• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

W  kwietniu i maju  gościliśmy w naszej szkole wolontariat studencki. Studenci psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili warsztaty z komunikacji interpersonalnej. Każdy człowiek, we wszystkich dziedzinach swojej działalności, korzysta z komunikacji interpersonalnej. Funkcjonując w społeczeństwie nie da się wyeliminować porozumiewania się z innymi osobami. Nie zawsze jest ono łatwe i przyjemne. Znajomość reguł rządzących komunikacją interpersonalną dobrze wykorzystywana w praktyce, może pomóc w utrzymaniu pozytywnych relacji z ludźmi

Pożądane kompetencje społeczne zależą od posiadanych umiejętności komunikacji społecznej, na które składają się: umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność prowadzenia rozmowy, umiejętność słuchania, umiejętność werbalizowania swoich myśli, uczuć i spostrzeżeń, umiejętność udzielania informacji zwrotnej. Podczas warsztatów uczniowie poznawali te zagadnienia w formie zabaw, gier, scenek dramowych, działań  plastycznych, burzy mózgów, ćwiczeń praktycznych, ćwiczeń relaksacyjnych. Zajęcia dotyczyły umiejętności pracy w grupie, integracji zespołu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, podejmowania decyzji, szczególnie pod kątem zawodowym.

Wykonanie: Dan-net