Konkursy

Konkurs fotograficzny „Mazowsze - skrzynia skarbów. Między zielenią, a zabytkami”

Zapraszam  Uczniów do udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem „Mazowsze - skrzynia skarbów. Między zielenią, a zabytkami". Inicjatywa ta ma na celu promowanie piękna oraz bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu mazowieckiego.

Laureaci konkursu, wraz z opiekunami, zostaną nagrodzeni wyjazdem do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jest to wyjątkowa okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem jednej z kluczowych instytucji Unii Europejskiej oraz do przeżycia niezapomnianej przygody edukacyjnej.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – piękno przyrody i architektury regionu Mazowsza i województwa mazowieckiego;
 • forma – cyfrowa (.jpg, .png, .heic) ;
 • technika – zdjęcie;
 • rozmiar pliku nie może przekroczyć 10 MB;
 • dopuszczalne są podstawowe korekty ekspozycji, kontrastu, kadrowania, zabronione jest dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia;
 • fotografia musi być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora;
 • udziału w konkursie nie mogą brać zdjęcia prezentowane w innych konkursach, wystawach itp.;
 • uczestnicy powinni dostarczyć prace bez widocznych znaków wodnych, podpisów czy innych identyfikatorów, aby zapewnić obiektywność oceny;
 • każda fotografia powinna zawierać opis miejsca jej wykonania.

Zdjęcia zapisane w formie cyfrowej oraz skan wypełnionego zgłoszenia proszę przesłać do dn. 3.04.2024 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Pobierz REGULAMIN KONKURSU

Monika Rodakowska

Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży - zapraszam do zapoznania się z regulaminem.

Monika Rodakowska

I kategoria wiekowa - klasy I-III:
Uczniowie klas I-III wymyślają imię dla kapibary oraz przygotowują pracę plastyczną o przyjaźni kapibary i misia Polinka.  Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką  na kartce z bloku technicznego, podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Uczniowie oddają prace wychowawcom, a wychowawcy przekazują do biblioteki szkolnej.
Termin składania prac: 31 października 2023 roku

II kategoria wiekowa - klasy IV-VIII
Uczniowie klas IV-VIII wymyślają imię dla kapibary oraz rymowankę o przyjaźni. Rymowankę i imię można przesyłać przez dziennik elektroniczny (do p. Moniki Rodakowskiej) lub przynieść do biblioteki szkolnej.
Termin przekazywania prac: 31 października 2023 roku
Monika Rodakowska

Już po raz kolejny Fundacja Druga Droga Mistrza organizuje III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.
III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie to test o największych sukcesach w historii polskiego sportu, ale także o różnych aspektach związanych z polskim sportem. Test zawiera łącznie 800 pytań, przygotowanych we współpracy z Katedrą Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Partnerami testu są: Polski Komitet Olimpijski i Muzeum Sportu.
Test składa się z dwóch etapów i przeprowadzony zostanie według następującego harmonogramu:
1) Etap I - od 15 września do 31 października 2023 r. - na stronie: www.drugadrogamistrza.pl w linku: https://drugadrogamistrza.pl/inarodowy-test-wiedzy-o-sporcie należy wypełnić formularz i rozpocząć właściwy test:
a) dla młodzieży w wieku 7-12 lat test składa się z 30 pytań,
b) dla młodzieży w wieku 13-17 lat test składa się z 50 pytań.
W każdej grupie wiekowej zostanie wyłonionych 30 finalistów, którzy przejdą do II etapu konkursu. Ranking będzie można śledzić na stronie Fundacji Druga Droga Mistrza.
2) Etap II - 17 listopada 2023 r. - w drugim etapie konkursu każdy finalista:
a) w wieku 7-12 lat odpowiada na 30 pytań,
b) w wieku 13-17 lat odpowiada na 50 pytań.

Na zwycięzców czekają nie tylko atrakcyjne nagrody, ale także spotkanie z wybitnymi sportowcami, więc nie zabraknie czasu na rozmowy i sportowe opowieści.

Z tej okazji zapraszam uczniów  do udziału w konkursie "Moje magiczne drzewo".
1.Przedmiotem konkursu jest:

 • Stworzenie drzewa z recyklingu – konkurs dla  uczniów klas I-III.

Praca przestrzenna z wykorzystaniem np. butelek, rolek, słomek, pudełek... Dodatkowo można wykorzystać patyczki, liście i owoce drzew. Czym bardziej kreatywna praca, tym większa szansa na wygranie!

 • Wykonanie albumu drzewa, które rośnie w Twoim sąsiedztwie. Może jest z nim związana ciekawa historia? –konkurs dla klas IV-VIII

2.Cele konkursu: kształtowanie proekologicznych zachowań oraz rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności.
3. Kryteria oceny:
- zgodność z tematem,
- estetyka wykonania,
- kreatywność,
- samodzielność wykonania,
- wykorzystanie produktów z recyklingu,
- stopień trudności w wykonaniu pracy.
4. Autorem pracy może być wyłącznie jeden uczeń – prace zbiorowe nie będą oceniane. Do pracy musi być załączona informacja z imieniem, nazwiskiem i klasą.
5. Wielkość pracy dowolna.
Wykonaną pracę uczestnicy składają do wychowawcy klasy  lub do  p. Anny Szczypińskiej najpóźniej do 6 października  2023 roku.
6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 11 października.

Organizator konkursu: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Celem konkursu jest kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan. Wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem świata przyrody, w szczególności królestwem grzybów.

Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VIII

Zasady konkursu:
1.Wykonanie zdjęcia grzybów;
2.Wydruk na papierze błyszczącym w formacie 20x30 oraz zapisane na nośniku elektronicznym. Rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić minimum 300 dpi
3.Każdy uczeń przekazuje tylko JEDNO zdjęcie
4.Zabroniony jest fotomontaż oraz wszelkie zmiany w oryginalnej kompozycji.

Prace należy składać do 12 września 2023 roku do biblioteki szkolnej (p. Monika Rodakowska)

W kwietniu obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia  oraz  Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji zapraszam  wszystkich uczniów naszej szkoły  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  pt.: „Nasza planeta, nasze zdrowie”, promującym  ochronę środowiska i zdrowie.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu  przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych, który będzie promował ochronę środowiska i zdrowie. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby,  upowszechnianie i podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie postawy odpowiedzialności  za życie  i zdrowie własne i innych, rozwijanie umiejętności plastycznych, rozbudzanie twórczej inwencji  i kreatywności .

Kryteria oceny: estetyka pracy, zgodność z tematyką, inwencja twórcza

Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 (lub większym) dowolną techniką plastyczną.  Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę opatrzoną metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.

Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność szkoły i nie podlegają zwrotowi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty z zachowania, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Prace plastyczne proszę przekazać wychowawcom lub p. Szczypińskiej do 24 kwietnia.

Anna Szczypińska

W naszej szkole realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna
pt. „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.
Organizatorem wysyłania kartek świątecznych jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg” z siedzibą w Gdańsku. 80-537 Gdańsk, ul. Wyzwolenia 17c/3.

Fundacja zaprasza również do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dzieci kartki świątecznej wg
własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4).
5. Konkurs plastyczny realizowany jest w dwóch kategoriach:
a. Kategoria A: kartka wykonana samodzielnie
b. Kategoria B: kartka wykonana we współpracy z rodzicem.
Regulamin konkursu
https://idaswieta.com/wp-content/uploads/2022/08/2022_IDASWIETA_konkurs_indywidualny.pdf

DLACZEGO WYSYŁANIE KARTEK JEST WAŻNE:

 • Sprawiają ogromną najszczerszą radość dla odbiorcy.
 • To szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do osób najbliższych. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie spoglądamy.
 • Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi - możemy tworzyć je
  w każdym miejscu, o każdej porze, angażując bliskich.
 • Poprzez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób do których wysłaliśmy kartkę świąteczną.

https://idaswieta.com/

„Anioły Bożonarodzeniowe”

Zasady konkursu:

Prace konkursowe powinny zostać wykonane według następujących zasad:

   • Format przestrzenny: wysokość około 30-50 cm
   • Technika: dowolna (materiały papiernicze, różnorodne masy plastyczne, ceramika, szyte z materiałów)
   • Techniki mogą być mieszane (z wyłączeniem szklanych materiałów, artykułów żywnościowych -kasz, makaronu itp.)
   • Anioł powinien stać bez podpierania, dozwolona jest także forma wisząca.
   • Do anioła należy przymocować kartkę ze sztywnego papieru z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
   • Miejsce składania aniołków: świetlica szkolna.
   • Termin 14 grudnia 2022r.

ZAPRASZAMY!

 1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz o zasadach ochrony środowiska naturalnego.
 2. Działanie służy popularyzowaniu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, oddziałuje na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie.
 3. Konkurs promuje prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
 4. Materiały edukacyjne dotyczące tematyki rymowanki dostępne są na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl w sekcji „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e7eeb6af699e1292
Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008 - 2012, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
 2. Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.
 3. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału nagrodzeni laureaci poprzednich edycji konkursu.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
 2. Autorem rymowanki powinien być uczestnik konkursu.
 3. W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie.

Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

 1. Do konkursu uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową.

Zgłaszane prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, posiadających znamiona plagiatu lub naruszających osobiste i majątkowe prawa Organizatora, a także osób trzecich. Rymowanki nie mogą zawierać treści zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w dobre obyczaje, zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
Warunki uczestnictwa

 1. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest również dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Zgłoszenia niespełniające tych wymogów nie będą podlegały ocenie.

Prace należy składać do biblioteki szkolnej do dn. 1 marca 2023 r.

Monika Rodakowska

Termin oddania prac do biblioteki szkolnej: 25 października 2022 r.

organizowanego przez
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, we współpracy z Gminą Garbatka - Letnisko

 • TEMATYKA KONKURSU
 • rysunek ilustrujący scenę z życia bocianów w gnieździe w miejscowości Molendy
 • propozycja imion dla pary bocianów w transmitowanym gnieździe na stronie: http://www.garbatkaletnisko.pl/
 • CELE KONKURSU
 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej na podstawie prowadzonych przez siebie obserwacji
 • Wskazanie różnorodnych źródeł pozyskiwania wiedzy o najbliższym środowisku
 • Plastyczny wyraz wiedzy przyrodniczej
 • Dostrzeganie piękna i złożoności otaczającej przyrody
 • Stworzenie możliwości odniesienia sukcesu młodemu obserwatorowi przyrody
 • UCZESTNICY

Wszyscy uczniowie samorządu Gminy Garbatka.
Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych
 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 • Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
 • Uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
 • ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie
 • Uczestnicy wykonują prace plastyczne według następujących wymagań:
 • Rysunek  (wykonany dowolną techniką w formacie A4) przedstawiający scenę z życia bocianów w gnieździe zaobserwowaną na stronie http://www.garbatkaletnisko.pl/
 • W górnej części rysunku znajdują się imiona dla każdego z pary bocianów
 • Na rewersie pracy uczestnik konkursu zamieszcza: swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły/oddziału/przedszkola
 • Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualnego autorstwa
 • Prace należy dostarczyć na adres Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego (ul. Radomska 7, 26-670 Pionki)  lub drogą mailową wysłać zeskanowaną pracę na adres M-ŚTO:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Komisja konkursowa ogłosi wyniki na MŚTO: www.m-sto.org
 • Nagrody wręczone zostaną w budynku świetlicy w Garbatce ul. Kochanowskiego
 • TERMINY
 • 1-10 czerwca 2022r. – składanie prac konkursowych do szkolnego koordynatora konkursu wyznaczonego przez dyrektora placówki
 • Do 15 czerwca 2022r. dostarczenie prac konkursowych/zeskanowanych prac
 • Do 20 czerwca 2022r. ogłoszenie wyników
 • 21 czerwca 2022r. uroczyste wręczenie nagród
 • ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

http://www.garbatkaletnisko.pl/teksty,aktualnosci,1,1,poznajemy_ptasich_sasiadow_relac,2128.html

http://m-sto.org/index.php/a-ktualnosci/557-ptasi-s%C4%85siedzi

 • NAGRODY

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
Laureaci konkursu nagrodzeni będą cennymi upominkami, gadżetami, książkami

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Cele konkursu: zwrócenie uwagi na piękno i bogactwo przyrody leśnej w kontekście ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie wśród uczestników konkursu postaw proekologicznych, wzbudzanie uczuć patriotycznych poprzez odkrywanie i poznawanie pięknych krajobrazów leśnych naszego kraju, rozwijanie wrażliwości artystycznej, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

 1. Uczestnicy wykonują pracę ilustrującą leśny pejzaż o dowolnej porze roku, w dowolnym ujęciu (zawężonym lub panoramicznym). W kompozycji malarskiej oprócz różnorodności drzew i roślin można uwzględnić postaci zwierząt, jak również zbiorniki wodne czy pojedyncze małe obiekty architektoniczne typu stara chata, most itp).
 2. Technika wykonania prac: dowolne techniki malarskie i rysunkowe
 3. Format prac: maksymalnie 50cm x 70cm
 4. Prace należy dostarczyć najpóźniej do 14 czerwca 2022 r. do Pani Agaty Styczyńskiej.