• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Strona główna

Strona główna

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

Akcja Znicz

Wolontariat szkolny ogłasza Akcję Znicz.
Wszystkich chętnych, biorących udział , prosimy o składanie zniczy u wychowawców do 24.10. br.
Za mały znicz uczeń otrzymuje 2 pkt. za duży- 5 pkt.
Zebrane znicze zostaną zapalone w miejscach pamięci.
Z góry dziękujemy.

Wolontariat szkolny

Ogłoszenie

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Regulamin składania wniosków wraz z załącznikami można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Akcja „Tusz Do Paki”

 

Drodzy uczniowie  akcja „Tusz do paki” trwa nadal.  Zachęcamy Was  do przynoszenia z domu zużytych tuszów z drukarek atramentowych (nie laserowych!!!) i wrzucenia ich do przygotowanych w salach  kartonów. Zebrane w ten sposób odpady zostaną  przekazane  do recyklingu i zakupu karmy dla zwierzaków ze schronisk.  Im więcej tuszów zbierzemy, tym więcej karmy trafi do ich misek.

Pamiętaj, aby zużyty tusz dokładnie owinąć folią lub zapakować do woreczka, żeby uniknąć wylania się resztek!
WAŻNE! Tusze muszą pochodzić z drukarek atramentowych i być oryginalne, czyli nigdy wcześniej nienapełniane.
Anna Szczypińska

Pomoc dla Damiana!

Z ogromny smutkiem dowiedzieliśmy się, o poważnym wypadku, któremu uległ absolwent naszej szkoły Damian Tarnowski.

Chłopak w czerwcu wypadł z okna, przez dwa  miesiące lekarze walczyli o jego życie. Kiedy stan Damiana zaczął się stabilizować, wdała się sepsa, przez co konieczna była amputacja stóp.

Ponadto przeszedł kilka operacji, a jego stan wciąż był krytyczny! Do wielu problemów dołączyło też potwornie groźne zakażenie bakterią New Delhi. Zdecydowano o wstawieniu zastawki, która miała za zadanie odprowadzić nadmiar płynu mózgowo - rdzeniowego i to pomogło!

Z dnia na dzień Damian odzyskuje siły!  Jednak to początek  jego walki! Wierzymy, że się nie podda i będzie dzielnie walczył o nowe, lepsze i zdrowe życie. Niestety, rodzina potrzebuje środków finansowych na dalsze leczenie Damiana. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy PSP w Garbatce – Letnisko włączyli się do akcji gromadząc dobrowolne fundusze, by choć w małym stopniu przyczynić się do poprawy zdrowia Damiana.

Dobro wraca, dlatego zwracamy się do Państwa, wszystkich ludzi dobrej woli o indywidualne wsparcie, pomoc na stronie siepomaga.pl.

Już niejednokrotnie wykazaliście się Państwa hojnością i dobrym sercem wspierając nas w różnorodnych akcjach charytatywnych. Mam nadzieję, że i tym razem możemy na Was liczyć, a w szczególności absolwent naszej szkoły- Damian.

Dziękuję wszystkim przyszłym darczyńcom za okazane wsparcie!
W jedności siła!

Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku:
https://www.siepomaga.pl/damian-tarnowski?fbclid=IwAR2S1SiQUMHV-jqs3zg78P94BGNietpdo0zMhTsjthurMS4iiO6hgLdQr4Q

Monika Bernacik opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Konkurs plastyczny

W związku z obchodami nadania PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce Letnisku sztandaru, ogłaszamy konkurs plastyczny dla klas I- III.

Uczniowie mają do wyboru dwa tematy:
1.Królowa Jadwiga na koronacji - mój projekt sukni .
2. Rycerz królowej Jadwigi.
Konkurs ma na celu rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, ale także wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów rycerskich i dawnych elementów ubioru.
Termin 20 września.
Format: A4 ( prosimy o prace na kartkach z bloku technicznego).
Technika wykonania dowolna, trwała.
Prace oddajemy do wychowawców.
Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę : samodzielność wykonania, pomysłowość, nawiązanie do epoki w której żyła królowa Jadwiga, technikę wykonania, staranność. Wybrane prace zostaną nagrodzone, wszystkie będą zaprezentowane na wystawie.
Uczestników prosimy o podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem oraz podanie klasy do której uczeń uczęszcza.
Organizatorzy obchodów.

Opieka nad konkursem: Danuta Matysiak

Dane do wpłaty na obiady:

Nazwa odbiorcy
PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko
ul. Hanki Lewandowicz 2  26-930 Garbatka- Letnisko
Numer rachunku odbiorcy:  12 9157 0002 0040 0405 9334 0003
Kwota za wrzesień:  72 zł

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Szanowni Państwo,
maleją dzienne statystyki osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Wszyscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, systematycznie znoszone są obostrzenia w sferze życia społecznego i ekonomicznego. Dlatego tak ważne jest, aby jak największa populacja osób się zaszczepiła.

Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w akcję szczepień swoich dzieci. Od 7 czerwca 2021 r. wszystkie dzieci od 12 roku życia można rejestrować do szczepienia. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Proces szczepienia dziecka, z uwagi na jego wiek, musi odbywać się przy udziale rodzica i obejmuje:

- wyrażenie zgody rodzica na szczepienia dziecka,
- wypełnienie Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed
szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID – 19 (przed wizytą w punkcie
szczepień),
- kwalifikację lekarza
- szczepienie.

Zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów dzieci, wspólnych rodzinnych urlopów oraz zintensyfikowanych kontaktów społecznych. Zaszczepienie daje szansę na bezpieczny wypoczynek a także bezpieczny powrót wszystkich uczniów i nauczycieli do nauki stacjonarnej w szkole.

Aby ułatwić szczepienia młodzieży po zakończeniu wakacji we wrześniu 2021 r. będą one realizowane obok punktów stacjonarnych, także w tymczasowych mobilnych punktach szczepień w tym na terenie szkół.

Drodzy Rodzice,

proszę aby Państwo zadbali o zdrowie Waszych dzieci i skorzystali jak najszybciej z możliwości zaszczepienia dziecka. Uchronią Państwo tym samym dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z chorobą oraz innymi zagrożeniami, które niesie ze sobą pandemia, takimi jak np.: izolacja społeczna czy pogorszenie odporności fizycznej i psychicznej.

Jednocześnie zapraszam Państwa na wideokonferencję organizowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przy współpracy z podmiotem leczniczym, podczas której będą wyjaśniane kwestie związane ze szczepieniem dzieci, a także będą udzielane odpowiedzi
na pytania rodziców.

Informacje o terminie konferencji oraz sposobie przesyłania pytań otrzymają Państwo od dyrektorów szkół.

W załączeniu dodatkowe informacje.
Z wyrazami szacunku
MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY

/-/
Dorota Skrzypek

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Z radością rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022.
Nauka odbywać się będzie w systemie stacjonarnym, oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym, dlatego pamiętajmy o obowiązkowej dezynfekcji rąk i noszeniu maseczek  w przestrzeniach wspólnych.

Chcielibyśmy również Państwa powiadomić, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie została przekształcona w szkołę filialną w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko. Ponadto, w związku z upływającą 31 sierpnia 2021 roku kadencją wicedyrektora PSP w Garbatce - Letnisko, pani dyrektor Agnieszka Babańca powierzyła to stanowisko na kolejne 5 lat pani Ewelinie Piecyk - Kowalskiej. Stanowisko wicedyrektora szkoły filialnej w Bogucinie zostało natomiast powierzone pani Monice Bernacik.

Przypominamy, że dowozy uczniów  autobusami szkolnymi odbywać się będą  zgodnie z rozkładem obowiązującym w ubiegłym roku szkolnym (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły: http://psp.garbatkaletnisko.pl/).
Mamy nadzieję, że dzięki przestrzeganiu zasad sanitarnych i odpowiedzialnemu zachowaniu uda nam się pracować aż do kolejnych wakacji w trybie stacjonarnym, który gwarantuje bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim naszym uczniom sukcesów w nauce, wzmacniania i rozwijania relacji rówieśniczych i, przede wszystkim, zdrowia.

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

8.00 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w kościele NNMP w Garbatce-Letnisko
9.00 – klasy spotkają się z wychowawcami w poszczególnych salach (wejście przez szkołę podstawową klasy I, II, III, VI;  klasy IV, V, VII,VIII wejście przez dawne gimnazjum).
10.30 – odjazd uczniów dojeżdżających.
Uczniowie dojeżdżający, którzy nie będą uczestniczyć we Mszy Św. oczekują na spotkania z wychowawcami w świetlicy szkolnej.
Bardzo proszę o stosowanie się  do procedur bezpieczeństwa: dezynfekcję rąk  i zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.

Sale przypisane poszczególnym klasom


Klasa

Nr sali

Wychowawca

1a

224 (I piętro)

Klaudia  Ambroszczyk

1b

126 (parter)

Monika  Dabrowska

2a

226

Danuta  Matysiak

2b

223

Anna Karsznia

3a

225

Renata Maj

3b

127

Danuta Siembor

4a

214

Anna Szczypińska

4b

220

Tomasz Krekora

5a

112

Anna Rutka

5b

204

Mariola Nowakowska

6a

128

Irena Cieloch

7a

222

Karolina Matejszczak

7b

111

Monika Bernacik

7c

216

Agnieszka Rygiel

8a

110

Łukasz Wiraszka

8b

215

Patrycja Zawadzak

8c

113

Bernadeta Basaj

 

Uczniowie przechodzący z Publicznej Szkoły w Bogucinie dołączają do klas: 5a, 6a, 8b.

Od 1 września 2021 roku przywóz i odwóz uczniów będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem:

I autobus
Garbatka Dziewiątka – 7:15
Garbatka Zbyczyn – 7:20
Garbatka Nowa – 7:25
Ponikwa (koniec) – 7:35
Ponikwa (środek) – 7:40
Krzyżówki Ponikwa 7:45
Szkoła
II autobus
Bąkowiec Kolonia – 7:15
Bakowiec koło Szewczyka – 7:20
Bakowiec koło szkoły – 7:25
Bakowiec  przystanek za szkołą – 7:28
Garbatka ul. Kochanowskiego – 7:35
Szkoła
III autobus
Anielin – 7:10
Brzustów – 7:20
Bogucin – 7:30
Molendy (koniec) - 7:35
Molendy (początek) – 7:40
Szkoła

Odjazdy uczniów z przystanków przed szkołą


Dzień Tygodnia

Godzina
podstawienia autobusu

Godzina
odjazdu
autobusu

Trasa

Poniedziałek

Po 6 lekcjach
13.25

 

13.40

I
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

Po 8 lekcjach
15.10

 

15.25

II
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

Wtorek

Po 6 lekcjach
13.25

 

13.40

I
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

Po 8 lekcjach
15.10

 

15.25

II
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

Środa

Po 6 lekcjach
13.25

 

13.40

I
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

 

Po 8 lekcjach
15.10

 

15.25

II
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

Czwartek

Po 6 lekcjach
13.25

 

13.40

I
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

Po 8 lekcjach
15.10

 

15.25

II
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

Piątek

Po 5 lekcjach
12.30

 

12.45

I
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

Po 7 lekcjach
14.20

 

14.35

II
1.Molendy, Bogucin, Brzustów, Anielin
2. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego, Bąkowiec, Bąkowiec Kolonia.
3.Garbatka Długa, Garbatka Nowa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa

Wykonanie: Dan-net