organizowanego przez
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, we współpracy z Gminą Garbatka - Letnisko

 • TEMATYKA KONKURSU
 • rysunek ilustrujący scenę z życia bocianów w gnieździe w miejscowości Molendy
 • propozycja imion dla pary bocianów w transmitowanym gnieździe na stronie: http://www.garbatkaletnisko.pl/
 • CELE KONKURSU
 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej na podstawie prowadzonych przez siebie obserwacji
 • Wskazanie różnorodnych źródeł pozyskiwania wiedzy o najbliższym środowisku
 • Plastyczny wyraz wiedzy przyrodniczej
 • Dostrzeganie piękna i złożoności otaczającej przyrody
 • Stworzenie możliwości odniesienia sukcesu młodemu obserwatorowi przyrody
 • UCZESTNICY

Wszyscy uczniowie samorządu Gminy Garbatka.
Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych
 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 • Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
 • Uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
 • ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie
 • Uczestnicy wykonują prace plastyczne według następujących wymagań:
 • Rysunek  (wykonany dowolną techniką w formacie A4) przedstawiający scenę z życia bocianów w gnieździe zaobserwowaną na stronie http://www.garbatkaletnisko.pl/
 • W górnej części rysunku znajdują się imiona dla każdego z pary bocianów
 • Na rewersie pracy uczestnik konkursu zamieszcza: swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły/oddziału/przedszkola
 • Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualnego autorstwa
 • Prace należy dostarczyć na adres Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego (ul. Radomska 7, 26-670 Pionki)  lub drogą mailową wysłać zeskanowaną pracę na adres M-ŚTO:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Komisja konkursowa ogłosi wyniki na MŚTO: www.m-sto.org
 • Nagrody wręczone zostaną w budynku świetlicy w Garbatce ul. Kochanowskiego
 • TERMINY
 • 1-10 czerwca 2022r. – składanie prac konkursowych do szkolnego koordynatora konkursu wyznaczonego przez dyrektora placówki
 • Do 15 czerwca 2022r. dostarczenie prac konkursowych/zeskanowanych prac
 • Do 20 czerwca 2022r. ogłoszenie wyników
 • 21 czerwca 2022r. uroczyste wręczenie nagród
 • ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

http://www.garbatkaletnisko.pl/teksty,aktualnosci,1,1,poznajemy_ptasich_sasiadow_relac,2128.html

http://m-sto.org/index.php/a-ktualnosci/557-ptasi-s%C4%85siedzi

 • NAGRODY

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
Laureaci konkursu nagrodzeni będą cennymi upominkami, gadżetami, książkami