Samorząd Uczniowski PG

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli radzić sobie w życiu. Od 14 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Największym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”.Paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być impulsem do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem to właśnie uwagi od drugiego człowieka i wiary, że coś się może zmienić najbardziej brakuje. Dlatego tez cała społeczność Zespołu Szkól Samorządowych włączyła się w ogólnopolską akcję przygotowania Szlachetnej Paczki dla wybranej rodziny. Nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie i ich rodzice przygotowali świąteczne podarunki  zgodnie z listą potrzeb rodziny. Przez cały tydzień koordynator akcji pani Monika Bernacik gromadziła rzeczy ofiarowywane przez wszystkich tych, którzy pragnęli się podzielić z innymi. I było tego całe mnóstwo....udało nam się przygotować 20 pięknych paczek dla wybranej rodziny. W sobotę 13 grudnia paczki zostały dostarczone rodzinie...łzy, wzruszenie,radość ..niedowierzanie,że aż tyle...Dziękuję...Udział w akcji Szlachetna Paczka zmienia..Pozwala wyjść poza siebie..To projekt z olbrzymim rozmachem, to praktyczna pomoc dla tych, którzy rzeczywiście jej potrzebują. Ale rozmach Szlachetnej Paczki ma też inny wymiar. Dzieje się w nas. Mam nadzieję,ze w przyszłym roku staniemy się darczyńcami niejednej rodziny.

Z inicjatywy Samorządu Szkolnego dnia 7 mają odbył się dzień Samorządności. Z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uczniowie gimnazjum uczestniczyli w konkursie o państwach Unii Europejskiej. Młodzież zmagała się z pytaniami sprawdzającymi ich poziom wiedzy, prezentowała flagi oraz zwyczaje i obyczaje wybranych państw. Najlepiej zaprezentowały się klasy: IIIB,IIA i IIB. Serdecznie gratulujemy.

W dniu 25 lutego 2015 r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum odbyła się wspólna lekcja wychowawcza w ramach kampanii „Myślę, więc nie ślę”. Kampania Fundacji Dzieci Niczyje ma na celu edukowanie na temat niebezpieczeństw związanych z sekstingiem oraz podniesienie świadomości społecznej wokół tego zjawiska. Badania z 2014 r. przeprowadzone przez GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje  pokazują, że 11% młodych ludzi wysłało materiały sekstingowe. Jednoczenie ponad 1/3 respondentów otrzymała tego typu zdjęcia lub filmy. Oznacza to, że zjawisko jest silnie obecne wśród młodych ludzi w Polsce. Kampania rozpoczęła się w Dzień Bezpiecznego Internetu czyli 10 lutego 2015 roku. Seksting to rejestrowanie i przesyłanie osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu i Internetu. Zjawisko to początkowo dotyczyło współcze­snej kultury masowej i reklamy, a obecnie coraz częściej spotykane jest w innych obszarach życia społecznego. Badania pokazują,  że co dziewiąty nastolatek wysyła tego typu zdjęcia, a aż jedna trzecia młodzieży zadeklarowała, że otrzymała zdjęcia bądź filmy o charakterze seksualnym. Coraz więcej osób przestaje być już tylko odbiorcami tego typu treści z mediów czy reklam. Na potrzeby kampanii wyprodukowany został film fabularny pt. „Na zawsze”, którego fabuła dotyka kwestii zagrożeń związanych ze zjawiskiem sekstingu. Film został nakręcony w nowatorskiej i atrakcyjnej formie. Jego akcja toczy się wyłącznie na ekranie komputera i telefonu. Scenariusz uwzględnia specyfikę komunikacji i zachowań właściwych młodym ludziom.  Młodzież gimnazjum poznała historię Julki i Mateusza, których związek się skończył, ponieważ zaangażowali się w seksting. Nie zdawali sobie sprawy z tego, jak niebezpieczne jest to zjawisko i jak negatywne może mieć konsekwencje. Wiele młodych osób ulega presji, chce zwrócić na siebie czyjąś uwagę lub dać komuś dowód swoich uczuć czy zaangażowania. Myśli wtedy, że „nic złego się przecież nie wydarzy”, „w sieci jestem anonimowy/anonimowa”. Być może ktoś z uczestników zajęć pomyślał: „mnie nie spotka to, co przytrafiło się Julce i Mateuszowi”. To bardzo złudne rozumowanie, które usypia czujność. Wiele młodych osób, angażując się w seksting, wypiera myśli o zagrożeniu, narażając się na jego negatywne konsekwencje, o których uczestnicy rozmawiali podczas tych zajęć.

Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta często nie szukają pomocy, ponieważ obawiają się negatywnej oceny ze strony zna­jomych lub rodziny. Jednym z miejsc, do którego warto się wtedy zwrócić o pomoc, jest Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, działający pod bezpłatnym numerem 116 111. Z jego konsultantami 116 111 można porozmawiać lub pisać (www.116111.pl/napisz) o tym, jak nie ulegać presji partnera czy otoczenia i nie podejmować niechcianej aktywno­ści seksualnej (a taką jest wykonywanie i przesyłanie zdjęć/nagrań o charakterze seksualnym), ale też jak radzić sobie z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami upublicznienia zdjęć lub filmików sekstingowych.

13 listopada 2013 r. Samorząd Szkolny z pomocą uczennic: Marty Trzaskowskiej, Kingi Depo oraz Patrycji Lis zorganizował na godzinie wychowawczej spotkanie taneczne - „Just Dance”. Na ekranie wyświetlane były kroki taneczne do różnych piosenek, a uczniowie musieli jak najlepiej zatańczyć. Celem imprezy było pokazanie uczniom gimnazjum jak w miły i zabawny sposób spędzić czas. Po uśmiechach, które widniały na twarzy młodzieży, śmiało możemy stwierdzić, że ta zabawa bardzo przypadła im do gustu.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego dnia 2 grudnia odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych gimnazjum połączone z dniem integracji klasowej. Na wstępie przewodnicząca szkoły Weronika Krakowiak powitała dyrekcję, nauczycieli , a w szczególności wychowawców klas pierwszych. Przedstawiciele ,,pierwszaków,, uroczyście ślubowali: Dbać o honor i tradycje szkoły i godnie reprezentować jej imię na zewnątrz.

Kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty

Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców

Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym

Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek

Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny

Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe

W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu

Następnie odbyły się gry i zabawy międzyklasowe, takie jak rzut piłeczka pingpongowa do celu, taniec z hula-hop, kalambury. Zwyciężyła klasa 3b i otrzymała z rąk pani dyrektor Agnieszki Babańcy dyplom zniewalający z niezapowiedzianej kartkówki lub odpowiedzi, 2 miejsce zajęła klasa 3a, a 3 miejsce klasa 1a.Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Inicjatywą Samorządu Szkolnego była akcja „Znicz - pamiętamy o zmarłych”. W akcję włączyli się uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych, a Samorządy Klasowe przekazały zebrane przez uczniów znicze. 5 listopada 2013 r. uczciliśmy pamięć tych, którzy zginęli w walkach o wolną Polskę. Wraz z opiekunem Samorządu Szkolnego panią Moniką Bernacik odwiedziliśmy miejscowy cmentarz i postawiliśmy znicze na grobach żołnierzy. 

7 października 2013 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Zabawa została urozmaicona tańcami wyświetlanymi na ekranie. Odbyła się bitwa taneczna, którą zwyciężyła Patrycja Strzelecka z klasy IIa. Samorząd Szkolny wybrał także Królową oraz Króla dyskoteki. Zostali nimi – Julia Maj z klasy IIIa i Artur Michałowski z IIIb. Dyskoteka bardzo podobała się wszystkim. Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejną zabawę.

Inicjatywą Samorządu Szkolnego było zorganizowanie w naszym gimnazjum warsztatów kosmetycznych „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Odwiedziły nas kosmetyczki z firmy Oriflam, które pokazały nam jak dbać o nasza cerę, aby wyglądać zawsze pięknie i świeżo. Pomogły nam także dobrać odpowiednie produkty do naszej skóry. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dziewczyn, jak i chłopaków z naszego gimnazjum.

Z okazji 25 lecia uchwalenia konwencji Praw Dziecka dzień 20 listopada stał się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Z inicjatywy Samorządu Szkolnego została przeprowadzona lekcja wychowawcza poświęcona prawom dziecka w Polsce .Na wstępie został odczytany list z życzeniami od rzecznika praw dziecka pana Marka Michalaka. Podczas prelekcji przypomniano istotę praw dziecka, relację państwo -dziecko, prawa dziecka a relacje z rodzicami.

Każdemu dziecku przysługują prawa, tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić.

Przewodnicząca: Klaudia Wołos
Zastępca: Szymon Chmielewski, Dominika mamcarz
Protokolant: Klaudia Gawryołek
Skarbnik: Weronika Krakowiak

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:
1.Wnioski z realizacji planu Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2012/2013
2.Program wychowawczy Szkoły.
3.Planu rozwoju Szkoły
4.Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na rok szkolny 2013/2014
5.Statut Szkoły.
6.Regulamin Samorządu.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.

Już od 16 września mieliśmy okazję zapoznać się z sylwetkami kandydatów i ich programami wyborczymi. W dniu dzisiejszym t.j. 30 września w związku z akcją "Samorządy mają głos" odbyły się wybory do władz samorządowych. Kandydaci zaprezentowali się przed społecznością uczniowską i zostali przyjęci gorącymi brawami. Uczniowie każdej klasy otrzymali karty do głosowania, a nad przebiegiem prawidłowości przebiegu wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie Kinga Depo, Marta Trzaskowska i Patrycja Lis. Wybory otworzył dyrektor Andrzej Baracz, który jako pierwszy oddał swój głos. W wyborach wzięło udział 150 uczniów publicznego gimnazjum.

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół Samorządowych
w Garbatce – Letnisko

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W Zespole Szkół  Samorządowych w Garbatce – Letnisko działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 2. Odrębne samorządy tworzą wszyscy uczniowie szkół:
  1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej,
  2. Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.
 3. Samorząd każdej szkoły posiada opiekuna, którym jest wyznaczony do tej roli, na wniosek uczniów nauczyciel. Opiekunowie Samorządu PSP i PG pośredniczą między uczniami a nauczycielami, Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców, pełnią rolę „Rzecznika Praw Ucznia”.
 4. W poszczególnych klasach są tworzone samorządy klasowe, których członkami są uczniowie danej klasy.
 5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 6. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.