Rok szkolny 2013/2014

W poniedziałek 2 września 2013 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. O godzinie 8.00 dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce - Letnisko wzięły udział w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. kan. Augustyna Rymarczyka.

Następnie na boisku szkolnym odbyło się spotkanie z Dyrekcją i wychowawcami. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i przypomnieniu przez uczennicę klasy3.- Patrycję Lis, wiadomości dotyczących rocznicy wybuchu II wojny światowej Pani dyrektor Agnieszka Babańca serdecznie przywitała zebranych gości, uczniów i ich rodziców. Poinformowała o innowacjach pedagogicznych z wychowania fizycznego oraz języka angielskiego i dzienniku elektronicznym; podziękowała głównych sponsorom: firmie transportowej Charter i Wójtowi Gminy za ufundowanie tablicy interaktywnej, zwróciła uwagę młodzieży na bezpieczne poruszanie się po terenie szkoły i poza nią. Głos zabrali także przybyli na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 wójt – Robert Kowalczyk i ks. kan. Augustyn Rymarczyk. W dalszej części pani dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli - siostrę Annę Bęben (religia) i Izabelę Tabor (chemia), a także wychowawców poszczególnych klas. Na zakończenie życzyła wszystkim zadowalających efektów pracy, satysfakcji z nauki i rozwijania zainteresowań.

Po oficjalnej części uczniowie udali się z wychowawcami do sal, gdzie zostali zapoznani z planem lekcyjnym i zasadami bhp.

23 września uczniowie klas 0-III Publicznej Szkoły Podstawowej i najstarsze grupy przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego "Pod Sosnową Szyszką" w Garbatce Letnisku obejrzały spektakl profilaktyczny przygotowany przez Studio Artystyczne "Magik" z Białegostoku.

Spektakl był zabawną i pouczającą historią małego, niegrzecznego chłopczyka Jasia, który nie szanował swoich przyjaciół i był nieposłuszny w stosunku do rodziców. Nie chciał się z nikim dzielić swoimi rzeczami. Myślał, że ładne i drogie zabawki zastąpią mu bliskich i dadzą szczęście.

Pod takim hasłem przebiegła 20. akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia. Sens akcji wspaniale oddają słowa Miry Stanisławskiej - Meysztowicz, inicjatorki akcji w Polsce i założycielki Fundacji Nasza Ziemia:

"Dla mnie ekologia ma bardzo osobisty, ludzki wymiar. Jest to sprawa powietrza, którym oddycham ja i moja rodzina (i nie tylko moja!); parku, do którego chodzimy na spacer; wody, którą pijemy. To sprawa życia każdego z nas."

W roku szkolnym 2013/2014 klasy pierwsze wzięły udział w V edycji programu edukacyjnego "Klub Bezpiecznego Puchatka". Celem programu było przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu. W ciągu roku szkolnego - na podstawie materiałów edukacyjnych - prowadzone były następujące zajęcia:
"Bezpieczeństwo na drodze", "Bezpieczeństwo w szkole", "Bezpieczeństwo w domu, "Bezpieczny odpoczynek". W trakcie zajęć uczniowie otrzymali książeczki, dzięki którym mogli utrwalić zdobyte umiejętności. Rodzicom zostały przekazane broszury o tej samej tematyce.

21 października bieżącego roku w Szkole Muzycznej im. Oskar Kolberga w Radomiu, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród dla nauczycieli wyróżniających się w pracy z obszaru Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu. W tym roku doceniono również pracę nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko.

25 października b.r. odbyła się pierwsza klasowa wycieczka klas : 4 a, 5 a, 5 b. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami tj. panią Karoliną Matejszczak, p. Andrzejem Suwałą oraz p. Waldemarem Langą pojechali do Dęblina. Głównym punktem wyprawy było zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Po muzeum oprowadził dzieci przewodnik, który w ciekawy sposób opowiadał o historii lotnictwa i zgromadzonych eksponatach. Oglądane zbiory muzealne zrobiły na oglądających ogromne wrażenie , szczególnie na chłopcach.

W naszej szkole odbył "Tydzień Życzliwości". Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie pozytywnych wzorców, podniesienie poziomu kultury osobistej oraz podkreślenie roli kulturalnego zachowania się. Przeprowadzono pogadanki na temat życzliwości w klasach 0-III szkoły podstawowej oraz lekcje wychowawcze w klasach starszych. Ponadto odbył się konkurs savoir-vivre. Każdy z uczniów wypełniał test ze znajomości zasad dobrego wychowania. Następnie finaliści zmagali się z zadaniami praktycznymi. Zwycięscy otrzymali tytuł "Mistrza Kultury 2014".

Wyniki konkursu na "Mistrza Kultury 2014":
- w kategorii klas IV-VI - Zuzanna Garczyna;
- w kategorii klas I-III PG - Patrycja Lis.

W dniu 17 października 2013 r na stadionie miejskim w Pionkach odbyły się zawody sportowe z cyklu Czwartki LA. Uczniowe startowali w następujących konkurencjach: w biegu na 60,100,300 metrów, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową, pchnięciu kulą. Zespół Szkół Samorządowych z Garbatki - Letnisko reprezentowało w sumie 52 uczniów, w tym 46 z PSP i 6 z PG. Były to ostanie zawody w rundzie jesiennej.
Nauczyciele wychowania fizycznego dziękują wszystkim zawodnikom za godne reprezentowanie szkoły podczas zawodów sportowych w Pionkach.

W naszej szkole zorganizowany był konkurs na "Króla i Królową Grzeczności". Każda klasa 0-III przygotowała scenkę przedstawiającą zasady dobrego wychowania. Nauczyciele przypomnieli uczniom zasady savoir-vivre. Dokonano także wyboru Króla/Królowej Grzeczności, a koronacja odbyła się podczas apelu w ramach "Tygodnia Życzliwości".

Królem/Królową Grzeczności w poszczególnych klasach zostali:

  • Malwina Sosnowska - klasa 0;
  • Klaudia Kieliszek – klasa Ia;
  • Maria Mieczyńska – klasa Ib;
  • Justyna Waszkiewicz – klasa II a;
  • Adrian Maj – klasa III a;
  • Ewa Mojsiuszko – klasa III b.

Wszyscy nagrodzeni uczniowie zaprezentowali wierszyki o dobrym wychowaniu, a następnie zrobili sobie wspólne zdjęcie z Panią Dyrektor i Panem Dyrektorem.

24 września 2013 roku, we wczesnych godzinach rannych, grupa 27 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko wraz z opiekunami wyruszyła autokarem na pięciodniowy obóz szkoleniowy "EuroWeek – Szkoła Liderów", który jest organizowany w miasteczkach malowniczej Kotliny Kłodzkiej przez Europejskie Forum Młodzieży. Program ten skupia wielu ciekawych ludzi i ma na celu rozwinięcie najbardziej cenionych w XXI wieku umiejętności społecznych i interpersonalnych, takich jak przewodzenie, autoprezentacja, praca w zespole, a także zapoznanie z kulturą, obyczajami, tradycjami i językami innych państw.

Po dwumiesięcznym letnim wypoczynku, nadszedł czas nauki. Dzieci i młodzież od września stanowią liczną grupę użytkowników dróg.

W ramach realizacji działań profilaktycznych "Bezpieczna Droga do Szkoły" 2.10.2013 r odwiedzili nas policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Kozienicach. Podczas spotkania z uczniami klas 0-III policjanci omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, radzili jak unikać niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu. Przypomnieli dzieciom przepisy dotyczące przekraczania jezdni, oraz poruszania się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza. Policjanci zwrócili się także do rodziców, aby nie zapominali o przewożeniu swoich pociech w fotelikach ochronnych oraz o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. W czasie spotkania policjanci przypomnieli najmłodszym o obowiązku noszenia przez dzieci elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym po zmierzchu. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z przebiegu spotkania, z zainteresowaniem wysłuchali rad i przestróg.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej każdego roku przed Świętem Zmarłych, porządkują groby i odwiedzają miejsca pamięci. W bieżącym roku w pracach porządkowych brali udział uczniowie klas: IVA, VIA, VIB, VA wraz z nauczycielami: panią Grażyną Kalembkiewicz, panią Mariolą Nowakowską, panią Karoliną Matejszczak i panem Andrzejem Suwałą oraz drużyna zuchowa „ Leśne skrzaty” pod opieką pani Elżbiety Mazur.

30 października 2013 roku w naszej szkole odbył się występ zespołu „Curacas” z cyklu koncertów Filharmonii „Wirtouz”. Zespół tworzą trzej znakomici muzycy: dwóch Peruwiańczyków –Rafael Alfaro Alvarado, Mirko Fernandez Sanchez oraz Polak Maciej Malec. Muzycy prezentowali muzykę, tradycje, obyczaje i kulturę ludów Ameryki Łacińskiej. Podczas koncertu wykorzystywali wiele instrumentów charakterystycznych dla tamtego kręgu kulturowego takich jak zamopnias, bombo, charango, kabaza, bongosy czy fletnia Pana. Uczniowie mieli okazję aktywnie uczestniczyć w koncercie poprzez próbę gry na instrumentach, a także poprzez taniec takich latynoskich hitów jak „Makarena” czy „Mambo nr 5”. Wszyscy razem śpiewali refreny znanych na całym świecie melodii jak „La cucaracha” i „Quantanamera”. Kolejny raz uczniowie naszej szkoły zetknęli się z żywą muzyką, tym razem jednak bardzo odległą, choć okazało się, że wcale nie taką nie znaną. Występ bardzo podobał się słuchaczom młodszym jak i gimnazjalistom. Wszyscy z niecierpliwością czekają na następny koncert.

28.11.2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się podsumowanie XVIII edycji konkursu "Moje spotkania z Puszczą" - "30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego - w harmonii z przyrodą". W dziedzinie literatury wyróżnienie zdobyła Zuzanna Deja z klasy III b PSP, a w dziedzinie plastyki Maria Mieczyńska z klasy I b PSP oraz Anna Spytek z klasy IIb PG. Uczennice przygotowały wychowawczynie: Elżbieta Mazur, Renata Maj oraz Agata Styczyńska. Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 3.10.2013 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  W wyborach startowali członkowie samorządów wszystkich klas IV, V i VI. O posadę przewodniczącego szkoły starało się aż osiemnastu uczniów.

 

 

Lista kandydatów:
1. Katarzyna Orłowska klasa IVa
2. Jan Kubiak klasa IVa
3. Oskar Łyjak klasa IVa
4. Maja Maj klasa IVb

4 grudnia podczas lekcji edukacji wczesnoszkolnej uczniowie klasy III b gościli górników: pana Andrzeja Kalembkiewicza, który przepracował 25 lat w kopalni i pana Pawła Łodygę - dyrektora oddziału Zakładu Gazowniczego w Radomiu. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję usłyszeć o pracy górnika dawniej i dziś, przyjrzeć się mundurowi górniczemu oraz mieniącym się odznakom, które go zdobią. Ponadto zobaczyły czapkę i lampę górniczą. Z okazji Święta Górnika, dzieci złożyły gościom życzenia, wręczyły własnoręcznie wykonane laurki i zaśpiewały piosenkę.