• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Kalendarz roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w GARBATCE-LETNISKO

Lp.

Data

Zadania

1

01.09.2021

Konferencja organizacyjna roku szkolnego 2021/2022

2

01.09.2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3

08.-09.09.2021

Spotkania organizacyjne z rodzicami uczniów

4

14.09.2021

Konferencja Rady Pedagogicznej

5

23.12.2021-01.01.2022

Zimowa przerwa świąteczna

6

14.01.2022

Wystawienie ocen za pierwszy okres

7

17.01.2022

Konferencja klasyfikacyjna za I okres

8

27.01.2022

Konferencja podsumowująca pracę w I okresie

9

31.01.-13.02.2022

Ferie zimowe

10

11.2021
20.01.2022

    04.2022
07.06.2022

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów
Spotkania wychowawców z rodzicami - Wyniki klasyfikacji
za I okres
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów
Spotkania wychowawców z rodzicami-Informacje odnośnie ocen przewidywanych na koniec roku

11

14.04.-19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

12

24.05.-26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

13

10.06.2022

Wystawienie ocen przewidywanych na koniec roku

14

  20.06.2022

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2021/2022

15

22.06.2022

Konferencja podsumowująca pracę w roku szkolnym 2021/2022

16

24.06.2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 17 

25.06.- 31.08.2022

Ferie letnie

Dni otwarte (poniedziałek 16:30 – 17:30)

 1. 04.10.2021
 2. 06.12.2021
 3. 07.03.2022
 4. 09.05.2022
 5. 07.06.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 13 października 2021
 2. 15 października 2021
 3. 12 listopada 2021
 4. 2 maja 2022
 5. 24 maja 2022
 6. 25 maja 2022
 7. 26 maja 2022
 8. 17 czerwca 2022
Wykonanie: Dan-net