Opieka zdrowotna

Godziny pracy pielęgniarki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi:
Poniedziałek - 8.00 - 12.30
Wtorek - 10.30 - 13.45
Środa - 8.00 - 12.30
Piątek - 9.30 - 12.45

Zgodnie z Ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami z dn. 12 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły będą mieć dostęp do opieki stomatologicznej. Program obejmuje:

- badanie kontrolne trzy razy w roku;
- lakowanie zębów;
- lakierowanie zębów;
- usuwanie złogów nazębnych;
- leczenie zębów;

Opiekę stomatologiczną dla uczniów będzie świadczył Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Beaty Popis przy ul. Jana Kochanowskiego 27 w Garbatce-Letnisko. Pacjenci mogą zgłaszać się po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 48/ 6210137.

Harmonogram przyjęć:
Poniedziałek 10:00 – 12:00
Wtorek – 14:00 – 16:00
Środa – 10:00 – 12:00
Czwartek – 14:00 – 16:00

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi na temat koronawirusa poniżej zamieszczamy informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące ewentualnych zagrożeń i zalecanych środków ochronnych:

Zachęcamy również do zapoznawania się z informacjami na stronach: Ministerstwa Zdrowia : https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Główny Inspektor Sanitarny: https://gis.gov.pl
SANEPID Warszawa http://wsse.waw.pl

Zakres opieki zdrowotnej sprawowanej
 przez pielęgniarkę szkolną
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
  2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
  4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
  7. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
  9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Opiekę zdrowotną nad uczniami realizowaną przez pielęgniarkę szkolną sprawuje Przychodnia VITAL-MED w Garbatce-Letnisku ul. Spacerowa 2    tel. 48 621 00 27. Opieka pielęgniarki szkolnej realizowana jest w gabinecie pielęgniarki szkolnej na terenie szkoły.
Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu objęcia opieką zdrowotną ucznia, złożonego w formie pisemnej do Przychodni   VITAL-MED  w Garbatce-Letnisku.
Rodzice uczniów przewlekle chorych lub pełnoletni uczniowie przewlekle chorzy składają pisemną zgodę na objęcie ucznia opieką pielęgniarki szkolnej.

Opieka Stomatologiczna
dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

 12 września 2019 roku weszła w życie Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami.
W myśl jej zapisów uczniowie szkół podstawowych będą mieć dostęp do opieki stomatologicznej.

Program obejmuje m.in.:
- badanie kontrolne 3 razy w roku,
- lakowanie zębów,
- lakierowanie zębów,
- usuwanie złogów nazębnych,
- leczenie zębów.

Opiekę stomatologiczną dla uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko

  będzie świadczył Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Beaty Popis
przy ul. Jana Kochanowskiego 27 w Garbatce - Letnisko.

O dniach i godzinach przyjęć powiadomimy po uzgodnieniu z   Mazowieckim Odziałem NFZ.