• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Zielona szkoła

Zielona Szkoła 2017

W dniach 22 – 26 maja 2017 r. młodzież klas III i II Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko uczestniczyła w interdyscyplinarnych zajęciach edukacyjnych – „zielonej szkole” na terenie Sudetów. Przewodnim celem imprezy było zobrazowanie zróżnicowania przestrzeni geograficznej Regionu Starych Gór oraz ukazanie warunków środowiska naturalnego i jego ochrony na tle antropogenicznej modyfikacji dla potrzeb człowieka. Ośrodkiem docelowym stała się Polanica Zdrój – miejsce zakwaterowania, wyżywienia oraz realizacji założeń edukacji prozdrowotnej. W trakcie zajęć edukacyjnych poznaliśmy Złoty Stok z kopalnią złota i arsenu, Jaskinię Niedźwiedzią w Masywie Śnieżnika, Zamek Książ w Wałbrzychu, poniemieckie sztolnie „Włodarz” w Górach Sowich, pas skałkowy Szczelińca Wielkiego w granicach Parku Narodowego Gór Stołowych, Karkonosze z najwyższym szczytem Sudetów – Śnieżką, szlaki turystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego oraz  Adrspaskie „Skalne Miasto” na terenie Czech.

Pobyt młodzieży na Dolnym Śląsku umożliwił poznanie krain geograficznych regionu Polski Południowo – Zachodniej oraz społeczno – ekonomicznych warunków ich rozwoju.  Przybliżył ważniejsze aglomeracje miejskie, jak również najcenniejsze zabytki kultury materialnej oraz sztuki współczesnej. Pozwolił kształtować postawy badawcze, wskazywać walory zdrowotne aktywnego wypoczynku na łonie natury oraz wpływu ruchu na sprawność psychomotoryczną młodego organizmu. Ponadto, a są co do tego przekonani opiekunowie – Pani Agnieszka Rygiel, Pan Marek Karsznia i Pan Andrzej Baracz, wpłynął na budzenie wzruszeń estetycznych i patriotycznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji podjętego przedsięwzięcia, a w szczególności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za zainteresowanie realizowaną problematyką oraz finansowe wsparcie.

Andrzej Baracz

Zielona szkoła 2016

W dniach od 9 do 13 maja 2016 roku młodzież trzecich i drugich klas Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko przebywała na interdyscyplinarnych zajęciach terenowych – „zielonej szkole”, zorganizowanej na Pobrzeżu Bałtyckim. Idea wyboru miejsca oraz formy zajęć wyrosła na zrozumieniu jej niezastąpionych wartości kształcących, wychowawczych i zdrowotnych, podkreślanych i lansowanych już przez Komisję Edukacji Narodowej, a zalecanych obecnie warunkami i sposobem realizacji Nowej Podstawy Programowej. Hołdując dobrym tradycjom zielonych szkół w Publicznym Gimnazjum oraz potrzebom chwili, pragnęliśmy wskazać i pracować nad tym, co najwartościowsze dla młodzieży i jej rozwoju, a jednocześnie dostarczać wielu wzruszeń estetycznych i patriotycznych.

Już w pierwszym dniu wyprawy mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – słynnych z astronomicznych badań i odkryć Piwnicach. Tu mieliśmy  okazję obserwować niecodzienne zjawisko tranzytu Merkurego na tle tarczy słonecznej /następny 11 listopada 2019 r./. Kolejne dni edukacyjnej zabawy spędziliśmy w historycznym Gdańsku i jego sercu – Rynku Głównym, Bazylice Mariackiej, Gdańskim Żurawiu oraz na Westerplatte, dokąd dotarliśmy galeonem „Czarna Perła”.

Słoneczną pogodą przywitał nas największy kurort polskiego wybrzeża Sopot, gdzie mieliśmy okazję podziwiać rozległą piaszczystą plażę, panoramę Zatoki Gdańskiej z Półwyspem Hel oraz klifową Kępę Redłowską. Prawdziwymi marynarzami poczuliśmy się w Gdyni na fregacie Dar Pomorza oraz niszczycielu ORP Błyskawica, a to co kryją głębie mórz i oceanów odkryliśmy w Gdyńskim Oceanarium. Gdynia, to również niezapomniany rejs niemal do wszystkich nabrzeży portowych oraz urzeczywistnienie tego, co przed kilkoma dniami omawialiśmy na lekcji geografii.

Włączony przez UNESCO (w ramach programu "Program Człowiek i biosfera") do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery – Słowiński Park Narodowy, to kolejny etap naszej lądowej i wodnej wędrówki. Tu mogliśmy doświadczyć siły wiatru, różnorodnych form wydmowej rzeźby oraz oryginalnej pustynnej roślinności.

Ostatni etap „zielonej szkoły” – Malbork.  Z wielkim trudem, przełamywanym ciekawością,  pokonywaliśmy zakamarki tej potężnej budowli, nigdy nie zdobytej, a kryjącej jeszcze wiele tajemnic, nawet przed jej badaczami.

Czytaj więcej...

Zielona szkoła

Cele i założenia programu:

 • upowszechnianie wśród naszych uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz rozważnego korzystania z zasobów przyrody
 • poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii
 • wspomaganie realizacji edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, regionalnej i europejskiej
 • przenoszenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, kulturowego

Wykonanie: Dan-net