• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w ogólnopolskim projekcie „Cyfrowobezpieczni". Jest to rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki– „Bezpieczna+”. Uruchomiony pakiet działań skierowany jest do szkół, uczniów i ich rodziców „Cyfrowobezpieczni.pl- Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

 

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyślono po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Program proponuje systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.  

W ramach programu  uruchomiony został portal www.cyfrowobezpieczni.pl – platforma informacyjna, edukacyjna i promocyjna, zrealizowana w modelu portalu społecznościowego, adresowana do wszystkich grup związanych dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym i w życiu prywatnym.

Na stronie dostępne są materiały edukacyjne, scenariusze, kursy  e-learningowe, gry edukacyjne i multimedia udostępnione na otwartych licencjach nauczycielom
i edukatorom.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu na stronie internetowej cyfrowobezpieczni.pl

Wykonanie: Dan-net