• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Regulaminy

Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

Pobierz Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W GARBATCE-LETNISKO

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.
 3. Wypożyczenie podręcznika jest dokonywane przez Nauczyciela bibliotekarza.
 4. Zwrot Wypożyczonych podręczników Nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

Pobierz REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2) poznawanie kultury i języka innych państw:
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

Pobierz REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie szkoły podczas trwania zajęć szkolnych oraz osoby obce podczas zorganizowanych w szkole uroczystości, imprez i zajęć pozalekcyjnych.

2. Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za organizację pracy w szatni zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Osoby korzystające z szatni mają obowiązek przyszyć wieszak przy każdym okryciu pozostawianym w szatni.

4. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać worek na obuwie zmienne.

Czytaj więcej...

Wykonanie: Dan-net