• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Strona główna

Strona główna

Komunikat

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, że w związku z przebudową mostu w miejscowości Bąkowiec ulegnie zmianie trasa autobusu szkolnego. Od dnia 4 września 2017 r. uczniowie będą dowożeni tylko z przystanku szkolnego zlokalizowanego przy byłej szkole podstawowej w Bąkowcu. Zmiany obowiązywać będą jedynie przez okres modernizacji mostu. Po zakończeniu inwestycji uczniowie będą odbierani ze wszystkich przystanków szkolnych, zlokalizowanych w miejscowości Bąkowiec.

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, że dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko oraz dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie w dniu 4 września 2017 r. odbędzie się według poniższego harmonogramu.

AUTOBUS nr 1
TRASA GARBATKA – LETNISKO – BĄKOWIEC - GARBATKA-LETNISKO

Autobus wykona dwa kursy.

Garbatka szkoła - 7:05
Bąkowiec (przystanek autobusowy koło byłej szkoły) - 7:10
Garbatka szkoła - 7:15
Odjazd godz. 11:30 

AUTOBUS nr 2

TRASA GARBATKA - LETNISKO - GARBATKA- DZIEWIĄTKA – GARBATKA -ZBYCZYN - GARBATKA NOWA - GARBATKA DŁUGA - GARBATKA-LETNISKO

Garbatka szkoła - 7:00
Garbatka Dziewiątka I - 7:12
Garbatka Dziewiątka II - 7:15
Garbatka Zbyczyn - 7:20
Garbatka Nowa - 7:22
Garbatka Długa - 7:25
Garbatka szkoła - 7:30
Odjazd godz. 11:30 

TRASA GARBATKA - LETNISKO - PONIKWA - GARBATKA-LETNISKO

Garbatka szkoła - 7:30
Ponikwa I - 7:36
Ponikwa II - 7:38
Ponikwa III - 7:40
Garbatka krzyżówki - 7:47
Garbatka szkoła - 7:52
Odjazd godz. 11:30 

AUTOBUS nr 3
TRASA GARBATKA - LETNISKO - ANIELIN- BRZUSTÓW - BOGUCIN-MOLENDY- GARBATKA-LETNISKO

Garbatka szkoła - 7:00
Anielin I - 7:15
Anielin II - 7:17
Brzustów - 7:25
Bogucin szkoła - 7:30
Bogucin - wieś - 7:32
Molendy I - 7:40
Molendy II - 7:42
Garbatka szkoła - 7:50
Odjazd  godz. 11:30

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego (3 września 2018 r.):

 • godz. 8:00 – Msza Święta
 • godz. 9:15 – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 w Publicznej Szkole im. Królowej Jadwigi
 • odwóz dzieci około godziny 11:00

Harmonogram dowozów dzieci taki jak roku ubiegłym

Szanowni Rodzice

Garbatka - Letnisko, 2 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice,

Nauczyciele  w ramach swojej pracy troszczą się każdego dnia o dobro Państwa dzieci – przekazują wiedzę, organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyjazdy edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, systematycznie dokształcają się, żeby skuteczniej edukować i pomagać. Pełniąc tę szczególną misję, wkładają całe swoje serce, aby przygotować dzieci do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, zgodnie z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Wszystko to dzieje się z Państwa udziałem, w ramach współpracy związanej z kształceniem i wychowaniem.

Dziś wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli podstaw, podważa godność tego zawodu. Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela. W referendum przeprowadzonym w okresie 14-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 72% biorących udział w głosowaniu, gdyby nie zostały spełnione żądane postulaty związkowe.

Ewentualny strajk, który może rozpocząć się 8 kwietnia, może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci, o czym będziecie Państwo informowani po zapadnięciu decyzji o jego podjęciu.

Bardzo prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość, nie występujemy przeciwko Państwu i dzieciom, ale przeciw decyzjom MEN. Celem jest dobra edukacja, a nie ma dobrej edukacji bez dobrych i godnie opłacanych Nauczycieli. To Uczeń jest i zawsze będzie dla dobrego Nauczyciela najważniejszy.

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko

Szanowni Rodzice

Garbatka - Letnisko, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,

w związku z niekorzystnymi decyzjami w sprawie jakości edukacji, pracownicy oświaty postanowili zaprotestować przeciw dalszym, szkodzącym kształceniu i wychowaniu postanowieniom. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Kozienicach poinformował 2 kwietnia 2019 r., że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa i będzie trwać do odwołania, jeśli nie zostanie zawarte porozumienie między związkami zawodowymi a rządem.

W referendum przeprowadzonym w dniach 14-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko, 72% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Wiąże się to z trudnościami dla Państwa, Państwa dzieci oraz funkcjonowania szkoły.

W związku z taką skalą protestu, niemożliwe może okazać się zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci w szkole. Mając na uwadze powyższe, proszę o zapewnienie dzieciom opieki w domu w czasie trwania strajku.

W przypadku zamknięcia szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecku w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

 • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły,
 • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Podstawa prawna: art. 32, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Rodziców uczniów klas gimnazjalnych i klasy ósmej informuję, iż podejmę działania zgodne z przepisami prawa, aby egzaminy odbyły się w zaplanowanym terminie.

Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły: www.psp.garbatkaletnisko.pl  oraz przesyłane do Państwa za pomocą dziennika elektonicznego – proszę o sprawdzanie wiadomości.

Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci. Taką mogą zapewnić dobrzy Nauczyciele, którzy na co dzień troszczą się o każdego ucznia, identyfikują jego potrzeby i przygotowują odpowiednią ofertę edukacyjną. Wspólnie zadbajmy o kształcenie i wychowanie przyszłego pokolenia.

Z poważaniem
Agnieszka Babańca
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

Szanowni Rodzice

Garbatka - Letnisko, 2 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice,

Nauczyciele  w ramach swojej pracy troszczą się każdego dnia o dobro Państwa dzieci – przekazują wiedzę, organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyjazdy edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, systematycznie dokształcają się, żeby skuteczniej edukować i pomagać. Pełniąc tę szczególną misję, wkładają całe swoje serce, aby przygotować dzieci do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, zgodnie z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Wszystko to dzieje się z Państwa udziałem, w ramach współpracy związanej z kształceniem i wychowaniem.

Dziś wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli podstaw, podważa godność tego zawodu. Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela. W referendum przeprowadzonym w okresie 14-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 72% biorących udział w głosowaniu, gdyby nie zostały spełnione żądane postulaty związkowe.

Ewentualny strajk, który może rozpocząć się 8 kwietnia, może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci, o czym będziecie Państwo informowani po zapadnięciu decyzji o jego podjęciu.

Bardzo prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość, nie występujemy przeciwko Państwu i dzieciom, ale przeciw decyzjom MEN. Celem jest dobra edukacja, a nie ma dobrej edukacji bez dobrych i godnie opłacanych Nauczycieli. To Uczeń jest i zawsze będzie dla dobrego Nauczyciela najważniejszy.

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko

Szanowni Rodzice

Garbatka - Letnisko, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,

w związku z niekorzystnymi decyzjami w sprawie jakości edukacji, pracownicy oświaty postanowili zaprotestować przeciw dalszym, szkodzącym kształceniu i wychowaniu postanowieniom. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Kozienicach poinformował 2 kwietnia 2019 r., że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa i będzie trwać do odwołania, jeśli nie zostanie zawarte porozumienie między związkami zawodowymi a rządem.

W referendum przeprowadzonym w dniach 14-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko, 72% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Wiąże się to z trudnościami dla Państwa, Państwa dzieci oraz funkcjonowania szkoły.

W związku z taką skalą protestu, niemożliwe może okazać się zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci w szkole. Mając na uwadze powyższe, proszę o zapewnienie dzieciom opieki w domu w czasie trwania strajku.

W przypadku zamknięcia szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecku w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

 • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły,
 • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Podstawa prawna: art. 32, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Rodziców uczniów klas gimnazjalnych i klasy ósmej informuję, iż podejmę działania zgodne z przepisami prawa, aby egzaminy odbyły się w zaplanowanym terminie.

Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły: www.psp.garbatkaletnisko.pl  oraz przesyłane do Państwa za pomocą dziennika elektonicznego – proszę o sprawdzanie wiadomości.

Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci. Taką mogą zapewnić dobrzy Nauczyciele, którzy na co dzień troszczą się o każdego ucznia, identyfikują jego potrzeby i przygotowują odpowiednią ofertę edukacyjną. Wspólnie zadbajmy o kształcenie i wychowanie przyszłego pokolenia.

Z poważaniem
Agnieszka Babańca
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

Szanowni Rodzice

Garbatka - Letnisko, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,

w związku z niekorzystnymi decyzjami w sprawie jakości edukacji, pracownicy oświaty postanowili zaprotestować przeciw dalszym, szkodzącym kształceniu i wychowaniu postanowieniom. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Kozienicach poinformował 2 kwietnia 2019 r., że w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa i będzie trwać do odwołania, jeśli nie zostanie zawarte porozumienie między związkami zawodowymi a rządem.

W referendum przeprowadzonym w dniach 14-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko, 72% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Wiąże się to z trudnościami dla Państwa, Państwa dzieci oraz funkcjonowania szkoły.

W związku z taką skalą protestu, niemożliwe może okazać się zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci w szkole. Mając na uwadze powyższe, proszę o zapewnienie dzieciom opieki w domu w czasie trwania strajku.

W przypadku zamknięcia szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecku w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

 • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły,
 • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Podstawa prawna: art. 32, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Rodziców uczniów klas gimnazjalnych i klasy ósmej informuję, iż podejmę działania zgodne z przepisami prawa, aby egzaminy odbyły się w zaplanowanym terminie.

Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły: www.psp.garbatkaletnisko.pl  oraz przesyłane do Państwa za pomocą dziennika elektonicznego – proszę o sprawdzanie wiadomości.

Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci. Taką mogą zapewnić dobrzy Nauczyciele, którzy na co dzień troszczą się o każdego ucznia, identyfikują jego potrzeby i przygotowują odpowiednią ofertę edukacyjną. Wspólnie zadbajmy o kształcenie i wychowanie przyszłego pokolenia.

Z poważaniem
Agnieszka Babańca
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój"

„KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Projekty unijne".

Wykonanie: Dan-net