Informacja o ubezpieczeniu

Uprzejmie informuję, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW dzieci i młodzieży) szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Poniżej przedstawiam ofertę dobrowolnego ubezpieczenia wybraną przez zarząd Rady Rodziców.

Agnieszka Babańca

Pobierz OFERTĘ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA