Roman Zając
s.mgr Jadwiga Szczepańska
Edukacja wczesnoszkolna mgr Renata Maj
mgr Dominika Grygiel
mgr Monika Dąbrowska
mgr Natalia Kęska
mgr Danuta Matysiakk
mgr Klaudia Ambroszczyk
mgr Anna Karsznia
Język polski mgr Anna Rutka
mgr Monika Bernacik
mgr Agnieszka Rygiel
mgr Karolina Matejszczak
mgr Mariola Nowakowska
Język niemiecki:

mgr Monika Bernacik

Język angielski: mgr Ewelina Piecyk - Kowalska
mgr Izabela Jaskulska
mgr Damian Kęska
Matematyka:

mgr Agnieszka Babańca
mgr Łukasz Wiraszka
mgr Patrycja Zawadzak
mgr Katarzyna Zawadzak

Geografia: mgr Grażyna Kalembkiewicz
Przyroda:

mgr Danuta Matysiak

Fizyka:

mgr Marek Karsznia
mgr Patrycja Zawadzak
mgr Urszula Szerszeń

Informatyka:

mgr Marek Karsznia
mgr Waldemar Langa
mgr Katarzyna Zawadzak
mgr Monika Rodakowska

Historia: mgr Bernadeta Basaj
Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Bernadeta Basaj
Wychowanie fizyczne: mgr Tomasz Krekora
mgr Waldemar Langa
Biologia: mgr Anna Szczypińska
Chemia: mgr Anna Szczypińska
WOS: mgr Bernadeta Basaj
WDŻ: mgr Mariola Gębska
Technika: mgr Mariola Gębska
Muzyka: mgr Tomasz Kubiak
Plastyka: mgr Agata Styczyńska
Pedagog: mgr Renata Strzałkowska - Jędrasek
Psycholog: mgr Katarzyna Sobkiewicz
Logopeda:

mgr Karolina Matejszczak
mgr Martyna Pajączkowska

Biblioteka: mgr Monika Rodakowska
Sekretariat: Ewelina Zawłocka
Obsługa: