• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Rekrutacja

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.


Od dnia

Do dnia

Do godziny

Harmonogram czynności

 

31.01.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

 

01.02.2021 r.

05.03.2021 r.

15.00

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

 

08.03.2021 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

09.03.2021 r.

15.00

Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

09.03.2021 r.

12.03.2021 r.

15.00

Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

15.03.2021 r.

15.00

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

16.08.2021 r.

18.08.2021 r.

15.00

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
i oświadczeniami.

 

19.08.2021 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

20.08.2021 r.

15.00

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

20.08.2021 r.

24.08.2021 r.

15.00

Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

25.08.2021 r.

15.00

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Wykonanie: Dan-net