• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Logopeda

Logopeda - mgr Karolina Matejszczak

"Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".
Juliusz Słowacki

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2021/2022:

Poniedziałek: 08:00 - 08:45; 11:50-12:35; 12:45 - 13:30; 13:40 -  14:25; 14:30 - 15:15

Wtorek: 08:00 - 08:45; 13:40-14:25

Środa: 08:00 - 08:45; 11:50- 12:35; 12:45- 13:30; 13:40- 14:25; 14:30 - 15:15

Czwartek: 12:45 - 13:30; 13:40 -  14:25

Piątek: 13:40- 14:10

Kim jest logopeda? Czym jest logopedia?

Słowo „logopedia” pochodzi od gr. "logos" – "słowo" i "paideia" – "wychowanie", czyli w wolnym tłumaczeniu logopedia to wychowanie słowa.

Irena Styczek podaje, że logopedia to "nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy i nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty".

Logopeda – zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

Do zadań logopedy szkolnego należą:

 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
 • diagnozowanie logopedyczne,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej, mającej na celu nauczenie prawidłowej artykulacji wszystkich głosek języka polskiego, a także prawidłowego różnicowania dźwięków do siebie podobne,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Konkurs „Łamańce językowe”

Regulamin

 • Celem konkursu jest:
 • usprawnianie kompetencji językowych,
 • wspieranie rozwoju mowy,
 • rozwijanie umiejętności werbalnych,
 • dbałość o prawidłową wymowę.
 • Adresatami są uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum.
 • Termin – 30 listopada 2016r.
 • Zadania: wybór wiersza z tzw. łamańcami językowymi, tj. wyrazami trudnymi do wymówienia oraz wyrecytowanie go przed komisją w składzie:

Przewodniczący –  Jolanta Rutka,
Członkowie – Agnieszka Tuma, Aneta Łazuk.

 • Zgłoszenia będą przyjmowane przez  p. Jolantę Rutkę do dn.  23 listopada 2016r.
 • W obu kategoriach przewidziane są nagrody za zajęcie I miejsca.
 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu.

  Czytaj więcej...

Symptomy zaburzeń mowy

Zapraszam do pobrania i przeczytania artykułu o symptomach zaburzeń mowy:

Pobierz artykuł "Symptomy zaburzeń mowy"

Wykonanie: Dan-net