110-lecie Oświaty

Wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, dyrektorzy placówek oświatowych, a także społeczność szkolna i mieszkańcy Garbatki, wzięło udział w jednej z najważniejszych uroczystości w historii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko. 13 października 2021 roku odbyło się bowiem otwarcie Gminnej Hali Sportowej, upamiętnienie 110-lecia Oświaty w Garbatce-Letnisko oraz nadanie szkole nowego sztandaru.

Pobłogosławienie sztandaru nastąpiło w czasie Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Garbatce, którą koncelebrował ksiądz biskup Piotr Turzyński wraz z księdzem proboszczem Augustynem Rymarczykiem. W czasie homilii Jego Ekscelencja mówił o autorytetach, jakich dziś poszukują młodzi ludzie. Takim autorytetem była niewątpliwie patronka naszej szkoły – Święta Królowa Jadwiga.

Po mszy wszyscy udali się do hali sportowej, gdzie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświecenie obiektu przez księdza biskupa. Przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura Radom pan Dawid Ruszczyk, Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie pan Wojciech Nalberski, wójt gminy Garbatka- Letnisko pani Teresa Fryszkiewicz, przewodniczący  Rady Gminy Garbatka-Letnisko pan Włodzimierz Mazur oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce- Letnisko pani Agnieszka Babańca. Następnie pani wójt Teresa Fryszkiewicz, pan przewodniczący Włodzimierz Mazur i pani dyrektor Agnieszka Babańca powitali zaproszonych gości i przybliżyli pokrótce historię oświaty w Garbatce oraz etapy realizacji marzeń o nowej hali sportowej dla uczniów.

Po powitaniach nadszedł czas na występ najmłodszych uczniów, którzy zatańczyli tradycyjny taniec – poloneza. Po występie głos zabrali ich starsi koledzy, którzy opowiedzieli o założycielce szkoły, Zofii Sztobryn, losach placówki na przestrzeni 110 lat oraz jej patronce Świętej Królowej Jadwidze. Następnie przedstawili sceny z koronacji Królowej Jadwigi. Stroje z epoki, muzyka, śpiew oraz gra aktorska sprawiły, że mogliśmy na chwilę przenieść się do czasów średniowiecznych.

W dalszej części uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców przekazali na ręce pani dyrektor Agnieszki Babańcy nowy sztandar. Następnie sztandar został przekazany uczniom, którzy odbierając go przyrzekli strzec jego honoru i  rzetelnie pracować na dobre imię szkoły. Gdy sztandar został zaprezentowany wszystkim zgromadzonym, przystąpiono do ślubowania. Ślubowanie złożyli przedstawiciele wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce oraz Szkoły Filialnej w Bogucinie. Po ślubowaniu przedstawiciele fundatorów sztandaru i gości wbili symboliczne gwoździe w tablicę pamiątkową i wpisali się do księgi. Fundatorami byli:

Wójt Gminy Garbatka-letnisko Pani Teresa Fryszkiewicz
Rada Gminy Garbatka-Letnisko
Nauczyciele
Rodzice
Uczniowie
Pani Urszula Myśliwiec
Pani Beata Jurecka
Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych Pan Mirosław Dziedzicki
Pani Renata Molendowska
Pan Paweł Wilki
Pani Katarzyna Wilk
Pani Monika Kopczyńska
Pani Halina Szewczyk
Pan Andrzej Klimowicz
Pani Zdzisława Słyk
Pan Paweł Kwaśnik
Pani Helena Bartosiewicz
Pan Edmund Ryszard Sekuła
Pani Gabriela Zalewska
Pan Paweł Sałek

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej nie mogło zabraknąć również życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły. Za pracę z młodzieżą i dbałość o jej wykształcenie podziękowania i życzenia dalszych sukcesów przekazały pani wójt Teresa Fryszkiewicz i pani dyrektor Agnieszka Babańca. Przy tej okazji Nagrodą Dyrektora Szkoły wyróżnieni zostali wszyscy nauczyciele, zaś nagrodę Wójta Gminy Garbatka-Letnisko odebrali: pani Agnieszka Babańca, pani Anna Rutka i pan Łukasz Wiraszka. Do życzeń dołączył także ksiądz biskup Piotr Turzyński, który jest również Krajowym Duszpasterzem Nauczycieli i Wychowawców oraz Maja Pochylska, przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, m.in.: pan Dawid Ruszczyk Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura Radom, pan Wojciech Nalberski Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie, pan Tomasz Śmietanka Radny Województwa Mazowieckiego, pan Piotr Kozłowski, Burmistrz Miasta Kozienice, pan Krzysztof Wolski Starosta Kozienicki, pan Robert Kowalczyk Burmistrz Miasta Pionki, pani Irena Bielawska Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, pan Edward Skorek, polski siatkarz i trzykrotny olimpijczyk, pan Tomasz Adamiec Wójt Gminy Policzna, pani Teresa Bęczkowska Prezes Stowarzyszenia „Aktywni 50+”. Przy tej okazji przekazane zostały też upominki dla szkoły.

Na koniec mogliśmy obejrzeć pokazy sportowe przygotowane przez uczniów oraz wysłuchać występu szkolnego chóru. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia wystaw poświęconych historii szkoły podstawowej w  Garbatce- Letnisko i szkoły podstawowej w Bogucinie oraz wystawy dotyczącej osiągnięć sportowych naszych uczniów. Obok wyłożone zostały kroniki szkół, przedstawiające dawne i współczesne dzieje oświaty w gminie. Gości poproszono też o wpisy do księgi pamiątkowej, które uwieczniły ten ważny dla szkoły moment.

Uroczystość została przygotowana przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły we współpracy z panią Wójt Teresą Fryszkiewicz i Radą Gminy w Garbatce-Letnisko. Pomocą służyli również: pracownicy Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką” w Garbatce-Letnisko wraz z panią dyrektor Marią Grygiel, społeczność Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisko z dyrektorem panem Mirosławem Dziedzickim, a także pan Marcin Schabowski oraz pan Andrzej Wałęka.

Anna Rutka