Doradca zawodowy

4 czerwca 2023 r. w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie z Panią Karoliną Drab. Pani Karolina jest dietetykiem klinicznym. Pracuje jako dietetyk w Radomskim Centrum Onkologii. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 6-8. W ramach doradztwa zawodowego i preorientacji zawodowej pani dietetyk opowiedziała o swojej pracy, czym zajmuje się dietetyk, przedstawiła uczniom ścieżkę kariery zawodowej oraz możliwości zatrudnienia.

Przyszłych dietetyków powinna cechować: cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność uważnego słuchania pacjentów, empatia, spostrzegawczość, odporność emocjonalna, umiejętność przekonywania pacjentów do stosowania się do zaleceń i przestrzegania dobranych dla nich diet.

Mariola Gębska

W ramach doradztwa zawodowego i preorientacji zawodowej, uczniowie klas ósmych pod opieką wychowawców i nauczyciela doradztwa zawodowego, udali się 31.05.203 r. na wycieczkę do Elektrowni ENEA Kozienice.  Elektrownia znajduje się w Świerżach Górnych i jest największym zakładem wytwarzającym energię elektryczną w Polsce, pod względem wielkości mocy zainstalowanej, wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym. Elektrownia jest w stanie wytworzyć moc sięgającą 4000 MW.

 

 

Na wstępie, zwiedzającym przedstawiona została historia zakładu od powstania po dzień dzisiejszy. Następnie uczniowie podzieleni na dwie grupy zobaczyli cały proces technologiczny wytwarzania energii: skład węgla, taśmociągi transportujące węgiel do młynów, kotły spalające pył węglowy, turbogeneratory wytwarzające energię elektryczną i maszynownię. Największą atrakcją był nowy blok, oddany w 2017 r., o wysokości ponad 100 m i mocy 1075 MW. Z jego szczytu zwiedzający mieli okazję podziwiać Wisłę i okoliczny pejzaż.

Mariola Gębska

W ramach realizacji doradztwa zawodowego dnia 25 lutego 2021r. naszą szkołę odwiedzili  Policjanci z Komendy Powiatowej w Kozienicach. Funkcjonariusze  z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili pogadankę o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego korzystania z drogi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Przypomnieli również o  niebezpieczeństwie z jakim wiąże się wchodzenie na lód.

Następnie Policjanci z Zespołu Do Spraw Nieletnich  przybliżyli dzieciom pracę Policjanta, jak wygląda jego mundur oraz jaki sprzęt jest potrzebny policjantom podczas służby.  Odpowiedzieli na mnóstwo pytań przygotowanych przez dzieci, min. "Jak wygląda pościg?", "Jak schwytać złodzieja" i "Czy praca policjanta jest trudna?". Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych  gości. Największą jednak atrakcją były samochody policyjne. Najwięcej entuzjazmu wzbudzało włączanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Na zakończenie każde dziecko otrzymało z rąk gości element odblaskowy. Uczniowie podziękowali Funkcjonariuszom  za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

Monika Dąbrowska

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.,

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Zapraszamy do przeczytania artykułu Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Jeśli chcesz mieć pewną i dobrze płatną pracę w przyszłości, zacznij planować już teraz.

Inżynieria komputerowa

Zapotrzebowanie na specjalistów komputerowych już dziś jest ogromne i nadal rośnie. W niektórych dziedzinach (np. finanse i inwestowanie) inżynieria komputerowa na wysokim poziomie gwarantuje przewagę nad konkurencją. Eksperci muszą zagwarantować, aby sieci i oprogramowanie stawały się coraz szybsze i bezpieczniejsze.

Ochrona środowiska

Nauka o ochronie środowiska doprowadzi do lepszego wykorzystania ziemskich zasobów  i istniejącej infrastruktury. Zielona energia, mimo kontrowersji i wciąż dość jeszcze niskiej efektywności, ma przed sobą przyszłość. W cieniu globalnego ocieplenia specjaliści od ochrony środowiska mają pracę gwarantowaną. Już dziś np. deweloperzy nie mogą pominąć w budowie skutecznych systemów ekologicznego ogrzewania budynków.

Opieka zdrowotna

Specjaliści  precyzuje, że nie chodzi tu o wszystkie dziedziny zdrowia. Pokolenie wyżu demograficznego wkrótce zacznie się starzeć. Będzie wymagało większej liczby specjalistów i opiekunów. Wzrośnie popyt m.in. na okulistów, laryngologów, dentystów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki.

Finasne
Przepływ finansów i zarządzanie nimi są skomplikowane, ale niezbędne w każdej firmie. Jeśli dodać do tego przedsiębiorstwa inwestujące w niestandardowe instrumenty (jak np. fundusze hedgingowe i private-equity), łatwo przewidzieć, że firmy będą potrzebowały  coraz lepszych specjalistów od finansów.

Przedsiębiorczość
Sektor popularny i jednocześnie często pomijany w rozmowach o branżach przyszłości. Ale rynek potrzebuje innowatorów, którzy zakładają działalność gospodarczą i realizujących swoje pomysły. To oni wyszukują zarówno szerokie jak i niszowe dziedziny, w których jest popyt na dane dobro. Analitycy spodziewają się silnego wzrostu szczególnie w takich branżach jak skup-sprzedaż używanych samochodów, fryzjerstwo i salony urody, usługi biurowe czy salony piękności dla zwierząt... Każdy kto wymyśli lepszy i tańszy sposób obsługi klientów, będzie czerpać z tego profity.  

Terapie
Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, a popyt na specjalistów wciąż się zwiększa. Bureau of Labor Statistics szacuje, że np. zapotrzebowanie na terapeutów rodzin i małżeństw wzrośnie do 2020 r. o ponad 40 proc.

Zarządzanie
"Szef zarabia dużo z prostego powodu: jego praca nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać" – argumentuje  Money – US News. Zarządzanie przyszłości będzie wymagało wiedzy biznesowej, technologicznej oraz merytorycznego know-how. Najbardziej pożądani są i będą menadżerowie, którzy potrafią poprawić wydajność  produkcji i jednocześnie obniżyć jej koszty. Bureau of Labor Statistics spodziewa się szczególnego popytu na kadrę menadżerską w takich dziedzinach jak relacje międzyludzkie czy planowanie.

Programowanie Baz Danych
Każdego dnia na całym świecie powstają miliony nowych danych, z którymi programiści muszą się uporać. A era wielkich danych dopiero się zaczyna.
Firmy zbierają coraz więcej informacji o swoich klientach, konkurencji, a także informacji dotyczących samych siebie. Wyzwaniem są nie tylko wielkie liczby danych, ale możliwość użytecznego przetwarzania i wykorzystywania ich.

Badania naukowe
Szybko rozwijające się technologie prowadzą do kolejnych przełomów w medycynie, produkcji, transporcie i wielu innych dziedzinach, co oznacza, że będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników naukowych z takich dziedzin jak biologia, chemia, matematyka i inżynieria - zauważa Money – US News. Szczególnie dobrze rokuje kilka sektorów, które wytwarzają fizyczne produkty z plików cyfrowych: biomedycyna, nanotechnologia czy druk 3D.

Weterynaria
Zwierzęta domowe są bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej, niektóre z nich dostają pomoc medyczną na poziomie porównywalnym z opieką medyczną dla człowieka. Bureau of Labor Statistics spodziewa się, że do 2020 r. liczba weterynarzy wzrośnie o 36 proc.

Artykuł zaczerpnięty z portalu http://biznes.onet.pl

O zawodach

Przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu warto zapoznać się z ramowymi planami nauczania, z tym czego będziesz się uczył w przyszłej szkole. Odpowiedz sobie na pytania, czy dana tematyka Cię interesuje, czy będziesz w stanie wykonywać czynności, przypisane do tego zawodu, czy masz ku temu predyspozycje, czy jest on zgodny z Twoimi zainteresowaniami.

Trzeba pamiętać, że zawody można zdobywać różnymi drogami zdając konkretne egzaminy zawodowe potwierdzające poszczególne kwalifikacje.

Zawody dzielą się na:

 • takie, które można uzyskać w szkolnictwie branżowym
  (czyli w szkołach branżowych oraz technikach i szkołach policealnych)
 • te, które są osiągalne jedynie po studiach wyższych.

Przykładowo zawód weterynarz po studiach wyższych, nie jest tym samym zawodem co technik weterynarii po technikum lub szkole policealnej.


Gdzie można zdobyć zawód i z czym wiążą się poszczególne wybory:

Technikum:

 • 5 lat nauki
 • wykształcenie średnie (z maturą lub bez) – tytuł technika po zdaniu egzaminów zawodowych
 • można zdać maturę i iść na studia
 • w trakcie nauki:
  • praktyki zawodowe
  • przedmioty zawodowe
  • egzaminy potwierdzające kwalifikacje w ‎zawodzie (2)
 • 2 języki obce
 • 2 przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Szkoła Branżowa I stopnia: ·

 • 3 lata nauki
 • wykształcenie zasadnicze branżowe
 • brak wykształcenia średniego
 • nie można podejść do matury ani iść do szkoły policealnej
  • żeby to zrobić trzeba kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, w której nauka trwa 2 lata lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 
 • w trakcie nauki:
  • praktyki zawodowe (nawet 2-3 dni w tygodniu)
  • przedmioty zawodowe
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie (1) 
 • 1 język obcy
 • brak przedmiotów na poziomie rozszerzonym

Szkoła Branżowa II stopnia: ·

 • 2 lata nauki 
 • kontynuacja nauki w zawodzie dla uczniów którzy ukończyli Szkołę Branżową I stopnia ·
 • możliwość zdobycia drugiej kwalifikacji po Szkole Branżowej I stopnia ·
 • wykształcenie średnie branżowe – tytuł technika ·
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (druga kwalifikacja) ·
 • można zdawać maturę i iść na studia

Szkoła Policealna

Oferta szkół policealnych skierowana jest do osób, które mają wykształcenie średnie (z maturą lub bez):

 • nauka trwa od 1 roku do 2,5
 • wykształcenie średnie – tytuł technika w zależności od ilości kwalifikacji i egzaminów zawodowych
 • możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie
 • możliwość zdobycia dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (1 lub 2)

KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Oferta skierowana dla osób pełnoletnich, kursy odbywają się
w szkołach publicznych oraz prywatnych – szybki sposób na „przekwalifikowanie się”: 

 • zdobywanie pojedynczych kwalifikacji w ramach danego zawodu: 1 kurs = 1 kwalifikacja
 • dwie kwalifikacje w zawodzie + wykształcenie średnie = tytuł technika
 • zdanie egzaminu w ramach kwalifikacji = otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikację

Studia wyższe

Na studia wyższe bezpłatne można dostać się jedynie ze zdaną maturą. Na poszczególne kierunki liczą się punkty z konkretnych przedmiotów zdawanych na maturze, zarówno w podstawie, jak
i w rozszerzeniu. Czas trwania nauki uzależniony jest od wybranego kierunku.

Zazwyczaj nauka trwa:

 • licencjat 3 lata ·
 • inżynier 3,5 roku ·
 • magister 5 lat

Istnieją też takie kierunki, w których nauka trwa o wiele dłużej – są to kierunki związane z prawem oraz medycyną.

Przykładowo zawód lekarz chirurg: 

 • studia medyczne – 6 lat – studia II stopnia ·
 • staż – 1 rok ·
 • studia medyczne (specjalizacja chirurgia) – studia podyplomowe