• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Konkursy

KONKURS PLASTYCZNY KRUS DLA KLAS I-VIII

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”


ZADANIE KONKURSOWE:
Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice, obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:    29 MARZEC 2021R.
Klasy I-III prace wraz z podpisanymi przez rodziców zgodami przynoszą do wychowawców.
Natomiast klasy IV-VIII dostarczają zapakowane  i opisane prace oraz zgody do szkoły i zostawiają je w przedsionku.
Zgody dla klas I-III u wychowawców.
Zgody dla klas IV-VIII do pobrania na stronie szkoły/zakładka konkursy/ lub w szkole przy wejściu.
ZAPRASZAMY

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania

Pobierz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Konkurs dla uczniów

28 stycznia obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym wydarzeniem zachęcam wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie wiedzy, której tematem jest ochrona danych osobowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić test znajdujący się na stronie:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lR73Qvn2b0aN9zOp4PdTO4VQqD7iAsBKraZHPIK1qJ5UOE9YVTA0TkZWNzc5Nk5RVlhXMjY3V0JBWS4u
Ostateczny termin wykonania testu to 28.01.2021 r.
Tomasz Krekora

Zaproszenie

Z okazji zbliżającego się  Dnia Świętego Walentego  pragniemy  Was zaprosić do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.”Jak dbać o serce?” Serce jest symbolem miłości, ale także ważnym narządem naszego organizmu, dlatego należy o nie dbać. Choroby układu krążenia  są najczęstszą przyczyną  umieralności w Polsce.


Cele konkursu:
1.Popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki chorób serca wśród uczniów.
2.Promocja zdrowego trybu życia –kształtowanie pozytywnych  wzorców w zakresie profilaktyki chorób serca.
3. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych.
4. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
Adresaci   konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: I-III  oraz IV –VIII
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie:

 • Klasy I-III – plakat w formacie A4 wykonany dowolną techniką plastyczną,
 • Klasy IV-VIII - plakat w formacie A3 wykonany dowolną techniką plastyczną,

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię  i nazwisko autora pracy, klasa.
Prace proszę składać do 26 lutego do p. Anny Szczypińskiej lub  p. Agaty Styczyńskiej (w szkole) lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Anna Szczypińska, Agata Styczyńska

Konkurs plastyczny Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie Format pracy i technika dowolna.

Prace wraz z oświadczeniem rodzica należy dostarczyć do szkoły do 7.12.2020r.

Pobierz OŚWIADCZENIE

KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH AKCJI „SIĘ GRA SIĘ MA PLAYROOM Z WYOBRAŹNI”

URUCHOM WYOBRAŹNIĘ I STWÓRZ ŚWIETLICĘ MARZEŃ! RYSUJ, MALUJ, WYCINAJ – TECHNIKA DOWOLNA!

Zadaniem w Konkursie jest wykonanie przez uczniów dowolną techniką pracy plastycznej pt. „Playroom z wyobraźni”, która będzie przedstawiać wymarzoną salę gier, w którą może się przemienić nasza świetlica. Spośród wszystkich zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybierze jedną, która przekształcona zostanie w profesjonalny projekt, a FIRMA Hasbro sfinansuje jego realizację!

Do dzieła!
Liczymy na Wasze niesamowite pomysły!

TERMIN ODSYŁANIA PRAC: 18 GRUDZIEŃ 2020R.

MIEJSCE I SPOSÓB ODSYŁANIA PRAC:
WYKONANEJ PRACY NALEŻY ZROBIĆ ZDJĘCIE I ODESŁAĆ POPRZEZ APLIKACJĘ TEAMS DO PANI AGATY STYCZYŃSKIEJ
ZAPRASZAMY!

KONKURS „Moje spotkania z Puszczą”

XXX jubileuszowa edycja 2020
DLA UCZNIÓW KLAS OD I DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Sekretne życie Puszczy Kozienickiej”

Dziedziny twórczości

FOTOGRAFIA
Album fotograficzny wykonany w formacie A4 z bloku technicznego powinien zawierać:
• 4 szt. – 6 szt. zdjęć o formacie 10 x 15 cm
• opis zdjęć (lokalizacja i nazwa fotografowanego obiektu)

LITERATURA
- maksymalnie dwie strony formatu A4 (wiersz, opowiadanie)
- wydruk komputerowy lub staranny rękopis.

PLASTYKA
- prace nie przekraczające formatu A3 winny być wykonane trwałą techniką (np. kredki, farby, ołówek, węgiel drzewny - niedopuszczalne wyklejanki)

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 21 PAŹDZIERNIKA 2020R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: WYCHOWAWCY, P.R.JĘDRASEK, P.A.STYCZYŃSKA.
ZAPRASZAMY!

Regulamin X edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

§ 1. Organizacja i cel Konkursu
1. Organizatorem X edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwanego dalej „Konkursem” jest Województwo Mazowieckie, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Celem Konkursu jest:
1) popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu;
2) propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu;
3) poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy;
4) zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

§ 2. Adresaci Konkursu
Konkurs skierowany jest do:
1) wolontariuszy;
2) osób korzystających z pomocy wolontariuszy;
3) podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
4) organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszeni do Konkursu mogą zostać:
1) pojedynczy wolontariusze;
2) grupy wolontariuszy;
3) szkolne koła wolontariatu;
4) rodziny.
2. Podmiot zgłoszony do Konkursu, zwane dalej „Kandydatem”, swoją aktywność wolontariacką może realizować w dowolnym obszarze życia społecznego.
3. Kandydatów mogą zgłaszać:
1) organizacje pozarządowe;
2) grupy samopomocowe;
3) instytucje państwowe;
4) instytucje samorządowe;
5) podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
6) osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
7) wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

§ 4. Wymagania formalne
1. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2

 

2. W przypadku zgłoszenia Kandydata przez osoby wskazane w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 konieczne jest pisemne potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
3. Każdy ze zgłaszających może zgłosić od 1 do 5 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
4. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności Kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 1. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relacja, refleksja, pamiętnik, jednak musi odnosić się do spełniania przez zgłaszaną osobę lub grupę kryteriów, o których mowa w § 7.
5. Opis, o którym mowa w ust. 4, powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach w formacie A4 i być sporządzony w formie maszynopisu, wydruku komputerowego lub w wersji elektronicznej w formie wskazanej w ust. 7 pkt 1.
6. Materiały inne niż wymienione w ust. 4 i 5 (np. filmy, materiały audio, prezentacje multimedialne) nie będą brane pod uwagę.
7. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej wskazanych form:
1) elektronicznej – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
2) papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa. Z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

§ 5. Harmonogram Konkursu
1. Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane są od 1 września do 30 września 2020 roku – o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 30 października 2020 roku.
3. Wyniki Konkursu podaje się na stronach internetowych pod adresami www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.
4. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbywa się podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
5. Termin i miejsce wręczenia nagród przez Organizatora podaje się do publicznej wiadomości na stronie www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gali, o której mowa w ust 4. I wręczenia nagród w inny sposób. Po zakończeniu Konkursu Organizator przesyła listy gratulacyjne do prezydenta/burmistrza/wójta miasta/gminy, w której działa laureat Konkursu.

§ 6. Kapituła i jej zadania
1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu, powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w drodze zarządzenia.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego;
2) dwaj przedstawiciele Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Kapituła Konkursu może zaprosić w roli ekspertów bez prawa głosu przedstawicieli organizacji lub instytucji zajmujących się wolontariatem.
4. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący wskazany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
3

 

5. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących kategoriach:
1) wolontariat indywidualny;
2) wolontariat grupowy;
3) wolontariat w szkole lub przedszkolu;
4) wolontariat seniorów;
5) wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku.
6. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia.
7. Kapituła Konkursu ocenia zgłoszenia według kryteriów określonych w § 7.
8. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze konsensusu, w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia - w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członkowie Kapituły przesyłają swoje oceny zgłoszeń przed posiedzeniem Kapituły drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wyznaczają osobę, która przedstawi ich ocenę na posiedzeniu Kapituły.
10. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, zawierający w szczególności wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń oraz wyboru laureatów Konkursu. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły Konkursu
11. Od rozstrzygnięcia Konkursu przez Kapitułę nie przysługuje odwołanie.
12. Kapituła ulega rozwiązaniu po wyborze laureatów Konkursu.
13. Członkom Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Kapitule.

§ 7. Kryteria oceny zgłoszeń
Przy ocenie zgłoszonych kandydatów bierze się pod uwagę przede wszystkim:
1) zaangażowanie,
2) innowacyjność,
3) skuteczność,
4) partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.
§ 8. Uprawnienia laureatów
1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Laureata Mazowieckich Barw Wolontariatu” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody, w ramach swoich działań promocyjnych.
2. Organizator promuje laureatów Konkursu na swoich stronach internetowych www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.

§ 9. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych biorących udział w konkursie jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , ePUAP: /umwm/esp/.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
4

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy za którą uważa się regulamin konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w celu przeprowadzenia konkursu, przyznania, wręczenia dyplomów oraz nagród osobom wykazującym i realizującym aktywność wolontariacką w dowolnym obszarze życia społecznego i upublicznienia informacji o wynikach konkursu.
4. Dane mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji zawartych w uzasadnieniu formularza zgłoszeniowego np. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz www.dioalog.mazovia.pl (dotyczy wyróżnionych i laureatów konkursu), w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach, promujących konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” oraz być udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności;
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych. Ponadto uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl)
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie „„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
9. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu poprzez złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prawnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 10. Wykorzystanie wizerunku
1. Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z Konkursem, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej www.mazovia.pl, w piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze. serce Polski” oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
5

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca formularzy zgłoszeniowych złożonych przez uczestników Konkursu.
2. Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych wykorzystuje się wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS NA RYMOWANKĘ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11- 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów) promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat i przesłanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W temacie e-maila należy wpisać: Konkurs na rymowankę - Imię i Nazwisko dziecka. Szczegółowe informacje  i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej kasy: www.krus.gov.pl

Konkurs historyczny

 Szkoła Podstawowa w Pińczycach zaprasza uczniów klas VII-VIII SP oraz wszystkich uczniów klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej „Polskie więźniarki w Ravensbrück”. Konkurs wspierają: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie oraz Gmina i Miasto Koziegłowy. Celem konkursu jest m.in. kształtowanie świadomości narodowej młodzieży, zachęcanie do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów historycznych. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 26.06.2020r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Nagrodami w konkursie są: WYJAZDY EDUKACYJNE DO BYŁEGO OBOZU ZAGŁADY W RAVENSBRÜCK, NAGRODY KSIĄŻKOWE ORAZ RZECZOWE. Szczegółowe informacje znajdą państwo w załączonym regulaminie.  

Pobierz REGULAMIN KONKURSU

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie. 
Joanna Sularz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach  

Szkolny konkurs „The guide to the UK and the USA”

Drodzy uczniowie wakacje już tuż tuż. W tym roku podróżowanie może być utrudnione, dlatego zachęcam Was do stworzenia multimedialnego przewodnika turystycznego. Tym razem skupimy się na ciekawych miejscach w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych.

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII;
 2. Należy przygotować przewodnik turystyczny w postaci prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint;
 3. Prezentacja powinna przedstawiać 10 ciekawych miejsc, które może odwiedzić w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych;
 4. Każdy slajd ma zawierać zdjęcie oraz opis w języku angielskim wybranego przez Was miejsca;
 5. Ocenie będą podlegać: poprawność językowa, pomysłowość, kreatywność oraz estetyka wykonania prezentacji;
 6. Na końcu prezentacji należy umieścić źródła, skąd zostały zaczerpnięte informacje.
 7. Termin odesłania prac to 29 Maja.
 8. Proszę o przesłanie prac do nauczyciela, który uczy Was języka angielskiego:

Ewelina Piecyk-Kowalska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
Danuta Witkowska   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Damian Kęska   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DZIEŃ ZIEMI – 22 KWIETNIA 2020r.

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
”NIEPOZORNE SKARBY PRZYRODY”

Dzień Ziemi najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych, a jednocześnie zbyt często poświęcone śmieciom, zakazom i nakazom (zakręć kran, zgaś światło, drukuj dwustronnie itp.).

Chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny sposób. Żebyście poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa.

Poszukajcie najdrobniejszych nawet przejawów siły Przyrody w najbliższym otoczeniu. Od poniedziałku 20 kwietnia rząd zniósł ograniczenie zakazu spacerów i wejścia do lasów z zachowaniem środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, odległość co najmniej 2 metry od drugiej osoby).

Zwróćcie uwagę na Przyrodę w nietypowych miejscach, poszukajcie drzewka na dachach komórek, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu. Zaobserwujcie mrówki lub inne drobne owady, pierwsze wiosenne ptaki, niepozorne rośliny, takie których na co dzień nie zauważamy.

Wykonajcie zdjęcie NIEPOZORNYCH SKARBÓW PRZYRODY

 1. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów tj. uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko w trzech kategoriach:
  1. I grupa – uczniowie klas I – III,
  2. II grupa – klas IV – VI,
  3. III grupa – uczniowie klas VII – VIII.
 2. Kryteria oceny prac:
  1. interpretacja tematu – pomysł i kreatywność,
  2. walory estetyczne – wykadrowanie, kompozycja.
 3. Fotografie można wykonać telefonem, aparatem cyfrowym i w postaci pliku przesłać do organizatorów (adresy podane w pkt 8 regulaminu).
 4. Praca powinna mieć tytuł, np.: „Z życia mrówek”, itp.
 5. Uczeń przesyła jedno zdjęcie.
 6. Termin nadsyłania prac – do 30 kwietnia 2020 roku.
 7. Mail zawierający w załączniku zdjęcie powinien zawierać:
  1. w temacie maila – Konkurs Dzień Ziemi,
  2. tytuł pracy,
  3. imię i nazwisko autora, oraz klasę.
 8. Prace przesyłamy do:
  1. klasy I – III Elżbieta Mazur; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  2. klasy IV – VI Grażyna Kalembkiewicz; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. klasy VII – VIII Anna Szczypińska; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

"Pokaż swoja maskę -daj przykład innym"

W związku z epidemią koronawirusa 16 kwietnia (czwartek) w życie wszedł nowy przepis – obywatele mają obowiązek zakrywania ust i nosa, gdy opuszczają swoje miejsce zamieszkania. Oznacza to, że należy nosić maskę. Eksperci i naukowcy wskazują jak ważnym jest zasłonięcie ust i nosa. Maseczka nie musi być najwyższej jakości. Skuteczne są zwykłe, kilkuwarstwowe, harmonijkowe, a nawet zrobione w warunkach domowych. Maski mają jeszcze jedną ważną zaletę: ograniczają ruchy mimowolne rąk.

Bądźcie odpowiedzialni noście maseczki. Dbajcie o siebie i swoje rodziny. Na pewno w wielu domach znajdują się maszyny do szycie , może szyją wasze mamy, babcie lub ciocie.  Może pomagaliście przy szyciu , a może sami uszyliście.
Jeżeli używacie masek wielokrotnego użytku  pokażcie  jak  wyglądają. Ogłaszamy akcję ,,Pokaż swoja maskę - daj przykład innym”
Przyślij  zdjęcie  swojej maski – pokaż, że jesteś odpowiedzialny.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

A oto maseczka pani Renaty Strzałkowskiej-Jędrasek (uszyta w sobotę): 

 

Maskę wielorazową też użyj tylko raz, po czym wypierz w wysokiej temperaturze  z detergentem.

Uwaga! Wiosenny konkurs!

Zapraszamy wszystkie klasy IV –VIII do  wykonania wirtualnej dekoracji swojej klasy. Każdego roku dekorowaliście swoje klasy z okazji wiosny i świąt. Ze względu na specyfikę zajęć proponujemy wykonanie wiosennych kwiatów. Kwiaty można wykonać z różnych materiałów (płatków kosmetycznych, butelek plastikowych , nakrętek od butelek). Jeżeli nie masz typowych materiałów plastycznych pomyśl z czego możesz wykonać swoją pracę. Wyobraźnia to wspaniały dar od natury.

Jeżeli wykonasz pracę   zrób zdjęcie i prześlij swojemu wychowawcy. Zachęcamy również poszczególne klasy do wewnętrznych konsultacji. Prace wysyłajcie do 9.04.2020r.

Pani A. Styczyńska , p. Renata Jędrasek i p. M.Rodakowska   po zapoznaniu się z  przesłanymi zdjęciami wybiorą  klasę z najciekawszymi  pracami.

Na stronie szkoły w zakładce Plastyczne Inspiracje znajdują się dwie propozycje kwiatów.

KONKURSY PLASTYCZNE

Dla klas I-VIII

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach plastycznych:

1. Praca plastyczna „Portret Królowej Jadwigi – patronki szkoły”.
Format A4 lub A3.
Technika dowolna
(na stronie szkoły w zakładce patronka szkoły znajduje się artykuł  "Królowa Jadwiga w malarstwie”)
2. Praca plastyczna „Szkoła za 100 lat”
format A4.
Technika: kredki, farby, wydzieranka…
Wszystkich  uczniów którzy wykonają pracę konkursową prosimy o przesłanie zdjęcia pracy na e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin oddania prac: koniec maja 2020 r.

Już otrzymaliśmy pierwszą pracę "Portret Królowej Jadwigi”(na razie tylko zdjęcie ) Hanny Gnyś uczennicy klasy VII

Wykonanie: Dan-net