Doradca zawodowy

W ramach doradztwa zawodowego i preorientacji zawodowej uczniowie klasy 7a i 7b, pod opieką pani Marioli Gębskiej i pani Moniki Rodakowskiej, udali się 12.06.2024 r. na wycieczkę do firmy NIDEX, która ma siedzibę w Garbatce-Letnisko.

Na uczniów czekał współwłaściciel firmy – pan Andrzej Niedzielski.  Na wstępie pan Andrzej przedstawił zwiedzającym historie zakładu, profil produkcji, a następnie uczniowie zobaczyli cały proces technologiczny wytwarzania worków raszlowych: skład granulatu, maszyny wytwarzające folię i paski, z których tkane są worki raszlowe w różnych kolorach.

Firma NIDEX działa na rynku od 1989r. Jest producentem folii oraz opakowań foliowych, głównie worków raszlowych do pakowania płodów rolnych. Jest jednym z czterech zakładów w Polsce o takim profilu produkcji. Współpracuje z wieloma podmiotami na polskim rynku. Zakład jest w pełni zautomatyzowany, a produkty są wysokiej jakości.

Następnie uczniowie zostali oprowadzeni po hali produkcyjnej firmy DAKK, która działa na rynku od marca 2013 roku i powstała na podbudowie firmy Nidex. W DAKK produkuje się siatkę rolniczą do słomy i siano-kiszonek.

Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi Niedzielskiemu za umożliwienie zwiedzenia firmy.

Mariola Gębska
Monika Rodakowska

Zwiedzanie firmy NIDEX, zapoznanie z ofertą zakładu oraz sposobem wytwarzania i dystrybucji produktów, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach doradztwa zawodowego i preorientacji zawodowej

4 czerwca 2023 r. w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie z Panią Karoliną Drab. Pani Karolina jest dietetykiem klinicznym. Pracuje jako dietetyk w Radomskim Centrum Onkologii. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 6-8. W ramach doradztwa zawodowego i preorientacji zawodowej pani dietetyk opowiedziała o swojej pracy, czym zajmuje się dietetyk, przedstawiła uczniom ścieżkę kariery zawodowej oraz możliwości zatrudnienia.

Przyszłych dietetyków powinna cechować: cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność uważnego słuchania pacjentów, empatia, spostrzegawczość, odporność emocjonalna, umiejętność przekonywania pacjentów do stosowania się do zaleceń i przestrzegania dobranych dla nich diet.

Mariola Gębska

W ramach doradztwa zawodowego i preorientacji zawodowej, uczniowie klas ósmych pod opieką wychowawców i nauczyciela doradztwa zawodowego, udali się 31.05.203 r. na wycieczkę do Elektrowni ENEA Kozienice.  Elektrownia znajduje się w Świerżach Górnych i jest największym zakładem wytwarzającym energię elektryczną w Polsce, pod względem wielkości mocy zainstalowanej, wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym. Elektrownia jest w stanie wytworzyć moc sięgającą 4000 MW.

 

 

Na wstępie, zwiedzającym przedstawiona została historia zakładu od powstania po dzień dzisiejszy. Następnie uczniowie podzieleni na dwie grupy zobaczyli cały proces technologiczny wytwarzania energii: skład węgla, taśmociągi transportujące węgiel do młynów, kotły spalające pył węglowy, turbogeneratory wytwarzające energię elektryczną i maszynownię. Największą atrakcją był nowy blok, oddany w 2017 r., o wysokości ponad 100 m i mocy 1075 MW. Z jego szczytu zwiedzający mieli okazję podziwiać Wisłę i okoliczny pejzaż.

Mariola Gębska

W ramach realizacji doradztwa zawodowego dnia 25 lutego 2021r. naszą szkołę odwiedzili  Policjanci z Komendy Powiatowej w Kozienicach. Funkcjonariusze  z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili pogadankę o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego korzystania z drogi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Przypomnieli również o  niebezpieczeństwie z jakim wiąże się wchodzenie na lód.

Następnie Policjanci z Zespołu Do Spraw Nieletnich  przybliżyli dzieciom pracę Policjanta, jak wygląda jego mundur oraz jaki sprzęt jest potrzebny policjantom podczas służby.  Odpowiedzieli na mnóstwo pytań przygotowanych przez dzieci, min. "Jak wygląda pościg?", "Jak schwytać złodzieja" i "Czy praca policjanta jest trudna?". Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych  gości. Największą jednak atrakcją były samochody policyjne. Najwięcej entuzjazmu wzbudzało włączanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Na zakończenie każde dziecko otrzymało z rąk gości element odblaskowy. Uczniowie podziękowali Funkcjonariuszom  za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

Monika Dąbrowska

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.,

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Zapraszamy do przeczytania artykułu Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Jeśli chcesz mieć pewną i dobrze płatną pracę w przyszłości, zacznij planować już teraz.

Inżynieria komputerowa

Zapotrzebowanie na specjalistów komputerowych już dziś jest ogromne i nadal rośnie. W niektórych dziedzinach (np. finanse i inwestowanie) inżynieria komputerowa na wysokim poziomie gwarantuje przewagę nad konkurencją. Eksperci muszą zagwarantować, aby sieci i oprogramowanie stawały się coraz szybsze i bezpieczniejsze.

Ochrona środowiska

Nauka o ochronie środowiska doprowadzi do lepszego wykorzystania ziemskich zasobów  i istniejącej infrastruktury. Zielona energia, mimo kontrowersji i wciąż dość jeszcze niskiej efektywności, ma przed sobą przyszłość. W cieniu globalnego ocieplenia specjaliści od ochrony środowiska mają pracę gwarantowaną. Już dziś np. deweloperzy nie mogą pominąć w budowie skutecznych systemów ekologicznego ogrzewania budynków.

Opieka zdrowotna

Specjaliści  precyzuje, że nie chodzi tu o wszystkie dziedziny zdrowia. Pokolenie wyżu demograficznego wkrótce zacznie się starzeć. Będzie wymagało większej liczby specjalistów i opiekunów. Wzrośnie popyt m.in. na okulistów, laryngologów, dentystów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki.

Finasne
Przepływ finansów i zarządzanie nimi są skomplikowane, ale niezbędne w każdej firmie. Jeśli dodać do tego przedsiębiorstwa inwestujące w niestandardowe instrumenty (jak np. fundusze hedgingowe i private-equity), łatwo przewidzieć, że firmy będą potrzebowały  coraz lepszych specjalistów od finansów.

Przedsiębiorczość
Sektor popularny i jednocześnie często pomijany w rozmowach o branżach przyszłości. Ale rynek potrzebuje innowatorów, którzy zakładają działalność gospodarczą i realizujących swoje pomysły. To oni wyszukują zarówno szerokie jak i niszowe dziedziny, w których jest popyt na dane dobro. Analitycy spodziewają się silnego wzrostu szczególnie w takich branżach jak skup-sprzedaż używanych samochodów, fryzjerstwo i salony urody, usługi biurowe czy salony piękności dla zwierząt... Każdy kto wymyśli lepszy i tańszy sposób obsługi klientów, będzie czerpać z tego profity.  

Terapie
Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, a popyt na specjalistów wciąż się zwiększa. Bureau of Labor Statistics szacuje, że np. zapotrzebowanie na terapeutów rodzin i małżeństw wzrośnie do 2020 r. o ponad 40 proc.

Zarządzanie
"Szef zarabia dużo z prostego powodu: jego praca nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać" – argumentuje  Money – US News. Zarządzanie przyszłości będzie wymagało wiedzy biznesowej, technologicznej oraz merytorycznego know-how. Najbardziej pożądani są i będą menadżerowie, którzy potrafią poprawić wydajność  produkcji i jednocześnie obniżyć jej koszty. Bureau of Labor Statistics spodziewa się szczególnego popytu na kadrę menadżerską w takich dziedzinach jak relacje międzyludzkie czy planowanie.

Programowanie Baz Danych
Każdego dnia na całym świecie powstają miliony nowych danych, z którymi programiści muszą się uporać. A era wielkich danych dopiero się zaczyna.
Firmy zbierają coraz więcej informacji o swoich klientach, konkurencji, a także informacji dotyczących samych siebie. Wyzwaniem są nie tylko wielkie liczby danych, ale możliwość użytecznego przetwarzania i wykorzystywania ich.

Badania naukowe
Szybko rozwijające się technologie prowadzą do kolejnych przełomów w medycynie, produkcji, transporcie i wielu innych dziedzinach, co oznacza, że będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników naukowych z takich dziedzin jak biologia, chemia, matematyka i inżynieria - zauważa Money – US News. Szczególnie dobrze rokuje kilka sektorów, które wytwarzają fizyczne produkty z plików cyfrowych: biomedycyna, nanotechnologia czy druk 3D.

Weterynaria
Zwierzęta domowe są bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej, niektóre z nich dostają pomoc medyczną na poziomie porównywalnym z opieką medyczną dla człowieka. Bureau of Labor Statistics spodziewa się, że do 2020 r. liczba weterynarzy wzrośnie o 36 proc.

Artykuł zaczerpnięty z portalu http://biznes.onet.pl