• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Konkursy

Szkolny konkurs plastyczny dla klas IV- V

„Ilustracja hasła promującego
zdrowy styl życia i odżywiania”.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy  styl życia, zdrowe odżywianie.
 2. Każdy plakat powinien zawierać hasło promujące zdrowy styl życia (hasło powinno być wymyślone przez ucznia a nie kopiowane z innych źródeł) oraz plastyczną ilustrację hasła.
 3. Plakat powinien być wykonany samodzielnie w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane…) w formacie A4 lub A3.
 4. Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, klasa.
 5. Termin oddania prac: 10 grudnia 2021r.
 6. Miejsce składania prac: wychowawcy klas IV i V oraz p. Styczyńska.

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ OGŁASZA

KONKURS DLA KLAS I-VIII
„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) Tradycyjna ozdoba choinkowa
W tej kategorii dopuszczalne jest wykorzystanie następujących materiałów: papier, bibuła, tzw. „sreberka” lub „złotka”, słoma, koraliki, włóczka, nici, tektura, szablony z tektury lub oleodruki (twarze aniołków, baletnic itp.), wydmuszki jaj, wata, orzechy, opłatki.

b) Współczesna ozdoba choinkowa
W tej kategorii wybór materiałów służących do wykonania ozdoby choinkowej oraz techniki jest dowolny. Nie dopuszcza się stosowania powszechnie dostępnych zestawów służących do tworzenia zabawek na choinkę.

 • Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.
 • Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą następujące dane Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy.

Termin składania prac: 12 STYCZNIA 2022r.
PRACE PRZYJMUJĄ: P. STYCZYŃSKA, P.JĘDRASEK
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!

Konkurs dla rodziców uczniów z klas I-III

Temat: Bajka – Przytulajka
Rodzicu! Zdobądź książkę do klasowej biblioteczki swojego dziecka!
Zbliża się Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla rodziców uczniów klas 1-3 na „Bajkę – Przytulajkę”.
Celem konkursu jest budowanie więzi między dziećmi a ich rodzicami/opiekunami oraz popularyzacja czytelnictwa.
Konkurs polega na ułożeniu bajki, której głównym bohaterem będzie pluszowy miś.
Praca konkursowa powinna być napisana czcionką Times New Roman 12 i nie może przekraczać 1 strony formatu A4. Praca może być także napisana odręcznie.
Każda praca powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko i klasę dziecka, któremu bajka jest dedykowana.
Pracę należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 1 grudnia 2021 roku (lub przekazać dziecku).
Nagrodą będzie książka zawierająca odpowiednią adnotację (imię i nazwisko osoby nagrodzonej, datę, nazwę konkursu oraz dołączoną pracę konkursową) i przekazana do klasowej biblioteczki.
Monika Rodakowska – nauczyciel bibliotekarz

„JA I TOLERANCJA” SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS IV-VIII

ZADANIE : wykonanie pracy plastycznej na temat „Ja i tolerancja”– przykłady tolerancji na co dzień.
FORMAT prac plastycznych – A4 lub A3.
TECHNIKA wykonania pracy – praca płaska na papierze, wykonana dowolną techniką.
TERMIN wykonania pracy: 30 listopada 2021r.
MIEJSCE złożenia pracy: p. R. Jędrasek,  p. A. Styczyńska
ZAPRASZAMY!

Konkurs plastyczny krew = życie

Szkolne koło PCK ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Krew=życie”.

Jest to konkurs związany z obchodzonymi w listopadzie Dniami Honorowego Krwiodawstwa i polega na narysowaniu plakatu zachęcającego do oddawania krwi na rzecz ludzi potrzebujących: chorych, przebywających w szpitalach, ofiar wypadków.

Honorowy Dawca Krwi to ktoś, kto bezinteresownie przekazuje innym ludziom najcenniejszy lek, jakim jest krew. Nie można tego leku niczym zastąpić, dlatego tak ważne jest, by propagować wśród dorosłych ideę honorowego krwiodawstwa. Przypomnijcie o tym swoim rodzicom i zachęćcie ich, aby zostali dawcami krwi.

A może weźmiecie udział w konkursie i narysujecie plakat? Zapraszamy! Na Wasze prace czekamy do 8 listopada.

Uczniowie ze Szkolnego Koła PCK

III Ogólnopolski konkurs plastyczny Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
zaprasza do udziału
w III Ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Z moich rodzinnych stron –
zabytki zapomniane, warte ocalenia”

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6  do 18 lat.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki z najbliższej okolicy zamieszkania uczestnika konkursu .
Technika prac:
Format prac - A 3. Praca płaska na papierze. Praca powinna zawierać nazwę i miejsce obiektu, który przedstawia.
Termin składania prac:

Prace należy oddać do 26 listopada 2021 r.

Miejsce składania prac:

Pani Styczyńska, Pani Jędrasek, wychowawcy klas

KONKURS

 „Moje spotkania z Puszczą” XXXI edycja 2021
DLA UCZNIÓW KLAS OD I DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Tajemnice starej dziupli”

Dziedziny twórczości

FOTOGRAFIA
- pojedyncze fotografie – format 15 x 21 cm
- zestaw fotografii (4 szt.) - format min. 13 x 18 cm (fotografii prosimy nie spinać, nie naklejać na brystol oraz nie opisywać długopisem).

LITERATURA
- maksymalnie dwie strony formatu A4 (wiersz, opowiadanie)
- wydruk komputerowy lub staranny rękopis.

PLASTYKA
- prace nie przekraczające formatu A3 winny być wykonane trwałą techniką (np. kredki, farby, ołówek, węgiel drzewny - niedopuszczalne wyklejanki)

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 20 PAŹDZIERNIKA 2021R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: WYCHOWAWCY, P.R.JĘDRASEK, P.A.STYCZYŃSKA.
ZAPRASZAMY!

Konkurs dla uczniów klas 1-8

Konkurs dla uczniów klas 1-8
promujący profilaktykę zatruć tlenkiem węgla              
oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych.

 

KATEGORIE ZADANIA KONKURSOWEGO

 1. FILM – DO 120 SEKUND. WYKONANY TECHNIKĄ CYFROWĄ PRZY UŻYCIU KAMERY VIDEO, APARATU FOTOGRAFICZNEGO, TELEFONU ITP., ZAPISANY NA PŁYCIE DVD LUB NA PENDRIVE. MUZYKA, MATERIAŁ VIDEO I EFEKTY DŹWIĘKOWE NIE MOGĄ NARUSZAĆ PRAW OSÓB TRZECICH.
 2. PRACA PLASTYCZNA – TECHNIKA I FORMAT DOWOLNY.

TERMIN WYKONANIA PRAC – 12 LISTOPAD 2021 R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC-WYCHOWAWCY, P.STYCZYŃSKA

„Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy więcej!

KONKURS PLASTYCZNY „MYŚLĘ – WIĘC NIE ŚMIECĘ

Zapraszamy wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ Myślę – więc nie śmiecę”
1.Cele konkursu.

 1. Konkurs ma na celu:

- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- wyksztalcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań i nawyków w zakresie
segregacji śmieci,
- zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych.

 1. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac plastycznych o tematyce wskazanej w niniejszym regulaminie z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w rozdziale IV i V regulaminu.

2.Uczestnicy konkursu.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:
 2. Klasy 1-3 szkoły podstawowej,
 3. Klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 4. Klasa 7, 8 szkoły podstawowej

3.Praca konkursowa.

 1. Temat pracy konkursowej dotyczy przedstawienia sposobów na ograniczenie wytwarzania odpadów, wiedzy o segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania.
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych należy wykonać:
 3. Klasy 1-3 – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 4. Klasy 4-6 – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 5. Klasa 7, 8  – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 6. Prace należy wykonać indywidualnie. Niedopuszczalne są prace przestrzenne. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 7. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.

4.Warunki udziału w konkursie.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Złożenie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Prace powinny zostać oddane wychowawcom klas, a następnie przekazane do p. Anny Szczypińskiej lub p. Grażyny Kalembkiewicz.
 4. Każda praca na odwrocie powinna być opisana w następujący sposób:
  1. imię nazwisko autora,
  2. grupa wiekowa (należy wskazać numer klasy).
 5. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
 6. zgodność pracy z tematem konkursu,
 7. oryginalność i kreatywność,
 8. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika i estetyka wykonania,
 9. samodzielność wykonania.
 10. Spośród prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowej. Dopuszczalne jest przyznanie miejsc ex aequo.
 11. Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienia.
 12. Prace należy złożyć do 9 października 2021 r.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu do 18 października 2021r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 14. Decyzja komisji konkursowej co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od nich odwołanie.

Konkurs plastyczny

W związku z obchodami nadania PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce Letnisku sztandaru, ogłaszamy konkurs plastyczny dla klas I- III.

Uczniowie mają do wyboru dwa tematy:
1.Królowa Jadwiga na koronacji - mój projekt sukni .
2. Rycerz królowej Jadwigi.
Konkurs ma na celu rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, ale także wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów rycerskich i dawnych elementów ubioru.
Termin 20 września.
Format: A4 ( prosimy o prace na kartkach z bloku technicznego).
Technika wykonania dowolna, trwała.
Prace oddajemy do wychowawców.
Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę : samodzielność wykonania, pomysłowość, nawiązanie do epoki w której żyła królowa Jadwiga, technikę wykonania, staranność. Wybrane prace zostaną nagrodzone, wszystkie będą zaprezentowane na wystawie.
Uczestników prosimy o podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem oraz podanie klasy do której uczeń uczęszcza.
Organizatorzy obchodów.

Opieka nad konkursem: Danuta Matysiak

KONKURS PLASTYCZNY „Legenda o królowej Jadwidze”

ZAPROSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,, LEGENDA O KRÓLOWEJ JADWIDZE”
PSP W Garbatce –Letnisko ogłasza konkurs plastyczny dla klas I- III
1.Temat konkursu,, Legendy o Królowej Jadwidze – patronce naszej szkoły’’
Konkurs skłania dzieci do poszukiwania wiadomości o Jadwidze Andegaweńskiej.
2. Celem konkursu  jest:

 • Poszerzenie wiedzy historycznej o Patronce Szkoły.
 • Zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania informacji o  Świętej Jadwidze Królowej.
 • Twórcza organizacja czasu wolnego.
 • Kształtowanie wyobraźni plastycznej.

3.Technika wykonania ilustracji: dowolna, format A4 lub A3
4. Termin do 29 maja 2021r. Podpisane prace ( imię, nazwisko, klasa) oddajemy wychowawcom.
Przy wyborze zwycięzców komisja będzie brała pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność pomysłowość, estetykę wykonania.
 Zwracamy się do wszystkich uczestników:  praca ma być  samodzielnym dziełem osoby, której nazwisko i imię widnieje na ilustracji. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów promocyjnych Szkoły.
Przed rozpoczęciem wykonywanych  prac zachęcamy ,aby uczniowie zapoznali się z niektórymi legendami o naszej patronce.
 Oto niektóre tytuły:
1. Stopka królowej Jadwigi
2. Legenda o rękawiczkach królowej Jadwigi
3. Grosik Królowej Jadwigi
4. Fiołki Królowej Jadwigi
5. Legenda  o naszyjniku królowej Jadwigi

Życzymy powodzenia: Renata Maj i Anna Karsznia

Konkursy z okazji "Światowego Dnia Zdrowia"

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

Powyższy fragment fraszki Jana Kochanowskiego „ Na zdrowie”, a także niełatwa sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy pokazuje nam, jak bezcennym darem jest zdrowie i życie.  Z okazji Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia  chcę Was zachęcić  do udziału w szkolnych  konkursach promujących zdrowie i zdrowy styl życia.
Cele konkursu:

 • kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych,
 • kształtowanie nawyków higienicznych;
 •  utrwalenie zasad zdrowego stylu życia;
 • wzrost poziomu świadomości  dotyczącej wpływu żywienia na zdrowie

Tematyka konkursów:
Konkurs dla uczniów klas  I-III
Konkurs plastyczny – „Kartka dla Medyka”. Konkurs jest formą podziękowania dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy codziennie narażają swoje zdrowie i życie  w walce z pandemią. Niech to będzie znak, że ich doceniamy i jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie.
Konkurs  dla uczniów klas IV-VI
Konkurs plastyczny „ Moje sposoby na mikroby”. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie. Format pracy A3, technika dowolna.
Konkurs dla uczniów klas VII-VIII
Prezentacja multimedialna „Jestem tym, co jem”.  Prezentację może wykonać jeden uczeń (maksymalnie 15 slajdów).
 Sposób oceny prac: zgodność z tematyką,pomysłowość,estetyka wykonania
 Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, klasę
Czas trwania konkursu: 30.04.2021
Prace konkursowe proszę przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
                                                                                         Anna Szczypińska

Konkursy przyrodnicze „Białowieski Park Narodowy”

Drodzy uczniowie zachęcam do wzięcia  udziału w konkursach przyrodniczych dotyczących Białowieskiego Parku Narodowego. Są one organizowane przez portal puszcza.tv  i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tematyka konkursów:

 1. „Cała Polska parkiem białowieskim w fotografii” – wykonanie fotografii na terenie Polski fauny lub flory, która występuje także w Białowieskim Parku Narodowym.
 2. „Warstwy lasu na plakacie Puszczy Białowieskiej” – wykonanie plakatu prezentującego rośliny tworzące warstwy lasu na przykładzie Puszczy Białowieskiej.
 3. „Prastara puszcza i oddziaływanie człowieka i zjawisk pogodowych” – wykonanie prezentacji na temat oddziaływania człowieka i zjawisk pogodowych na Puszczę Białowieską.
 4. „Zakochaj się w puszczy” – napisanie opowiadania lub artykułu o krajobrazie, formach przyrodniczych, faunie i architekturze występujących na terenie Puszczy Białowieskiej.

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych z terenu całej Polski. Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia!
Prace należy przesyłać elektronicznie. Jeśli nie są wykonywane techniką cyfrową, to należy je zeskanować lub sfotografować. Zgłoszenia do konkursu oraz prace przesyłać należy za pomocą formularza zgłoszeń (https://puszcza.tv zakładka konkursy) . Rozstrzygniecie konkursów planowane jest na 29.04.21.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic (opiekun prawny) – patrz  regulamin konkursu na stronie https://puszcza.tv   w zakładce Konkursy.

 Anna Szczypińska

Konkurs "Jestem z Mazowsza"

Pobierz REGULAMIN KONKURSU

Pobierz PORMULARZ ZGŁOSZENIA

Praca plastyczna, fraszka lub esej – takie zadania czekają na uczniów w konkursie samorządu województwa „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można przesyłać do 30 kwietnia br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Temat przewodni konkursu ma poszerzyć wiedzę młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn, jak i całego regionu. Ma również rozwijać i promować talenty artystyczne. Co trzeba zrobić by wziąć w nim udział? Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej – fraszki lub eseju. 

Twórczo o Mazowszu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający i uczący się na Mazowszu. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo). Z fraszką zmierzy się młodzież klas IV-VI szkół podstawowych, zaś uczniowie szkół podstawowych w klasach VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz niepublikowana.

Nagrody
Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe.


Praca plastyczna
(uczniowie klas I-III szkół podstawowych)

Praca literacka – fraszka
(uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)

Praca literacka – esej
uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII)

Praca literacka – esej
uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce: nagroda o wartości do 760 zł
II miejsce: nagroda o wartości do 650 zł
III miejsce: nagroda o wartości do 500 zł

I miejsce: 1000 zł
II miejsce: 800 zł
III miejsce: 500 zł

I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1500 zł
III miejsce: 1000 zł

I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1500 zł
miejsce: 1000 zł

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę plastyczną lub literacką wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. 

W przypadku prac literackich – fraszki i eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Kancelarii Marszałka pod numerami telefonów: 22 59 07 743 lub 22 59 07 611 bądź drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Wykonanie: Dan-net