• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Rok szkolny 2016/2017

Sejm ustanowił sześciu patronów roku 2017

Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów. Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły.

Józef Konrad -Korzeniowski to syn polskich zesłańców syberyjskich, pisarz piszący w Anglii i po angielsku, pierwszoplanowa postać literatury światowej. W grudniu 2017 obchodzona będzie 160. rocznica Jego urodzin.

Marszałek Józef Piłsudski to polski działacz społeczny i niepodległościowy, twórca Legionów Polskich, naczelny wódź Armii Polskiej, naczelnik państwa w latach 1918-1922, pierwszy marszałek Polski, przywódca sanacji i dwukrotny premier w okresie międzywojennym.

Adam Chmielowski to Święty Brat Albert, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek, malarz, święty Kościoła katolickiego znany z pracy dla biednych i bezdomnych. W ubiegłym roku minęła setna rocznica Jego śmierci. W tym roku mija 130 lat od chwili przywdziania przez Niego habitu.

Honorat Koźmiński, właściwie Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński to polski kapucyn, teolog, prezbiter, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, w październiku 1988 r. beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

Tadeusz Kościuszko to polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku. W 2017 roku minie 200 lat od Jego śmierci.

Rok 2017 ma być również Rokiem Rzeki Wisły. 550 lat temu, w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Ustanawiając rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły "Sejm oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego".

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-ustanowil-szesciu-patronow-roku-2017/ke00nh

„Mówimy za dużo, kochamy za mało, kłamiemy za często…” Wigilijne spotkanie w Zespole Szkół Samorządowych

Już po raz kolejny w sali gimnastycznej ZSS została zorganizowana Wigilia dla mieszkańców Garbatki i okolic. We wtorek  20 grudnia o godzinie 17.30 spotkanie zainaugurowała dyrektor Agnieszka Babańca, a życzenia wszystkim zgromadzonym złożyli wójt gminy Robert Kowalczyk, ks. Augustyn Rymarczyk, przewodniczący Włodzimierz Mazur, wicedyrektor Ewelina Piecyk- Kowalska oraz przewodnicząca Rady Rodziców PG- Agnieszka Łyjak.

Przybyli goście mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Świąteczne gry”- współczesną opowieść o bezwzględnym biznesmenie Wiktorze Kierze, który przechodzi niezwykłą metamorfozę. Dzięki przypadkowemu artykułowi i krytycznym komentarzom na internetowym forum bohater uświadamia sobie, jakim był człowiekiem. Dzięki determinacji, miłości  i pokorze udaje mu się odbudować relacje z synem, uratować rozpadające się małżeństwo oraz poprawić stosunki z pracownikami i wspólnikami. W tej oryginalnej inscenizacji - przygotowanej pod kierunkiem Moniki Bernacik i Agnieszki Rygiel- zagrali (naprawdę zawodowo!): Olga Karaś, Ilona Sobczyk, Zuzanna Mazur, Wiktoria Zawodnik, Zuzanna Rokita, Jakub Chmielewski, Kacper Wdowiak i Igor Pacocha. Całości dopełniła prezentacja Moniki Rodakowskiej oraz kolędy i pastorałki wykonane przez chór szkolny i zespół muzyczny prowadzony przez Dariusza Rodakowskiego.

Po części artystycznej wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Pięknie udekorowana sala (ukłony dla Renaty Jędrasek, Agaty Styczyńskiej i Danuty Rajn) i świąteczne ozdobione stoły sprawiły, że goście pozostali na dłużej w murach naszej szkoły, aby  porozmawiać i nacieszyć się niezwykłą atmosferą nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkim życzymy, aby były one rodzinne i radosne, a Nowy Rok- lepszy niż ten mijający!

Agnieszka Rygiel

II SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

W dniu 14 grudnia 2016 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce- Letnisko odbył się II Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jury w składzie: ks. Łukasz Bociek (przewodniczący), Pani Danuta Rajn oraz Pan Damian Kęska wytypowali zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

kat. klasy I-III PSP:

1 miejsce- klasa II b (wychowawca mgr Danuta Siembor),
2 miejsce- klasa III a (wychowawca mgr Elżbieta Mazur),
3 miejsce- klasa III c (wychowawca mgr Danuta Matysiak).
wyróżnienie- klasa II a (wychowawca mgr Danuta Fałek).
wyróżnienie-  klasa II c (wychowawca mgr Joanna Sałek).

kat. klasy IV- VI PSP:

1 miejsce- klasa IV b (wychowawca- mgr Andrzej Suwała),
2 miejsce- klasa V a (wychowawca- mgr Irena Cieloch),
3 miejsce- klasa VI b (wychowawca- mgr Grażyna Kalembkiewicz).

Okolicznościowe dyplomy oraz słodycze wręczali: dyrektor ZSS Pani Agnieszka Babańca, Pani Danuta Rajn, ks. Łukasz Bociek, Pan Damian Kęska. Na instrumentach klawiszowych zagrał Pan Dariusz Rodakowski, a na cajonie Jan Kubiak. Konkurs zorganizowany został przez Samorząd Uczniowski klas IV- VI, którego opiekunem jest Pan Andrzej Suwała.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

"Ochrona danych osobowych"

W dniu 15 grudnia  uczniowie gimnazjum i VI klasy szkoły podstawowej uczestniczyli w prelekcji na temat "Ochrony danych osobowych w sieci". Młodzież została poinformowana o konsekwencjach prawnych wykorzystywania czyjegoś wizerunku w sieci. Dobra osobiste, takie jak m.in. wizerunek podlegają ochronie cywilonprawnej.  Ochronę taką przewiduje także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przedstawiciel ABI  pan inspektor Tomasz Paprocki zwrócił  uczniom uwagę na politykę prywatności i kwestie bezpieczeństwa (ochrona danych osobowych), aby nasze dane nie zostały wykorzystane w złym celu.  Przede wszystkim trzeba przewidzieć konsekwencje nieprzemyślanych działań podejmowanych w sieci. Jednak to w dużej mierze od samych użytkowników zależy w jaki sposób ich dane będą funkcjonowały w Internecie. Ważne jest również kulturalne zachowanie w sieci, ponieważ jakiekolwiek działania zmierzające do naruszenia czyjejś godności czy dobrego imienia, a także o charakterze wulgarnym spotykają się z natychmiastową reakcją administratora sieci. Została także poruszona tematyka udostępniania zdjęć na portalach społecznościowych, takich jak snapchat, tinder, instagram, whatsapp.

W rozumieniu prawa autorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Powyższe nie dotyczy osoby, która otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Na spotkaniu omówiono także problem hejtu i możliwości jego zapobiegania, sekstingu czy też skaltingu. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży.

Monika Bernacik

Szkolenie Karate

W dniach 9 i 10 grudnia 2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce- Letnisko odbyło się szkolenie z Shihan Jóżefem Pietrasem 5 dan z Krakowa. W szkoleniu udział wzięło 38 członków naszego klubu. Poniżej przybliżamy sylwetkę w/w szkoleniowca:

SHIHAN JÓZEF PIETRAS 5 DAN

Jeden z pionierów i współtwórca sukcesów polskiego karate. Nauczyciel wielu wybitnych zawodników, mistrzów i instruktorów. Sztukami walki zajmuje się od 1972 roku.( Kyokushin Karate, Oyama Karate, Combat Jujitsu, Muay Thai, Systiema, Judo, Kendo).
1973-1987 instruktor, szkoleniowiec i egzaminator w Kyokushin Karate. Pierwszy /po Andrzeju Drewniaku/ czarny pas w Polsce – egzamin 1976.
1987-89 pobyt w USA, poznaje Shigeru Oyama / twórca Oyama Karate /. W latach 1991- 2011 współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Oyama Karate w Polsce. W tych latach szkolił instruktorów i sędziów. Pełnił funkcję Sędziego Głównego Stowarzyszenia Oyama Karate. Tworzył programy szkoleniowe, programy kursów instruktorskich. Od 25 lat dodatkowo specjalizuje się w pracy z dziećmi. Stworzył autorski program rozwoju małych dzieci.
Od 18 lat współpracuje z ekspertami combat:
- Combat 56 – mjr Arkadiusz Kups - staże prowadzone dla jednostek specjalnych wojska i policji w Spale.
- Systiema z byłym oficerem Specnaz – kilkanaście staży i obozów.
Prowadzi kursy, szkolenia specjalne, szkolenia dla firm i grup zwiększonego ryzyka.
W Polskim Związeku Służb Mundurowych i Psów Pracujących pełni funkcję Szefa wyszkolenia -Walka wręcz.

Ekspert knockdown karate / Kyokushin, Oyama Karate/
Instruktor: karate, combat jujitsu, Muay Thai.

Program szkolenia w Garbatce Letnisko obejmował:
1/ Rozgrzewka i ćwiczenia ogólnorozwojowe z naciskiem na korektę wad postawy;
2/ Pady i przewroty w aspekcie zdarzeń losowych - bezpieczna minimalizacja skutków urazów w wyniku upadku, potknięcia itp.
3/ Grupa młodsza- skuteczne elementy radzenia sobie z agresją w szkole i poza nią, formy obron i kontrataków w formie łagodniejszej niż twarda samoobrona.
4/ Grupa starsza- wybrane elementy samoobrony i combat w twardej formie;
5/ Doskonalenie wybranych rozwiązań w walce sportowej.

Dodatkowo zorganizowane było ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz Turniej Tenisa Stołowego.

Wyniki Turnieju Tenisa Stołowego:
kat. junior:
1 miejsce- Katarzyna Klimowicz
2 miejsce- Michalina Jenżak
3 miejsce- Martyna Skrzypczak
kat. open:
1 miejsce- Mariusz Fiet
2 miejsce- Michał Cwil
3 miejsce- Andrzej Grzebalski

Gratulujemy, OSU!

V Mikołajkowy Turniej Oyama Karate

W dniu 3 grudnia 2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce- Letnisko rozegrany został V Mikołajkowy Turniej Oyama Karate o Puchar Wójta Gminy Garbatka- Letnisko. Zawody zgromadziły 227 zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali w konkurencji Kata w dziewięciu kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Dodatkowo rozegrana została kategoria otwarta w której zawodniczki i zawodnicy prezentowali mistrzowskie kata Seienchin. Mistrzostwa zorganizował Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce- Letnisko oraz Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan pod honorowym patronatem wójta Gminy Garbatka- Letnisko Pana Roberta Kowalczyka.

W imieniu organizatora wszystkich przybyłych zawodników oraz publiczność powitała dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Pani Agnieszka Babańca. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał przewodniczący Rady Gminy Garbatka- Letnisko Pan Włodzimierz Mazur.

Komisji sędziowskiej w składzie: sensei Dariusz Szulc 4 dan (Piotrków Trybunalski), sensei Adam Sochan 3 dan (Łódź), sensei Dariusz Hachaj 3 dan (Tarnów), sensei Dariusz Kowalski 3 dan (Legionowo), sensei Łukasz Łuczyński 2 dan ( Kozienice), sensei Robert Wlazło 1 dan (Tarnów), sempai Piotr Bednarek 2 kyu (Kozienice), sempai Robert Zychla 2 kyu (Kozienice) przewodniczył sensei Andrzej Suwała 4 dan (Kozienice).

Wyniki:
Kat. Smerf dziewczęta:
1 miejsce- Hanna Ryczkowska (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Ada Zawłocka (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Amelia Grzeszczyk (NKSW Wulkan)

Kat. Dziecko młodsze dziewczęta:
1 miejsce- Oliwia Maj (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Zuzanna Kozłowska (Łódź)
3 miejsce- Oliwia Bobowicz (Legionowo)

Kat. Dziecko dziewczęta:
1 miejsce- Hanna Waszkiewicz (Łódź)
2 miejsce- Nikola Kułaga (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Hanna Głowacka (Łódź)

Kat. Dziecko starsze dziewczęta:
1 miejsce- Julia Kowalik (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Klaudia Bartoszek (Łódź)
3 miejsce- Inga Gaweł (Rzeszów)

Kat. Młodzik dziewczęta:
1 miejsce- Natalia Marcinkowska (Łódź)
2 miejsce- Anna Żurek (Legionowo)
3 miejsce- Aleksandra Zankowska (Łódź)

Kat. Junior młodszy dziewczęta:
1 miejsce- Wiktoria Lęgas (Legionowo)
2 miejsce- Dominika Kwiatkowska (Legionowo)
3 miejsce- Zofia Arczewska (Legionowo)

Kat. Junior dziewczęta:
1 miejsce- Michalina Jenżak (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Alicja Stencel (Legionowo)
3 miejsce- Martyna Skrzypczak (NKSW Wulkan)

Kat. Junior starszy dziewczęta:
1 miejsce- Małgorzata Sekuła (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Olga Karaś (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Julia Szreiter (Łódź)

Kat. Open dziewczęta:
1 miejsce- Justyna Jaworska (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Kinga Krawczyk (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Karolina Ignatowicz (Piotrków Trybunalski)

Kat. Smerf chłopcy:
1 miejsce- Oliwier Kobyłka (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Jakub Deja (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Mikołaj Rabenda (Łódź)

Kat. Dziecko młodsze chłopcy:
1 miejsce- Alexander Jabłoński (Łódź)
2 miejsce- Ksawery Woźniak (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Mikołaj Wrona (NKSW Wulkan)

Kat. Dziecko chłopcy:
1 miejsce- Bartosz Banaś (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Jakub Schab (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Bartosz Gołąbek (NKSW Wulkan)

Kat. Dziecko starsze chłopcy:
1 miejsce- Adam Sochan (Łódź)
2 miejsce- Kamil Deja (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Bartłomiej Orłowski (NKSW Wulkan)

Kat. Młodzik chłopcy:
1 miejsce- Wiktor Purgał (Piotrków Trybunalski)
2 miejsce- Aleksander Skłucki (Legionowo)
3 miejsce- Michał Rabenda (Łódź)

Kat. Junior młodszy chłopcy:
1 miejsce- Dominik Mizak (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Kajetan Frątczak (Piotrków Trybunalski)
3 miejsce- Szymon Liszka (Tarnów)

Kat. Junior chłopcy:
1 miejsce- Jan Winiarski (Rzeszów)
2 miejsce- Eryk Bartczak (Rzeszów)
3 miejsce- Jakub Uzar (Tarnobrzeg)

Kat. Junior starszy chłopcy:
1 miejsce- Michał Cwil (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Jakub Kułaga (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Mateusz Tatarata (NKSW Wulkan)

Kat. Open chłopcy:
1 miejsce- Mariusz Fiet (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Adam Suwała (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Jakub Wnęk (Tarnów)

Kat. Open Seienchin:
1 miejsce- Gabriel Cwil (NKSW Wulkan)
2 miejsce- Katarzyna Klimowicz (NKSW Wulkan)
3 miejsce- Michał Miśkiewicz (NKSW Wulkan)

Klasyfikacja drużynowa:
1 miejsce- Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan”
2 miejsce- Łódzki Klub Oyama Karate „Neko”
3 miejsce- Mazowieckie Centrum Karate Legionowo

Pamiątkowe puchary oraz dyplomy wręczali: przewodniczący Rady Gminy Garbatka- Letnisko Włodzimierz Mazur, sekretarz Gminy Garbatka- Letnisko Teresa Fryszkiewicz, dyrektor ZSS- Agnieszka Babańca, wicedyrektor ZSS- Ewelina Piecyk- Kowalska, sensei Dariusz Szulc, sensei Adam Sochan, prezes NKSW Wulkan Andrzej Suwała.
Nad obsługą techniczną zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: Waldemar Langa, Tomasz Krekora, Andrzej Baracz.

Wszystkim medalistom serdecznie gratulujemy, OSU!

III edycja "Szlachetnej Paczki'' w Zespole Szkół Samorządowych

PODZIĘKOWANIE

Szlachetna Paczka w tym roku jest organizowana już po raz 16. Akcja powstała w 2000 roku z inicjatywy księdza Jacka Stryczka. Od tamtego momentu pomysł duchownego nabrał wielkiego rozmachu i stał się bardzo popularnym wsparciem dla potrzebujących rodzin. W naszej szkole organizujemy paczkę już po raz trzeci. Do przygotowań  i zbiórki potrzebnych produktów włączyli się wszyscy: nauczyciele, rodzice, uczniowie, absolwenci, pracownicy szkoły, mieszkańcy Garbatki – Letnisko. Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc w przygotowaniu "Szlachetnej Paczki". To dzięki Waszej ofiarności i  hojności udało nam  przekazać 38 pięknych paczek  wybranej rodzinie. To Wy tworzycie Paczkę i dzięki Wam możemy przeżywać takie radosne momenty. Już 10-11 grudnia prezenty przygotowane przez nas trafiły do pani Marioli i jej córeczki. Mam nadzieję, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia stały się dla nich  jeszcze bardziej  magiczne, pełne ciepła i miłości bliźniego.

Dziękuję - to mogło wydarzyć się tylko dzięki Wam!

Monika Bernacik

„Mikołajki” w Zespole Szkół Samorządowych

Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko odwiedza w ciągu roku wielu gości. Jeden z nich jest szczególnie oczekiwany. Czy to dzieje się za sprawą czerwonego kubraka, długiej białej brody, a może wypchanego worka? Niezależnie od powodu, jego obecność rozjaśnia uśmiechem każda dziecięcą twarz. Ten gość to oczywiście Święty Mikołaj.

Dzieci od wielu dni przygotowywały się na jego przyjęcie: malowały portrety, wykonywały podobizny, pisały wiersze i listy. Powitały go 7 grudnia piosenką, wierszem, przedstawieniem. Mikołaj w tym roku wykazał się wielką pomysłowością. Dzieci otrzymały między innymi koszulki ze swoimi imionami, czapki i szaliki piłkarskie, książki, stojaki na biżuterię, maskotki i oczywiście słodycze. I jak tu nie czekać na takiego gościa? Mikołaj nie poradziłby sobie bez wielu pomocników. Wszystkim, którzy mu pomagali serdecznie dziękujemy.

Danuta Matysiak

Zabawa andrzejkowa klas 0 - III

W dawnych czasach, kiedy dni stawały się krótsze a wieczory dłuższe, dzieci, młodzież i dorośli, zbierali się w jednym domu, aby wspólnie śpiewać , bawić się oraz wróżyć. Tradycje wróżb andrzejkowych przetrwały do naszych czasów. Tak jak dawniej, chętni do poznania przyszłości wróżą sobie, przelewając roztopiony wosk przez otwór klucza, a następnie, „odczytują” cień. Ustawiają także dziewczęce pantofelki przekładając je w kierunku drzwi, aby dowiedzieć się, która pierwsza wyjdzie za mąż. Wśród śmiechów i żartów losuje się różne przedmioty schowane pod miseczkami. W nawiązaniu do tych tradycji i zwyczajów ludowych uczniowie klas I - III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego przeżyli wspaniały czas pełen magii i tańca przy dźwiękach znanych przebojów disco polo i muzyki współczesnej przygotowanych przez pana Andrzeja Suwałę oraz panią Renatę Wałękę. Wspólne zabawy z panią Dyrektor, wychowawczyniami oraz kolegami i koleżankami sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci. Miłą pamiątką są zdjęcia wykonane podczas wspólnej zabawy przez panią Monikę Rodakowską. Wszyscy bawili się doskonale. Tegoroczne andrzejki można uznać za udane.<>/p

„Moje spotkania z puszczą” - II miejsce dla Natalii Rokity i Wojciecha Maja

W dniu 29 listopada 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach miało miejsce rozdanie nagród i wyróżnień laureatom XXVI edycji Konkursu „Moje spotkania z Puszczą” pt. „Drzewa tętniące życiem”. Na uroczyste spotkanie zaproszona została uczennica II klasy Publicznego Gimnazjum w Garbatce – Letnisko Natalka Rokita wraz z opiekunem Panem Andrzejem Baraczem oraz uczeń I klasy Gimnazjum – Wojciech Maj z opiekunką Panią Agatą Styczyńską. W dziedzinie „test wiedzy” dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Natalka zajęła II miejsce. W pakiecie nagród ufundowanych przez Mazowieckiego Dyrektora Parków Krajobrazowych były miedzy innymi dwie książki: „Ssaki Polski od A do Z” i „Grzyby” oraz aparat fotograficzny marki NIKON. II miejsce w konkursie „Moje spotkania z Puszczą” wywalczył również Wojtek. Jego koronną kategorią okazała się „fotografia”. Wykonane techniką cyfrową zdjęcia będą publikowane w pozycjach książkowych oraz materiałach promocyjnych Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Za oryginalną twórczość Wojtka nagrodzono wspaniałą książką „Ptaki” oraz cyfrowym aparatem fotograficznym NIKON.

Natalce oraz Wojtkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

„Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia”

Mały, duży, kolorowy, bury, milutki czy mięciutki pluszowy miś to ukochana maskotka dzieci i wspomnienie z dzieciństwa dorosłych. Jednak nie każdy wie, że ta zabawka towarzyszy europejskim dzieciom już od ponad 100 lat. Dla najmłodszych miś jest nie tylko przytulanką. To  kumpel do zabawy, towarzysz podróży, sposób na nocne koszmary, a także powiernik najskrytszych sekretów. Ta najmilsza zabawka 25 listopada obchodziła swoje święto - Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. To dzień, w którym dzieci całego świata przytulają je najmocniej jak potrafią, a dorośli z rozrzewnieniem wspominają swoje dzieciństwo. 

Również w naszej szkole  uczniowie najmłodszych klas świętowali wraz ze swoimi milusińskimi. Dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione misie i wzięły udział w spotkaniu czytelniczym zorganizowanym przez panie Monikę Rodakowską i Danutę Rajn. Gościem specjalnym była Pani Dyrektor Agnieszka Babańca, która przeczytała dzieciom książkę pt. „Kubuś Puchatek. Hefalumpy”. Pani Dyrektor przyniosła także pluszowego misia, który towarzyszył jej podczas wspólnego czytania. Dzieci - przytulone do swoich maskotek - z zainteresowaniem wysłuchały przygód Kubusia i jego przyjaciół. Pani Dyrektor od czasu do czasu pokazywała dzieciom kolorowe ilustracje i zadawała pytania do przeczytanego tekstu. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą o bohaterach bajki, ale także dostrzegły morał w niej zawarty.

Najmłodsi uczniowie podziękowali Pani Dyrektor gromkimi brawami, spontanicznym przytuleniem, a wspólne zdjęcia na zawsze uwieczniły to wypełnione serdecznością spotkanie.

Monika Rodakowska
Danuta Rajn

Wizyta w teatrze

23 listopada uczniowie klas IV – VI pod opieką nauczycieli  pani Ireny Cieloch, pani Anety Łazuk i pani Marioli Nowakowskiej  odwiedzili Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Obejrzeli  tam wystawiany na dużej scenie spektakl  w reżyserii  Cezarego Domagały pt. „Tajemniczy ogród”. Dzieci z zainteresowaniem  śledziły niezwykłą historię Mary Lennox, podziwiały wspaniałą grę aktorów, piękne piosenki i  ciekawą scenografię. „Tajemniczy ogród” oczarował i zachwycił widzów.  Uczniowie nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Po przedstawieniu wszyscy poczuli magię teatru, stojąc na scenie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z teatrem.

Irena Cieloch 
Aneta Łazuk
Mariola Nowakowska

„W Krainie Baśni” - II Klasowe Czytanie Bajek

Nasze II Klasowe Czytanie Bajek odbyło się dnia 21 listopada, czyli w dniu Światowego Dnia Życzliwości. W nawiązaniu do tego dnia, zaproszone mamy - pani Patrycja Sobieszek i pani Barbara Pochylska - czytały dzieciom baśnie Hansa Christiana Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami” i „Brzydkie kaczątko”. Dzieci bardzo przejęły się losami małych bohaterów, słuchały w skupieniu i wyciszeniu. Przeczytane baśnie ukazały im, że nie należy oceniać wyłącznie po wyglądzie zewnętrznym, ubiorze czy innych oznakach zamożności, że nie powinno się wyśmiewać, czy w jakikolwiek inny sposób krzywdzić brzydszych i biedniejszych oraz, że każdy może być szczęśliwy i wartościowy, jeśli otrzyma wsparcie zamiast szyderstwa, a odrobina życzliwości może wiele zmienić. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie i wspólnie spędzony czas.

Dzieci z klasy IIa wraz z wychowawczynią Danutą Fałek

Dzień Integracji Uczniowskiej i ślubowanie klas pierwszych.

W dniu 23 listopada  Samorząd Szkolny na godzinie wychowawczej zorganizował Dzień Integracji Uczniowskiej połączony ze ślubowanie klas pierwszych. Na wstępie  odśpiewany został hymn szkolny. Następnie Patrycja Kępińska przeczytała list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka:

Wielce Szanowni Państwo,
20 listopada w Polsce – po raz trzeci w historii – obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W ciągu całego roku nie ma lepszego momentu, aby mocniej niż zwykle upominać się o poszanowanie praw najmłodszych oraz uznanie ich podmiotowości. To dzień, w którym wyjątkowego znaczenia nabiera proste pytanie zadane dziecku: „Które prawo jest dla Ciebie najważniejsze?" To pytanie, które ma wartość tysiąca prezentów i jest kluczem otwierającym drzwi do świata pełnego tajemnic – świata dziecka, z którym nie wszystkim dorosłym jest po drodze, świata, który nierzadko przegrywa z codziennymi obowiązkami i zwyczajnym brakiem czasu. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to najlepsza chwila, aby tego klucza użyć. Z ogromną dumą obserwuję jak z każdym rokiem, w całym kraju przybywa listopadowych inicjatyw upowszechniających prawa dziecka. Cieszę się przede wszystkim, że ich autorami są wspólnie – dzieci i dorośli. W przedszkolach i szkołach uważnie analizowane są przepisy Konwencji o prawach dziecka, przypominane są ponadczasowe myśli Janusza Korczaka, ale przede wszystkim ze szczególną uwagą słucha się tego, co dzieci chcą powiedzieć. To wyraźny sygnał, że międzypokoleniowy dialog poświęcony elementarnym wartościom, leżącym u podstaw człowieczeństwa jest rzeczywistością. Bez wątpienia – 20 listopada to święto dzieci i dorosłych. Czas uśmiechu, refleksji, rozmów o dziecięcych potrzebach, troskach i doskonały moment na zadanie niezadanych dotychczas pytań. Z całego serca życzę wszystkim dzieciom i dorosłym, aby w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka znaleźli na nie tylko te właściwe odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku Marek Michalak

Pierwszoklasiści w obecności pani wicedyrektor Eweliny Piecyk - Kowalskiej, wychowawców, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów złożyli uroczystą przysięgę dobrze się uczyć i godnie reprezentować szkołę. Po części oficjalnej klasy rozpoczęły rywalizację „na wesoło”: skakanie na skakance, odbijanie balonów, hula – hop. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła klasa - 3a, drugie - 3b, a trzecie - 2b. Nagrodą były dyplomy zwalniające z niezapowiedzianej kartkówki lub odpowiedzi ustnej.

Opiekun SU
Monika Bernacik

SIATKÓWKA DZIEWCZĄT W GNIEWOSZOWIE

22 listopada w Gniewoszowie dziewczęta klas III Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko rozegrały mecz sparringowy w piłkę siatkową z dziewczętami z Gniewoszowa. Gospodarzom dopisało więcej szczęścia, ale liczymy na rewanż w zbliżających się rozgrywkach eliminacyjnych. Organizatorami spotkania byli nauczyciele wychowania fizycznego Jarosław Walasek oraz Tomasz Krekora.

Światowy Dzień Życzliwości

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i pedagoga szkolnego pani Renaty Strzałkowskiej Jędrasek w naszej szkole  odbył się happening „Uśmiechnij się do mnie”. Uczniowie w tym  dniu ubrali żółte koszulki a uczennice z SU przygotowały dla każdego nauczyciela i ucznia naszej szkoły "uśmiechnięte buźki" – symbole naszego happeningu. Akcja spotkała się z serdecznością, a miła atmosfera udzielała się każdemu. Oby więcej tak uśmiechniętych akcji.

Opiekun SU
Monika Bernacik

Wykonanie: Dan-net