6 - latek w szkole

  • 1 września 2014 r. 6-latki obowiązkowo rozpoczną naukę w szkole.
  • W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 podejmują decyzję o ich nauce w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
  • Dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia Twojego sześcioletniego dziecka do pierwszej klasy.
  • Wszelkie, niezbędne informacje uzyskasz od dyrektora szkoły.
  • Szkoła powinna zapewnić Twojemu dziecku w klasach pierwszych kącik rekreacyjny, dodatkową opiekę nauczyciela oraz miejsce na podręczniki.
  • Jeżeli Twoje sześcioletnie dziecko nie będzie uczniem klasy pierwszej, organ prowadzący musi zapewnić mu miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.