Patronka szkoły

Kandydatka na „Jadwigę Roku” powinna:

 • uzyskiwać dobre wyniki w nauce;
 • służyć pomocą innym;
 • aktywnie pracować na rzecz szkoły;
 • posiadać wiedzę o życiu Patronki i epoce w której żyła;
 • wykazać się znajomością legend o Królowej Jadwidze:
 • wykazywać fizyczne podobieństwo do Królowej Jadwigi;

Zaszczytny tytuł "Jadwigi Roku" nosiły:

 1. Magdalena Węsek - rok szkolny 2000/2001
 2. Emilia Nawrotek - rok szkolny 2005/2006
 3. Aleksandra Mazur - rok szkolny 2006/2007
 4. Agnieszka Gołąbek -rok szkolny 2007/2008
 5. Klaudia Maj - rok szkolny 2008/2009
 6. Aleksandra Szewczyk - rok szkolny 2009/2010 oraz 2010/2011
 7. Paulina Babańca - rok szkolny 2011/2012
 8. Patrycja Lis - rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014
 9. Weronika Krakowiak - rok szkolny 2014/2015

Data urodzin królowej Jadwigi jest nieznana, nie zanotowano jej w żadnym dokumencie ani kronice. Historycy na podstawie różnych pośrednich przesłanek i żmudnych dociekań ustalili, że Jadwiga urodziła się w końcu roku 1373 lub na początku roku następnego, najprawdopodobniej 18 lutego 1374 roku. Początkowo nie przewidywano osadzenia młodziutkiej królewny Jadwigi na tronie polskim. Koncepcja oddania korony polskiej Jadwidze powstała dopiero wtedy, gdy po śmierci króla Ludwika panowie małopolscy nie zgodzili się na kontynuację unii personalnej z Węgrami, ani na regencję Zygmunta Luksemburskiego, męża Marii. Dopiero w 1384 roku Jadwiga przybyła do Polski, i w tymże roku, 16 października, została koronowana w katedrze wawelskiej na króla Polski.