Rekrutacja

Zarządzenie, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.