• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

"Dziecięca Akademia Przyszłości" – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. W naszej szkole powstały dwie grupy projektowe, obejmujące uczniów klas IV-VI.

 

W ramach projektu realizowane będą zajęcia: - z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
- z zakresu języka angielskiego;
- z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego;
oraz sportowo – wychowawcze.

Więcej informacji na temat zajęć dodatkowych w zakładce Projekty edukacyjne – „Dziecięca Akademia Przyszłości” (menu PSP).

Wykonanie: Dan-net