• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Rok szkolny 2019/2020

„Pamięć testamentem dla pokoleń”

Rok temu, 1 i 2 listopada 2018 r. nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko przy współpracy z księdzem kanonikiem Augustynem Rymarczykiem, proboszczem tutejszej parafii przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na renowację grobowca Janiny i Józefa Lewandowiczów, rodziców Anny Lewandowicz PS. „Hania”. Grób wymagał natychmiastowej odbudowy ze względu na fatalny stan techniczny, ponieważ za kilka lat miejsce pochówku rodziców naszej lokalnej bohaterki zniszczałoby i zostało zapomniane.

Całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. W ciągu dwóch świątecznych dni udało się zebrać środki na budowę nowego nagrobka.

Zachęcona dobrym efektem ubiegłorocznej kwesty społeczność szkolna w bieżącym roku planuje zbiórkę funduszy na odnowienie grobu Zofii Sztobryn, założycielki pierwszej szkoły w Garbatce, osoby zasłużonej dla naszej małej ojczyzny. Grób rodziny Sztobrynów, w którym spoczywa Zofia Sztobryn, wymaga prac renowacyjnych.

W organizacji tegorocznej kwesty, która odbędzie się 1 i 2 listopada przy cmentarzu parafialnym w Garbatce oraz przy cmentarzu parafialnym w Gródku, swojego wsparcia udzielają księża: ksiądz kanonik Augustyn Rymarczyk, proboszcz parafii w Garbatce- Letnisko oraz ksiądz proboszcz Bogusław Kasprzyk, proboszcz parafii Gródek.

Działania takie, wspólnie prowadzone z uczniami i rodzicami stają się okazją do poznawania dziejów regionu i sylwetek osób zasłużonych dla naszej miejscowości i okolicy. Uczą kreatywności, owocnego współdziałania dla dobra wspólnego. Stanowią okazję do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Środowisko szkolne ma nadzieję, że w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie zabraknie ludzi dobrej woli, którzy hojnie wspomogą tę akcję, by w 60 rocznicę śmierci Zofii Sztobryn odnowić miejsce jej wiecznego spoczynku.

Mariola Nowakowska

Prezentacja sylwetki Olgi Tokarczuk - laureatki literackiej Nagrody Nobla za 2018 rok

Literacka Nagroda Nobla jest przyznawana przez Akademię Szwedzką od 1901 roku. Nagrodę Nobla przyznawaną w kilku dziedzinach ustanowił szwedzki przemysłowiec i wynalazca - Alfred Nobel. Na wyróżnienie to składa się złoty medal, dyplom honorowy oraz nagroda finansowa. Do tej pory Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymało czworo Polaków:

Henryk Sienkiewicz (1905 r.)
Władysław Reymont (1924 r.)
Czesław Miłosz (1980 r.)
Wisława Szymborska (1996 r.)

 W tym roku literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok przyznano polskiej pisarce - Oldze Tokarczuk. 23 października 2019 r. podczas lekcji wychowawczych uczniowie klasy VIII przybliżyli sylwetkę Noblistki kolegom i koleżankom z kl. VI i VII. Dodatkowo w holu szkoły Samorząd Uczniowski przygotował prezentację poświęconą pisarce.

Olga Tokarczuk urodziła się 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie, studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała m.in. jako psychoterapeutka we Wrocławiu i Wałbrzychu. Gdy jej pierwsze utwory literackie zyskały popularność, zrezygnowała z pracy i po przeprowadzeniu się do Nowej Rudy poświęciła się pisaniu. Mieszka obecnie we Wrocławiu, a także w Krajanowie koło Nowej Rudy, w Sudetach Środkowych. Pejzaż i kultura tych okolic przewija się w kilku jej utworach. Jest autorką 17 książek – powieści, zbiorów opowiadań, esejów, a także scenariuszy filmowych. Jej twórczość była wielokrotnie przenoszona na deski teatralne i ekran filmowy. Jest jedną z najczęściej nagradzanych współczesnych polskich pisarek - ma na koncie m.in. nagrodę Fundacji im. Kościelskich, dwukrotnie - w latach 2007 i 2015 - otrzymała Literacką Nagrodę Nike, a w 2018 r. została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Bookera.

Decyzją Akademii Szwedzkiej Polka otrzymała Nobla za "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia". Akademia Szwedzka uznała też, że jak dotąd najwybitniejszym dziełem Olgi Tokarczuk są "Księgi Jakubowe". "Pisarka poświęciła kilka lat na szukanie informacji o bohaterze (...)". "To fascynujące, jak Tokarczuk pozwala czytelnikom zajrzeć w umysły postaci, aby stworzyć portret swojego bohatera, który przedstawiany jest z perspektywy innych postaci. To był człowiek o wielu twarzach: mistyk, buntownik, ale też manipulator. (...) Powieść Tokarczuk przedstawia nie tylko tajemnicze życie Jakuba Franka, ale daje też bogatą panoramę niemal zapomnianego rozdziału historii Europy" - napisano w uzasadnieniu wyboru Akademii.

Twórczość Olgi Tokarczuk obejmuje powieści, zbiór poetycki, zbiór esejów, zbiory opowiadań. Są to:
Miasto w lustrach (1989)
Podróż ludzi Księgi (1993)
E.E. (1995)
Prawiek i inne czasy (1996)
Szafa (1997)
Dom dzienny, dom nocny (1998)
Opowieści wigilijne, razem z Jerzym Pilchem i Andrzejem Stasiukiem (2000)
Lalka i perła (2001)
Gra na wielu bębenkach (2001)
Ostatnie historie (2004)
Anna In w grobowcach świata (2006)
Bieguni (2007)
Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009)
Moment niedźwiedzia (2012)
Księgi Jakubowe (2014)
Zgubiona dusza (2017)
Opowiadania bizarne (2018)
Profesor Andrews w Warszawie (2018)


Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w Sztokholmie. Nagrody wręczy król Szwecji.

Anna Rutka
Monika Bernacik

Spacer krajoznawczy

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, wzorem ubiegłego roku uczniowie klasy 8A pod opieką pań: Grażyny Kalembkiewicz i Moniki Rodakowskiej uczestniczyli w spacerze krajobrazowym trasą ścieżki edukacyjnej Rezerwatu Krępiec. Zajęcia zostały zorganizowane przy współpracy z pracownikiem Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

 

Tegoroczny spacer w ramach Międzynarodowego Dnia Krajobrazu odbywał się pod hasłem: Woda w krajobrazie. W ten sposób uczniowie zdobyli wiedzę w zakresie znaczenia wody w kształtowaniu krajobrazów historycznych i współczesnych, jak również roli wody w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych.

Grażyna Kalembkiewicz

Spacer ornitologiczny

W pierwszy weekend października po raz 26 obserwatorzy ptaków z Europy i Azji Centralnej wyruszyli na spacery ornitologiczne, aby obserwować jesienne migracje ptaków i rozmawiać o zagrożeniach, jakie czyhają na ptaki w trakcie ich wędrówek.

Polsce obchody tego wydarzenia koordynuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Z tej okazji 26 września 2019 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce - Letnisko pod opieką Grażyny Kalembkiewicz i Anny Szczypińskiej wraz z pracownikami Kozienickiego Parku Krajobrazowego wspólnie wyruszyli w okolice stawów w Bąkowcu na terenie gminy Garbatka - Letnisko. Pod czujnym okiem ornitologa miłośnicy ptaków, zaopatrzeni w lornetki i przewodniki, mieli okazję zaobserwować 15 gatunków, wśród których znalazły się: bielik, błotniak stawowy, myszołów, łabędź niemy, kormoran, czapla biała, czapla siwa, głowienka, pliszka siwa, czajka, krzyżówka, kszyk, potrzos, mewa, sikora modra. Podsumowaniem wędrówki było uzupełnienie przez uczniów kart obserwacji oraz udział w konkursie. Uczestnicy otrzymali pozycje wydawnicze Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.  

Grażyna Kalembkiewicz

Piszemy kartki do Powstańców Warszawskich

Projekt BohaterON w Twojej szkole

 Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie mającym na celu upamiętnienie heroicznej  walki powstańców warszawskich.

 Opiekunki projektu: pani Bernadeta Basaj i Renata Strzałkowska-Jędrasek wspólnie z uczniami klas VI  opracowały harmonogram działań. Uczniowie poznali historię osób z naszego regionu, którym wojna przerwała dzieciństwo. Na lekcji historii zostali  zapoznani z powstańczymi losami, naznaczonymi tragizmem i okrucieństwem. Następnie podczas zajęć plastycznych wykonali wspólnie kartki dla żyjących jeszcze powstańców oraz  zredagowali  i wypisali własnoręcznie  treść życzeń.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 11.10.2019 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie prowadzący spotkanie uczniowie przywitali panią dyrektor Agnieszkę Babańcę, panią wicedyrektor Ewelinę Piecyk - Kowalską, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz przybyłych gości: panią Wójt Teresę Fryszkiewicz, panią Sekretarz Gminy Marzenę Pomarańską, pana Przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Mazura, księdza kanonika Augustyna Rymarczyka, panią Przewodniczącą Rady Rodziców Sylwię Sałek oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Na uroczystości szkolnej gościli także emerytowani nauczyciele.

Prologiem uroczystości były życzenia uczniów skierowane do wszystkich pracowników naszej szkoły. Przekazali oni podziękowania i kwiaty na ręce pań dyrektor, zaś zaproszeni goście otrzymali od uczniów własnoręcznie wykonane karty okolicznościowe.

Następnie najserdeczniejsze życzenia złożyły swoim współpracownikom pani dyrektor i pani wicedyrektor, które podziękowały za owocną pracę i trud wkładany w wykonywanie swoich obowiązków. Życzenia i podziękowania przekazała także pani wójt, która wręczyła Nagrody Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. To szczególne wyróżnienie uzyskali: pani dyrektor Agnieszka Babańca, pani wicedyrektor Ewelina Piecyk- Kowalska, pani Irena Cieloch, pani Elżbieta Mazur, pani Monika Bernacik i pan Waldemar Langa.

Czytaj więcej...

„Sprzątanie Świata”

20.09.2019 roku uczniowie klas I - III pod opieką nauczycieli wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Na kilka dni przed akcją  zostały wprowadzone w tematykę dbania o środowisko. Gdy nadszedł dzień sprzątania, dzieci pełne zapału, zaopatrzone w rękawiczki i worki ruszyły w teren. Sprzątały w pobliżu  szkoły. Każda klasa zebrała po kilka worków śmieci. Akcja miała na celu rozbudzanie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu. Uczniowie uczestniczyli  w sprzątaniu bardzo chętnie i z wielkim zapałem.

E. Mazur

 D. Matysiak

„Pocieniujmy Słowem VI” – warsztaty teatralne

30 września 2019 r. troje uczniów naszej szkoły, a zarazem uczestników koła teatralnego „Zamaskowani„, którego opiekunem jest pani Karolina Matejszczak, wzięło udział w warsztatach teatralnych „Pocieniujmy Słowem VI” zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach.

Elementarne ćwiczenia aktorskie poprowadziła Pani Zofia Rinas – doświadczony instruktor teatralny, a ich nadrzędnymi celami były: doskonalenie sztuki teatralnej i recytatorskiej oraz popularyzacja wartościowej literatury.

Uczestnicy warsztatów doskonalili umiejętności czystej oraz poprawnej wymowy, jak również właściwej modulacji i siły głosu. Uczniowie zapoznali się z niełatwą sztuką pracy z tekstem i zachowaniem na scenie. Dzieci ćwiczyły ruch sceniczny, dykcję oraz uczyły się interpretacji tekstów. Poprzez pracę w grupie rozwijały kompetencje społeczne.

Finałem wprawek teatralnych była prezentacja grupowych etiud. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Karolina Matejszczak

"Samorządy mają głos”

W dniu 2 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Kandydaci już we wrześniu przedstawili  plakaty wyborcze ze swoimi postulatami, prowadzili kampanię wyborczą na terenie szkoły.

W dniu wyborów każdy z kadydatów wystąpił przed społecznościa uczniowska, prezentując swój program wyborczy, następnie uczniowie wraz z nauczycielami oddali głos na swojego kandydata. Po przeliczeniu głosów, Komisja Wyborcza ustaliła listę 7 uczniów, którzy otrzymali największe poparcie wśród głosujących. Pierwszych 5 uczniów stanowi nową Radę Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczący: Kacper Wiraszka
zastępcy: Laura Rutka i Filip Matejszczak
członkowie SU: Ewa Sekuła
Wiktoria Piwońska
 Serdecznie gratulujemy!
Opiekunem SU w roku szkolnym 2019/2020 została pani Monika Bernacik.

Monika Bernacik

"Przerwa z książką" w szkolnej bibliotece

23 września 2019 roku uczennice należące do szkolnego wolontariatu zorganizowały konkurs na „Najładniejszą ilustrację do książki”. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Przerwa z książką”, a wybraną pozycją książkową - „Bambi” (z serii wydawniczej „Moja pierwsza czytanka”). Historia jelonka urzekła słuchaczy, a ilustracje były odzwierciedleniem zachwytu dzieci.

fot. Laura Rutka

Wszystkie dzieci dostały zakładki do książek, a wykonawcy trzech najładniejszych prac nagrodzeni zostali słodkim upominkiem.

Julia Spytek

Akcja „ Sprzątanie świata” ( 20.09.2019)

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy –zmieniamy”. Celem  akcji jest promowanie ochrony środowiska, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko.

 

Akcja została zorganizowana we współpracy  z Urzędem Gminy Garbatka- Letnisko, który zapewnił  szkole worki, jednorazowe rękawice oraz odbiór  zebranych śmieci.  Uczniowie  nie tylko  sprzątali wyznaczone tereny , a także wysłuchali  prelekcji  dotyczącej  zagadnień ochrony środowiska. Uczennice z klasy  VII b  w ramach akcji  rozdawały mieszkańcom  Garbatki –Letnisko  ulotki przedstawiające zasady właściwej segregacji odpadów.

Czytamy nowele!

7 września 2019 roku nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Tym razem uczniowie klas 7 b, 8 a i 5 c mogli wysłuchać polskich nowel. Były to utwory: „Katarynka” Bolesława Prusa, „Rozdziobią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, „ Dym” Marii Konopnickiej i „Orka” Władysława Reymonta.

Spotkanie rozpoczęła kierownik Publicznej Biblioteki w Garbatce- Letnisko, która powitała gości, przybliżyła genezę akcji oraz przedstawiła lektorów: wójta gminy panią Teresę Fryszkiewicz, radnych gminy- panią Dorotę Ziarkowską,  pana Czesława Pacułę, pana Ryszarda Mazura oraz nauczycielki PSP w Bogucinie i Garbatce- Letnisko panie Mariolę Gębską i Agnieszkę Rygiel. Interpretacje tekstów dostarczyły ogromnych emocji zarówno słuchającym jak i samym czytającym.

W drugiej części mogliśmy porównać literacki pierwowzór „Katarynki” z ekranizacją tego tekstu w reżyserii Stanisława Jędryki.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy tegorocznego Narodowego Czytania otrzymali pięknie ilustrowane egzemplarze noweli Prusa z pamiątkowymi pieczęciami.

Agnieszka Rygiel

Witaj Szkoło!

Witaj Szkoło!

W poniedziałkowy ranek 2. września, od uczestnictwa w Mszy Świętej celebrowanej przez ks. kan. Augustyna Rymarczyka,  rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Następnie udaliśmy się przed budynek szkoły, gdzie kontynuowano uroczystość. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała pani dyrektor Anieszka Babańca. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Z tej okazji nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Przerwany Marsz”. W związku z tym mieliśmy zaszczyt gościć uczestników wydarzeń wojennych - pana Jana  Nowakowskiego i pana Bolesława Warchoła, którzy opowiedzieli zebranym historię ich dzieciństwa i wczesnej edukacji  przerwanej wybuchem  wojny.

Uczeń klasy VIc Filip Matejszczak przedstawił najważniejsze informacje na temat II wojny światowej. Z prelekcji przygotowanej przez nauczycielki panie B. Basaj i M. Nowakowską dowiedzieliśmy się, jakie były przyczyny, przebieg i konsekwencje najtragiczniejszego doświadczenia ludzkości w XX wieku.

 

Młodzież złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. Następnie  pani dyrektor Agnieszka Babańca powitała ponownie wszystkich zebranych, podziękowała pani Wójt Teresie Fryszkiewicz  za wsparcie finansowe Urzędu Gminy,  a  uczniom życzyła owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym. Ponadto zostali przedstawieni nowi wychowawcy klas: wychowawca kl 1a- pani  Renata  Maj, kl 1b -pani Danuta Siembor, kl VIA- pan Łukasz Wiraszka, klasy VIIB- pan Tomasz Krekora, ks. Damian Janiszewski oraz nowi nauczyciele: pani Anna Szczypińska – nauczycielka biologii, pani Bożena Jagiełło - nauczycielka chemii w zastępstwie za panią Barbarę Leśniak.

Na zakończenie uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami, którzy zapoznali ich z planem zajęć, rozdali rodzicom podręczniki oraz przypomnieli podstawowe zasady BHP.

Monika Bernacik

Wykonanie: Dan-net