Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w garbatce-letnisko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko.

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Rodakowska
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: +48 6210016

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Oba są zaopatrzone w podjazd ułatwiający wejście do budynku. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby na wózku inwalidzkim. Wewnątrz budynku nie ma wind. Drzwi łącznikowe na korytarzach są odpowiedniej szerokości. Szkoła posiada łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.