• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Rok szkolny 2019/2020

Od 100 lat wszędzie dla wszystkich

„Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do [...] szlachetnego dzieła” - powiedział Henry Dunant, założyciel Czerwonego Krzyża, pierwszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Słowa te przyświecają ludziom dobrego serca, którzy działają w powstałym w 1919 roku  Polskim Czerwonym Krzyżu. Zasady, którymi kieruje się ruch to: humanitaryzm, bezinteresowność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.

Wśród najważniejszych zadań organizacji jest działalności Szkolnych Kół PCK, których w naszym rejonie działa obecnie 18 i Klubów Wiewiórka, które działają w 7 przedszkolach. Opiekę nad nimi sprawują zaangażowani nauczyciele. To właśnie do najmłodszych są skierowane takie programy, jak Superwiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby; Chroń dziecięce uśmiechy; Radosny uśmiech, radosna przyszłość; Drogowe ABC czy warsztaty W zdrowym ciele zdrowy duch. Uczniowie angażują się w pracę na rzecz pomocy innym, propagują zdrowy tryb życia i ochronę zdrowia. Na terenie szkół podejmowane są takie inicjatywy jak: Dzień Walki z Głodem czy Wakacje bez nałogów. Co roku uczniowie mają też okazję rywalizować w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK. Od 2006 roku dla najmłodszych organizowane są pokazy w ramach programu Ratowniczek - pomaga ci pomagać, starsi członkowie SK PCK biorą zaś udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Wolontariusze działający w Szkolnych Kołach PCK sami organizują zbiórki dla potrzebujących. Wśród pozostałych działań PCK jest pomoc socjalna dla rodzin najuboższych, praca na rzecz seniorów oraz wspieranie działalności Honorowych Dawców Krwi.

22 listopada 2019 roku w Kozienicach odbyła się uroczystość 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowana przez Odział Rejonowy w Kozienicach. Zaproszenie do udziału w jubileuszu otrzymała również nasza szkoła, w której od wielu lat działa Szkolne Koło PCK. Podczas spotkania przybliżona została historia Czerwonego Krzyża w Polsce i na świecie oraz oddziału PCK w Kozienicach. Mieliśmy okazję obejrzeć cztery scenki obrazujące działalność PCK: założenie organizacji przez Henry'ego Dunanta, historię Florencji  Nightingale, prekursorki pielęgniarstwa, pracę biura informacji i poszukiwań oraz ideę krwiodawstwa. Scenki przygotowali uczniowie z kozienickich szkół, a autorkami scenariusza były pani Renata Domagała i pani Anna Rutka. Uroczystość uświetniły również występy muzyczne i taneczne.

100-lecie działalności PCK było też okazja do podziękowań i odznaczeń. Pani dyrektor Agnieszka Babańca odebrała Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża przyznany naszej szkole. Podobne odznaczenie odebrała także opiekunka Szkolnego Koła PCK, pani Anna Rutka.

Działania PCK to bezinteresowna, charytatywna praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia pomocy. To niezmiernie budujące, że tak wielu ludzi wspiera ideę Polskiego Czerwonego Krzyża. Cieszymy się, że również nasi uczniowie należą do tej społeczności.

Anna Rutka
opiekun SK PCK

„Śniadanie daje moc”

Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie klas I – III włączyli się do akcji „Śniadanie daje moc”.

8 listopada przynieśli do szkoły produkty potrzebne do zrobienia zdrowego śniadania oraz odpowiednie stroje. Samodzielnie przygotowali, a potem wspólnie spożywali posiłek złożony z kolorowych kanapek. Dzieci chciały, żeby nie tylko one „miały moc”, ale także panie dyrektorki, sekretarki oraz wychowawcy. Z radością dzieliły się zdrowym posiłkiem.

Na zajęciach przeprowadzone zostały również pogadanki na temat roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia.

Akcja miała na celu zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania. W zorganizowaniu akcji wsparli nas rodzice, którzy wyposażyli dzieci w odpowiednie produkty. Wychowawcy wykorzystali również warzywa i owoce, które dzieci otrzymują z „Programu dla szkół”.

Danuta Matysiak

Komputerowe zajęcia doskonalące

W ramach projektu unijnego „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój” odbywają się komputerowe zajęcia doskonalące, na których uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu informatyki. Na zajęciach uczniowie uczą się programowania oraz przygotowywania plików do wydruku 3D. Poznają budowę i zasadę działania drukarki 3D i drukują zaprojektowane przedmioty. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Waldemar Langa

"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój" - doskonalenie zawodowe

W ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój” nauczyciele wzięli udział w następujących szkoleniach:

 • Korzystanie z narzędzi TIK zakupionych dla szkół i placówek systemu edukacji oświaty oraz włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego”
 • „Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw”
 • „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu”

Zajęcia profilaktyczne Szkolnego Koła PCK

„Mycie zębów to podstawa dbania o jamę ustną. Dzięki niemu na naszych zębach nie pojawia się próchnica, a uśmiech jest śnieżnobiały” - usłyszeli uczniowie klasy III a i III b, którzy wzięli udział w zajęciach profilaktycznych poprowadzonych przez Zuzię Szewczyk i Justynkę Waszkiewicz ze Szkolnego Koła PCK. Dzieci początkowo były zaskoczone faktem, że uczą się pod kierunkiem starszych koleżanek, bardzo szybko jednak zaangażowały się w zajęcia: słuchały, odpowiadały na pytania, wyszukiwały informacje. Z uwagą obejrzały film na temat higieny jamy ustnej i kolorowały ilustrację „W poczekalni u dentysty”.

W czasie zajęć dzieci mogły wypełnić ankietę na temat tego, jak dbają o zęby, poznały budowę zęba, dowiedziały się, czym zajmuje się ortodonta i które zęby nazywamy zębami mądrości. Przeczytały także zasady kulturalnego żucia (bezcukrowej) gumy.  

Nasza szkoła bierze udział w programie PCK „Chrońmy dziecięce uśmiechy”, dzięki czemu dzieci otrzymały książeczki edukacyjne do pracy na zajęciach.

Anna Rutka
opiekun SK PCK

Czy mogę napisać książkę?

23 października 2019 roku uczniowie klasy VIII należący do szkolnego wolontariatu przygotowali w ramach spotkań „Przerwa z książką” bardzo ciekawe zajęcia. Zamiast gotowej lektury uczniowie sami stworzyli książkę! Księżniczki – agentki, tajemniczy zamek, cenny diament, złodziej oraz … niewidzialne auto. Wyobraźnia i kreatywność dzieci nie miały granic.  Całości dopełniły ilustracje dzieci, które oddały charakter i klimat bajki.

"Myślimy o Polsce". PSP w Garbatce- Letnisko świętuje odzyskanie niepodległości

8 listopada 2019 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce odbyła się uroczysta wieczornica z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy mogli obejrzeć program artystyczny, który był podróżą w czasie - od  zaborów do momentu odzyskania upragnionej wolności. Role przewodników  w tej niezwykłej wędrówce pełnili dyrektor szkoły Agnieszka Babańca, Julia Spytek, Jakub Molenda i Paweł Sobczyk.

W scenkach przedstawiających 123 lata walki Polaków o wytęsknioną niezależność wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

 

Dzięki ich aktorskim wysiłkom mogliśmy przypomnieć sobie przyczyny rozbiorów, dzieje wybuchu powstania kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego oraz  powrócić do czasów  I wojny światowej.

Obrazy z historii przeplatane były pieśniami patriotycznymi w wykonaniu solistów (uczniowie, absolwenci szkoły, ale też nauczyciele), zespołu muzycznego i chóru szkolnego pod batutą Tomasza Kubiaka. Prawdziwą niespodzianką był występ grupy nauczycieli, którzy w ten sposób chcieli zachęcić wszystkich gości do wspólnego śpiewania. Udało się.

Na niecodzienną atmosferę panującą podczas wieczornicy- oprócz słowa i obrazu, nad którymi pieczę sprawowały Bernadeta Basaj, Monika Bernacik i Agnieszka Rygiel- miała wpływ magiczna scenografia, którą przygotowały Renata Strzałkowska- Jędrasek i Agata Styczyńska. Oprawą multimedialną zajęła się Monika Rodakowska.  Parkowa alejka, ławeczki, latarnie, jesienne liście- dzięki temu można było zapomnieć, że jesteśmy w zwyczajne sali gimnastycznej.

Bardzo pozytywna reakcja widzów każe nam już dziś zastanawiać się nad kolejnym pomysłem na przyszłoroczne listopadowe spotkanie w murach szkoły.

  Agnieszka Rygiel

W wieczornicy udział wzięli:

Czytaj więcej...

Biało - czerwony wystrój sal.

Z inicjatywy szkolnego samorządu w dniu 6 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkurs na biało- czerwony wystrój sal.  Było to jedno z  przedsięwzięć w celu uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie wszystkich klas pięknie udekorowali swoje sale, w których dominowały biało- czerwone barwy.

Komisja konkursowa w składzie: pani Renata Strzałkowska Jędrasek, zastępca przewodniczącego SU Laura Rutka oraz przewodniczący klas oceniali poszczególne sale. Punkty zostały przyznawane za: wkład pracy uczniów, samodzielność wykonania dekoracji, wygląd estetyczny.

Oto zwycięskie sale:
miejsce 1 – klasa Vc- sala nr 113
miejsce  2 – klasa VIIa – sala nr 226
miejsce 3 – klasa Vb – sala 111 i klasa VIII a – sala 112

 Gratulujemy!

Monika Bernacik - Opiekun SU

Jeże biblioteczne

Jak przywitać jesień? Kreatywnie i z fantazją! Jesienne liście, kolorowe papiery, wiersze o jesieni i przysłowia… W takiej aurze dzieci klas I-III spędziły „Przerwę z książką". Wykorzystując dary jesieni stworzyły piękne jeże, które zdobią biblioteczną tablicę. Zajęcia przygotowali uczniowie należący do szkolnego wolontariatu.

Laura, Julia i Ewa przygotowały materiały do prac plastycznych. Szymon, Mateusz i Michał – przysłowia i wiersze. Zachęcamy rodziców do kreatywnego spędzania czasu ze swoimi pociechami i eksponowania prac dzieci.

Wycieczka do Warszawy klas IIIa i IIIb

21 października 2019 roku uczniowie klas trzecich naszej szkoły  udali się na wycieczkę do Warszawy. Towarzyszyła nam wspaniała pogoda  oraz doskonałe humory.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od niezwykle ciekawego i nowoczesnego obiektu, przez wielu nazywanego domem reprezentacji Polski-  PGE Narodowego. Dla większości dzieci wizyta tam była spełnieniem marzeń. Stadion zrobił na wszystkich  duże wrażenie. Pan przewodnik ciekawie opowiadał o budowie, kosztach i odbywających się na stadionie imprezach. Zobaczyliśmy lożę VIP-ów, szatnie piłkarzy, trybuny i płytę boiska. Dowiedzieliśmy się, że reprezentacja nie przegrała tu żadnego meczu. Okazało się też, że niejeden chłopiec ma nadzieję znaleźć się kiedyś na tym stadionie, nie tylko jako kibic, czy turysta, ale także jako znany piłkarz. Będziemy mu wtedy towarzyszyć. Oczywiście, jeśli będzie pamiętał o swoich kolegach, czy wychowawcach.

Po krótkim odpoczynku przejechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik.  Czas spędzony w Centrum to były dwie godziny wspaniałej zabawy. Cudowne miejsce, w którym można było skakać, kręcić, dotykać, słuchać, konstruować. Nikt nie mówił: Zostaw! Nie dotykaj! Uważaj!

Po wizycie w Centrum udaliśmy się na spacer w kierunku Starego Miasta. Pan przewodnik opowiadał  nam o najważniejszych miejscach i pomnikach. Zobaczyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Syrenki i Małego Powstańca, Kolumnę Zygmunta i Zamek Królewski. Dzieci wykazywały już oznaki zmęczenia, ale zakup pamiątek na rynku przywrócił je do życia.

Z żalem pożegnaliśmy Warszawę. Wycieczka była bardzo udana, uczniowie  z niecierpliwością czekają na następną. W trakcie wycieczki towarzyszyła nam grupka rodziców. Dziękujemy im za pomoc, zwłaszcza w Centrum Nauki Kopernik.

Danuta Matysiak i Elżbieta Mazur

Ślubowanie klas I

W poniedziałek, 4 listopada w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych.

Zaproszonych gości – panią Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresę Fryszkiewicz, pana Ryszarda Mazura przedstawiciela Komisji Oświaty, panią dyrektor Przedszkola Samorządowego Marię Grygiel, panią Danutę Rychlicką wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, panią przewodniczącą Rady Rodziców Sylwię Sałek, grono pedagogiczne, rodziców oraz samych pierwszaków serdecznie powitała dyrektor szkoły pani Agnieszka Babańca. Podkreśliła, iż bohaterowie uroczystości – pierwszoklasiści przeżywają swój najważniejszy dzień w szkole, gdyż złożenie ślubowania będzie świadectwem przyjęcia ich w poczet uczniów naszej szkoły.

Dzieci zaprezentowały się wspaniale w „castingu na pierwszoklasistę”. Rozwiązywały zagadki, prezentowały swoje plany na przyszłość, celująco zdały egzaminy sprawności, dobrego humoru i mądrości.

Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszaki ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Następnie pani dyrektor Agnieszka Babańca dokonała symbolicznego pasowania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko, a z rąk pani wicedyrektor Eweliny Piecyk-Kowalskiej uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Potem było mnóstwo życzeń i prezentów m.in. od Pani Wójt, Dyrektora Przedszkola Samorządowego, od przedstawicieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Rady Rodziców, Zuchów, Małego Samorządu Uczniowskiego i starszych kolegów i koleżanek z klas III.

Również rodzice pamiętali o święcie. Przybyli w licznym gronie i zorganizowali słodkie przyjęcie dla swoich pociech. Piękną oprawę plastyczną uroczystości przygotowała pani Agata Styczyńska, a Filip Matejszczak uczeń klasy VI „c” świetnie poradził sobie z rolą reportera TVS Szkolnej Lokalnej Telewizji.

W imieniu wszystkich uczniów klas pierwszych i swoim serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji uroczystości i przybycie.

Wychowawcy klas I
Renata Maj i Danuta Siembor

MISTRZOSTWA SZKOŁY W ARMWRESTLINGU

W dniach 31.10 oraz 04.11.2019 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły rozegrano Mistrzostwa Szkoły w Armwrestlingu. Do rywalizacji przystąpiło 169 uczniów z klas IV-VIII podzielonych na pięć kategorii wiekowych.

Zawody zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Waldemar Langa i Tomasz Krekora. Ceremonia wręczenia medali oraz dyplomów w obecności wszystkich uczniów szkoły odbyła się 5 listopada w sali gimnastycznej. Medale wręczali nauczyciele wychowania fizycznego oraz Pani Wicedyrektor Ewelina Piecyk – Kowalska.

Wyniki:

Rocznik 2009:
Dziewczęta:

I miejsce – Pomarańska Karolina
II miejsce – Brudzyńska Zofia
III miejsce – Anglisz Aleksandra
Chłopcy:
I miejsce – Olejarz Michał
II miejsce – Stój Adrian
III miejsce – Sztobryn Filip
Rocznik 2008:
Dziewczęt
a:
I miejsce – Drachal Amelia
II miejsce – Janicka Nikola
III miejsce – Kublik Klaudia
Chłopcy:
I miejsce – Maj Kamil
II miejsce – Derlatka Łukasz
III miejsce – Pawłowicz Mikołaj

Czytaj więcej...

Akcja PCK „Radosny uśmiech”

We wtorek, 5 listopada 2019 roku uczniowie klasy Ia i I b wzięli udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Radosny uśmiech”, której celem było zwrócenie uwagi na właściwą higienę jamy ustnej. Akcja przeprowadzona przez Szkolne Koło PCK  polegała na rozmowie na temat dbania o higienę zębów, projekcji filmu animowanego pt. „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” oraz przekazaniu dzieciom past do zębów.

Spotkanie z pierwszakami przeprowadzili uczniowie klasy VIII: Julia, Laura i Szymon, którzy opowiedzieli o tym, jak ważna jest higiena jamy ustnej, dlaczego warto dokładnie myć zęby i jak często trzeba to robić. Następnie dzieci obejrzały kilkunastominutowy film, a później odpowiedziały na pytania o to, jak często należy myć zęby, co jest potrzebne do higieny jamy ustnej, jak często należy wymieniać szczoteczkę do zębów i jak powstaje próchnica. Najmłodsi uczniowie z zaciekawianiem obejrzeli film i chętnie odpowiadali na pytania. Na zakończenie spotkania każdy z pierwszaków otrzymał pastę do zębów i złożył obietnicę, że od tej pory będzie codziennie i dokładnie myć zęby :)

Anna Rutka
opiekun Szkolnego Koła PCK

AKCJA „ZNICZ”

Inicjatywą Szkolnego Klubu Wolontariatu była akcja „Znicz - pamiętamy o zmarłych”, w którą  włączyli się   uczniowie wszystkich klas, a Samorządy Klasowe przekazały zebrane przez uczniów znicze.

Poszczególne klasy wraz z wychowawcami  udały się na pobliski cmentarz parafialny , by zapalić znicze i oddać hołd tym, którzy  zginęli w walce o wolność Polski. 

Przedstawiciele szkolnego wolontariatu wraz  z panią Moniką Bernacik  i panią Mariolą Nowakowską odwiedzili  mogiły żołnierzy  w Molendach oraz  grobowce: pani Zofii Sztobryn i  rodziny Lewandowiczów.

Zapewniamy o swojej  pamięci!

Opiekun SKW
Monika Bernacik

Złote medale za wieloletnią, sumienną pracę

24 października 2019 r. w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyróżniono i nagrodzono z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z rejonu warszawskiego, siedleckiego i radomskiego. Wręczono Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wśród odznaczonych znalazły się pracownice Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostały odznaczone panie: Aldona Babula, Irena Cieloch, Wiesława Kołdej i Elżbieta Mazur.  

Medal za Długoletnią Służbę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medal złoty jest przyznawany po 30 latach  pracy zawodowej na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły kierowany do właściwego Kuratorium Oświaty. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu medalu podejmuje Prezydent RP.

Tegoroczne wręczanie nagród i odznaczeń odbyło się z udziałem Mazowieckiego Kuratora Oświaty – pani Aurelii Michałowskiej oraz Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty – pani Doroty Skrzypek. W uroczystości uczestniczyli między innymi: Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej - pan Sławomir Adamiec i Wicewojewoda Mazowiecki - pan Sylwester Dąbrowski oraz przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

Miłym akcentem uroczystości był program muzyczny w wykonaniu zespołu jazzowego uczniów z Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.

Irena Cieloch

Wykonanie: Dan-net