Wolontariat

5 grudnia to Międzynarodowy dzień Wolontariusza z tej okazji odbył się w gimnazjum apel, by podziękować tym, którzy angażują się w działalność charytatywną na rzecz drugiego człowieka. Od ubiegłego roku szkolnego działa Szkolny Klub Wolontariatu. Wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca,lecz także wyjątkowy sposób na rozwijanie własnego potencjału i najbardziej humanitarne oblicze społeczeństwa. Najbardziej aktywni wolontariusze SKW przedstawili zakres i efekty swojej pracy.

Na wyróżnienie zasługują:
Angelika Jezuita-pomoc młodszym dzieciom w odrabianiu lekcji
Jessica Łyjak-akcje charytatywne i pomoc w świetlicy gminnej
Weronika Krakowiak-akcje charytatywne, pomoc w bibliotece szkolnej
Dorota Basaj-akcje charytatywne
Patrycja Strzelecka-prowadzenie zajęć tanecznych dla dwóch grup wiekowych
Agata Baran- zajęć tanecznych dla dwóch grup wiekowych
Klaudia Gawryołek--akcje charytatywne, pomoc w bibliotece szkolnej
Monika Hylińska--akcje charytatywne, pomoc w bibliotece szkolnej
Aleksandra Sekuła-pomoc młodszym dzieciom w odrabianiu lekcji i zajęcia w przedszkolu
Kacper Strzelecki -akcje charytatywne

Pani dyrektor Agnieszka Babańca podziękowała opiekunowi SKW pani Monice Bernacik i wolontariuszom za ogromne zaangażowanie,za pomoc drugiemu człowiekowi,za działania na rzecz najmłodszych czy tez rozwijanie talentów. Uczniowie z rąk Pani Dyrektor otrzymali symboliczne upominki.

PODZIĘKOWANIE

Szlachetna Paczka w tym roku jest organizowana już po raz 16. Akcja powstała w 2000 roku z inicjatywy księdza Jacka Stryczka. Od tamtego momentu pomysł duchownego nabrał wielkiego rozmachu i stał się bardzo popularnym wsparciem dla potrzebujących rodzin. W naszej szkole organizujemy paczkę już po raz trzeci. Do przygotowań  i zbiórki potrzebnych produktów włączyli się wszyscy: nauczyciele, rodzice, uczniowie, absolwenci, pracownicy szkoły, mieszkańcy Garbatki – Letnisko. Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc w przygotowaniu "Szlachetnej Paczki". To dzięki Waszej ofiarności i  hojności udało nam  przekazać 38 pięknych paczek  wybranej rodzinie. To Wy tworzycie Paczkę i dzięki Wam możemy przeżywać takie radosne momenty. Już 10-11 grudnia prezenty przygotowane przez nas trafiły do pani Marioli i jej córeczki. Mam nadzieję, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia stały się dla nich  jeszcze bardziej  magiczne, pełne ciepła i miłości bliźniego.

Dziękuję - to mogło wydarzyć się tylko dzięki Wam!

Monika Bernacik

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli radzić sobie w życiu. Od 14 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Największym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”.Paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być impulsem do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem to właśnie uwagi od drugiego człowieka i wiary, że coś się może zmienić najbardziej brakuje. Dlatego tez cała społeczność Zespołu Szkól Samorządowych włączyła się w ogólnopolską akcję przygotowania Szlachetnej Paczki dla wybranej rodziny. Nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie i ich rodzice przygotowali świąteczne podarunki  zgodnie z listą potrzeb rodziny. Przez cały tydzień koordynator akcji pani Monika Bernacik gromadziła rzeczy ofiarowywane przez wszystkich tych, którzy pragnęli się podzielić z innymi. I było tego całe mnóstwo....udało nam się przygotować 20 pięknych paczek dla wybranej rodziny. W sobotę 13 grudnia paczki zostały dostarczone rodzinie...łzy, wzruszenie,radość ..niedowierzanie,że aż tyle...Dziękuję...Udział w akcji Szlachetna Paczka zmienia..Pozwala wyjść poza siebie..To projekt z olbrzymim rozmachem, to praktyczna pomoc dla tych, którzy rzeczywiście jej potrzebują. Ale rozmach Szlachetnej Paczki ma też inny wymiar. Dzieje się w nas. Mam nadzieję,ze w przyszłym roku staniemy się darczyńcami niejednej rodziny.

Szlachetna Paczka  to  motywacja do walki z codziennymi trudnościami i informacja: „Jesteście dla nas ważni”, „Chcemy, żebyście wygrali swoje życie!” – to najważniejszy przekaz przygotowanej dla rodziny pomocy. Szlachetna paczka łączy ludzi zgodnie z ideałem „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Dlatego już po raz drugi społeczność Zespołu Szkół Samorządowych  włączyła się w przygotowania podarunków dla wybranej rodziny.

Wójt Gminy Pan Rober Kowalczyk, Dyrekcja ZSS, nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie i ich rodzice przygotowali świąteczne podarunki  zgodnie z listą potrzeb rodziny. Przez całe dwa tygodnie koordynator akcji pani Monika Bernacik gromadziła rzeczy ofiarowywane przez wszystkich tych, którzy pragnęli podzielić się z innymi. I było tego całe mnóstwo....udało nam się przygotować około 33 pięknych paczek dla wybranej rodziny.

W imieniu rodziny dziękuję za okazane serce, za wsparcie i pomoc w przygotowaniu Szlachetnej Paczki. Dzięki Państwa ofiarności wspólnie sprawimy, że Święta Bożego Narodzenia będą  dla tej rodziny pełne miłości i wiary w drugiego człowieka oraz nadziei na lepsze jutro.

Monika Bernacik - opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

W dniu 12 marca 2017 z inicjatywy pani dyrektor Agnieszki Babańcy i opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu odbyła się akcja „Komórkomania” pod patronatem Fundacji DKMS. W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek - każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Postanowiliśmy włączyć się aktywnie w pomoc drugiemu człowiekowi organizując Dzień Dawców Szpiku i przeprowadzając rejestrację potencjalnych dawców wśród lokalnej społeczności. Dzięki wsparciu księdza kanonika Augustyna Rymarczyka  i  zaangażowaniu nauczycieli - wolontariuszy: pani dyrektor Agnieszki Babańcy, wicedyrektor Eweliny Piecyk – Kowalskiej, pani Renaty Strzałkowskiej – Jędrasek, Danuty Fałek, Marioli Nowakowskiej, Danuty Witkowskiej, Danuty Siembor, Moniki Bernacik, Jolanty Rutki oraz uczennic:Oliwii Malec, Olgi Karaś, Ilony Sobczyk, Natalii Gawryołek, Malwiny Skoczylas, Pauliny Sujc, Renaty Gieruszki i Sylwii Sudoł zarejestrowaliśmy 30 potencjalnych dawców szpiku!! Dziękujemy bardzo za  wsparcie naszej akcji! Mamy nadzieje, że wpisze się ona w tradycję naszej szkoły i z każdym rokiem będzie przybywać potencjalnych dawców szpiku. Razem możemy więcej! Razem możemy podarować komuś to, co najcenniejsze - ŻYCIE!

Monika Bernacik

Już od września rozpoczął pracę Szkolny Klub Wolontariatu. Zgłosili się nowi uczniowie, chętni do bezinteresownej pomocy innym. Obecnie aktywnie działa około 20 członków klubu.
Główne założenia i formy pomocy to:
-lekcje tańca w dwóch grupach wiekowych,
-zajęcia z maluchami w przedszkolu,
-pomoc w świetlicy szkolnej przy odrabianiu prac domowych młodszym uczniom,
-praca i akcje biblioteczne,
-pamięć o mogiłach- sprzątanie nagrobków,
-odwiedziny u nauczycieli-emerytów,
-udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych

Zapraszam do współpracy:)
Monika Bernacik

23 września wolontariuszki  z gimnazjum włączyły  się do akcji „Narodowe czytanie”. Gimnazjalistki przeczytały uczniom klas I i II bajki: „Chłopiec i złodziej”, „Chłopcy i żaby”, „Mysz wiejska i mysz miejska”, „Osioł i książki” oraz „Mrówka i konik polny”. Dzieci bardzo uważnie z zaciekawieniem wysłuchały bajek, znały morał książki i chętnie odpowiadały na pytania dotyczące zrozumienia ich treści. Na zakończenie nasi milusińscy wykonali barwne ilustracje do przeczytanych bajek.

Wolontariat  rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów- wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.
W marcu 2014r wstąpiliśmy  do Centrum Młodzieżowego Wolontariatu w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Pracę wolontarystyczne wykonujemy  w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Opiekunem została pani Monika Bernacik, a każdy chętny uczeń został zaproszony do współpracy. Z  każdym wolontariuszem i jego rodzicami  zawarto porozumienie o współpracy w bieżącym roku szkolnym. Wolontariusze zawarli kontrakt i porozumienie z opiekunem SKW. Wytypowaliśmy koordynatorów SKW są to: Weronika Krakowiak, Karolina Kęska i Magdalena Szewczyk. Dziewczyny wzięły udział
w szkoleniu dla wolontariuszy zorganizowane przez  Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ,,Arka”.Następnie uczennice przeprowadziły wewnętrzne szkolenie kandydatów  na wolontariuszy.
Spotkania wolontariuszy z opiekunem odbywały się w miarę potrzeb.
Główne działania SKW to:
-zajęcia taneczne z młodszymi dziećmi,
-pomoc w świetlicy szkolnej przy odrabianiu pracy domowej dzieciom młodszym,
-zajęcia w przedszkolu samorządowym,
-prace w bibliotece szkolnej
-praca w świetlicy gminnej.

Wolontariuszom skupionym w Centrum Młodzieżowego Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu,
towarzyszy przesłanie:

„BRANIE WYPEŁNIA RĘCE, A DAWANIE WYPEŁNIA SERCE”

  1. Będę w swoim życiu kierował się następującymi wartościami: miłość, szacunek, odpowiedzialność za siebie i za innych, uczciwość, wrażliwość, służba drugiemu człowiekowi.
  2. Będę otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich. Będę szanował godność i prywatność swoich podopiecznych, zachowywał dyskrecję.
  3. Będę stale pracował nad kształtowaniem swojej postawy oraz rozwijaniem własnej osobowości.
  4. Będę starł się ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Postaram się nie zaniedbywać obowiązków szkolnych.
  5. Będę podejmował się obowiązków zgodnie z własnymi możliwościami i umiejętnościami i będę wywiązywał się z nich najlepiej jak potrafię.
  6. Nie będę składał obietnic, których nie jestem wstanie spełnić.
  7. Będę starł się umiejętnie gospodarować swoim czasem i zobowiązuję się przepracować społecznie minimum 2 godziny tygodniowo.
  8. Swoją postawą i zachowaniem będę dawał dobry przykład innym, kierując się zasadą: „wstyd za zło”.

Pobierz deklarację przynależności do Klubu

Pobierz Kontrakt dotyczący pracy w Centrum Wolontariatu Młodzieżowego

Pobierz Zgodę rodziców na przynależność dziecka do Klubu Młodzieżowego