• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Aktualności

Niezwykłe pokazy mistrza - Paweł „Kid” Kidoń w naszej szkole

W piątek, 17 września gościliśmy w naszej szkole niezwykle utalentowanych ludzi, a wszystko za sprawą „Szkoły z pasją” – projektu, który powstał po to, aby inspirować uczniów szkół podstawowych i średnich do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji. Dzięki pani Wójt Teresie Fryszkieiwcz oraz Stowarzyszeniu LGD Puszcza Kozienicka, które pośredniczy w finansowaniu projektu przyjechali do nas:

Krystian Herba, ekstremalny rowerzysta, rekordzista Guinnesa, rekordzista Świata, dwukrotny półfinalista programu TVN „Mam Talent”, który na rowerze zdobył 18 budynków w 13 krajach, pomysłodawca i twórca „Szkoły z pasją” – tym razem jako prowadzący pokaz;

Grzegorz Pittner z A&G Dance Studio, tancerz, choreograf, instruktor, wodzirej i pasjonata, mistrz stylu tanecznego zwanego „Poppingiem”, który na wstępie sam zaprezentował swoje umiejętności taneczne;

Paweł „KID” Kidoń, trzykrotny Mistrz Polski oraz Mistrz Świata Basketball Freestyle, pierwszy Polak i pierwszy Europejczyk w legendarnej amerykańskiej drużynie „Harlem Globtrotters”, który z piłką od kosza praktycznie się nie rozstaje już od 12 lat -  gwiazda pokazu.

Spotkanie podzielone było na dwie części: pierwszą dla uczniów klas młodszych, w której wzięli też udział uczniowie ze Szkoły Filialnej w Bogucinie oraz drugą dla uczniów starszych klas. W obu spotkaniach oprócz zaproszonych gości wzięły też udział pani Irena Bielawska, prezes Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka, pani Marzena Pomarańska sekretarz Gminy Garbatka–Letnisko oraz pani dyrektor Agnieszka Babańca, które opowiedziały o projekcie „Szkoła z pasją” i udziale w nim naszej szkoły oraz przywitały wszystkich uczestników pokazu. A potem... Potem działy się naprawdę niesamowite rzeczy!

Na początek pan Krystian Herba opowiedział o swoim projekcie, a energiczny prowadzący pan Grzegorz Pittner rozgrzał publiczność prezentując swoje umiejętności taneczne i przedstawiając gwiazdę pokazu – Pawła Kidonia. Rozpoczął się pokaz, podczas którego widzowie mogli zobaczyć mnóstwo tricków z wykorzystaniem piłki do koszykówki. Występ łączył w sobie elementy akrobacji, gimnastyki oraz breakdance'a.  Niesamowite wrażenia zrobiło salto z piłką! Precyzja, z jaką pan Paweł wykonywał tricki zachwyciła zarówno najmłodszych, jak i starszych uczniów. Brawami i okrzykami wyrażali swoje emocje. I najlepsze było to, że do pokazu zaproszeni zostali widzowie, którzy sami mogli zakręcić piłką na palcu, zmierzyć się z nauczycielem w kręceniu piłki na długopisie, a nawet podziwiać panią dyrektor, która kręciła piłką na… obcasie!

Później pan Paweł odpowiadał na pytania dzieci, mówił o początkach swojej pasji, o ćwiczeniach i zdrowej diecie, która pomaga mu osiągać sukcesy. Opowiedział też, że kiedyś tak długo kręcił piłką na palcu, aż w piłce zrobiła się dziura!

A po pokazie? Każdy chętny uczeń i nauczyciel mógł sobie zrobię zdjęcie z Mistrzem oraz zabrać do domu plakat z autografem.

To pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z utalentowanymi ludźmi w ramach „Szkoły z pasją”. Jesteśmy pewni, że wszyscy nasi uczniowie z niecierpliwością czekają na następne.

Anna Rutka

„Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy więcej!

KONKURS PLASTYCZNY „MYŚLĘ – WIĘC NIE ŚMIECĘ

Zapraszamy wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ Myślę – więc nie śmiecę”
1.Cele konkursu.

 1. Konkurs ma na celu:

- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- wyksztalcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań i nawyków w zakresie
segregacji śmieci,
- zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych.

 1. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac plastycznych o tematyce wskazanej w niniejszym regulaminie z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w rozdziale IV i V regulaminu.

2.Uczestnicy konkursu.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:
 2. Klasy 1-3 szkoły podstawowej,
 3. Klasy 4-6 szkoły podstawowej,
 4. Klasa 7, 8 szkoły podstawowej

3.Praca konkursowa.

 1. Temat pracy konkursowej dotyczy przedstawienia sposobów na ograniczenie wytwarzania odpadów, wiedzy o segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania.
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych należy wykonać:
 3. Klasy 1-3 – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 4. Klasy 4-6 – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 5. Klasa 7, 8 – plakat, forma dowolna, format A4 lub A3
 6. Prace należy wykonać indywidualnie. Niedopuszczalne są prace przestrzenne. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 7. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.

4.Warunki udziału w konkursie.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Złożenie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Prace powinny zostać oddane wychowawcom klas, a następnie przekazane do p. Anny Szczypińskiej lub p. Grażyny Kalembkiewicz.
 4. Każda praca na odwrocie powinna być opisana w następujący sposób:
  1. imię nazwisko autora,
  2. grupa wiekowa (należy wskazać numer klasy).
 5. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
 6. zgodność pracy z tematem konkursu,
 7. oryginalność i kreatywność,
 8. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika i estetyka wykonania,
 9. samodzielność wykonania.
 10. Spośród prac konkursowych spełniających wymogi regulaminu komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowej. Dopuszczalne jest przyznanie miejsc ex aequo.
 11. Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienia.
 12. Prace należy złożyć do 9 października 2021 r.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu do 18 października 2021r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 14. Decyzja komisji konkursowej co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od nich odwołanie.

"Szkoła z Pasją" - spotkanie z Mistrzem Świata Basketball Freestyle

Pragnę Państwa poinformować, iż nasza szkoła dołączyła do projektu "Szkoła z Pasją". 

Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w niezwykłych spotkaniach z wybitnymi sportowcami, artystami i muzykami. Są wśród nich między innymi zwycięzcy programu Mam Talent, mistrzowie świata, rekordziści świata i Guinnessa w różnych dyscyplinach.

Pierwszym "Mistrzem", który odwiedzi naszą szkołę prezentując swoją pasję będzie Paweł "KID" Kidoń - Mistrz Świata Basketball Freestyle czyli w trikach z piłką do koszykówki. Paweł jest również pierwszym w historii Europejczykiem, który podpisał kontrakt z legendarną amerykańską drużyną Harlem Globetrotters. 

Spotkanie będzie miało także charakter edukacyjny. Oprócz możliwości zobaczenia Pawła w akcji na żywo uczniowie usłyszą również historię jego pasji. Dowiedzą się również jak to się stało, że chłopak mieszkający w małej wsi pod Zakopanem został najlepszym zawodnikiem na świecie.

Celem spotkania jest też zmotywowanie uczniów do większej aktywności, promocja zdrowych nawyków żywieniowych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz integracja uczniów. 

Dzięki współfinansowaniu projektu przez naszą gminę oraz LGD "Puszcza Kozienicka" udział uczniów w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin spotkania: 17 września 2021

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko w ramach podpisanej 25 sierpnia 2021r. przez Gminę Garbatka-Letnisko umowy, dołączyła do realizowanego przez Samorząd Mazowsza unijnego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.

W ramach  działań  zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery stacjonarne, monitory interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, tablety, projektory multimedialne, oprogramowanie interaktywne 3D, oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną, e-podręczniki (w szczególności do nauki języka angielskiego) oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy.

Dla nauczycieli oraz uczniów zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach Projektu. Przewiduje się również zapewnienie dostępu do Internetu dla wybranych uczniów nieposiadających możliwości uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. To wszystko ma pomóc w tworzeniu szkoły nowoczesnej. To jest sprzęt, wiedza i możliwości, które pomogą  tworzyć szkołę europejską, na miarę  XXI wieku.

Wsparcie dla szkoły  wyniesie  co najmniej 80.000,00 zł. Cieszymy się, że  nasza szkoła po raz kolejny wzbogaci się o sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem najnowszych technologii. Natomiast nauczyciele będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych. Jednak najwięcej nowych umiejętności  nabędą nasi uczniowie.

W tym roku- „Moralność pani Dulskiej”

4 września już po raz 10-ty odbyła ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo literatury polskiej Narodowe Czytanie. W tym roku wybrano do wspólnego czytania i słuchania komedię Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”.

Spotkanie w Garbatce – Letnisko w ramach tej akcji zorganizowała jak co roku Gminna Biblioteka, a konkretnie jej kierowniczka pani Małgorzata Markowska. Czytanie odbyło się na Grzybku Ośrodka Wypoczynkowego Polanka. Po przedstawieniu przez organizatorkę listu Prezydenta Rzeczpospolitej promującego akcję i tegoroczną lekturę, I akt sztuki odczytali: wójt gminy pani Teresa Fryszkiewicz, nauczycielki panie Mariola Gębska i Agnieszka Rygiel, pracownik biblioteki pani Iwona Stępień oraz przewodnicząca Komisji  Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska pani Dorota Ziarkowska i radny gminy pan Bartłomiej Kamiński.

 

Na spotkanie przybyli zaproszeni mieszkańcy gminy, w tym liczna grupa młodzieży z naszej szkoły oraz przesympatyczny kot- kto był, ten wie. 

W podziękowaniu z czynny udział w akcji lektorzy otrzymali dyplomy, a wszyscy słuchacze egzemplarze książek z pieczęcią Narodowego Czytania.

Do usłyszenia i zobaczenia za rok!
Agnieszka Rygiel

Akcja charytatywna „Szkoło pomóż i Ty na rok szkolny 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym wolontariat szkolny w ramach współpracy z Fundacją na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych, przystąpił do udziału w 19 edycji akcji charytatywnej :
„Szkoło pomóż i Ty na rok szkolny 2021/2022.
W tym roku pragniemy pomóc 10-letniemu Kacprowi Pawłowskiemu.
Kiedy Kacper skończył roczek zdiagnozowano u niego dziecięce porażenie mózgowe.
Pomimo swojej niepełnosprawności uśmiech towarzyszy mu każdego dnia. Aby Kacper mógł prawidłowo rozwijać się niezbędny jest sprzęt, który pomoże  mu w komunikacji, nauce czytania, pisania i mówienia.

Wspólnie pomóżmy chłopcu w zakupie specjalistycznego oprogramowania i komputera, których koszt wynosi około 10 000 zł.
W ciągu najbliższych dni  wolontariusze będą sprzedawać na terenie szkoły– cegiełki- kalendarzyki , za minimum 2 zł.
Liczymy na wasze wsparcie i okazanie wielkiego serca!

Mariola Nowakowska
Monika Bernacik

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DOBROCZYNNOŚCI

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności obchodzony jest 5 września.  Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła ten dzień , by uczcić  rocznicę śmierci – św. Matki Teresy z Kalkuty . Wyjątkowej osoby znanej ze swej  dobroci dobroczynności  i bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Święto podkreśla wagę  pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i wolontariackich. 
Z tej okazji  w naszej szkole chcemy zwrócić uwagę na niesienie pomocy innym. Mimo, że nie zawsze mamy możliwość brania udziału   w akcjach charytatywnych , możemy zostać wolontariuszem  np. w szkole.  Zachęcamy do codziennych drobnych gestów skierowanych do potrzebujących z najbliższego otoczenia. Naprawdę nie potrzeba wiele wysiłku.
Dzielmy się uśmiechem, pomocną dłonią!
Co może zrobić każdy z was :
-Pomóż koledze koleżance w odrabianiu zadań domowych;
-Zwróć uwagę na samotna koleżankę /kolegę z klasy;
-Nie pozwalaj na dręczenie innych czy to w rzeczywistości czy w sieci;
-Mów cześć i uśmiechnij się gdy widzisz kogoś ze swojej klasy;
-Pociesz drugą osobę gdy widzisz że jest smutna;
-Zostaw miły anonimowy liścik na ławce kolegi z klasy
-Zbieraj korki, baterie;
-Zaopiekuj się zwierzakiem ,gdy ktoś nie może;
-Pomóż rodzicom w domowych obowiązkach;
-Pobaw się ze swoim rodzeństwem.
Warto rozejrzeć się wokół siebie. Może tuż obok jest ktoś kto potrzebuje pomocy. Pomysłów by nieść dobro, jest wiele. Pamiętajcie, takie drobne gesty mogą zmienić czyjś świat. Pomaganie jest ważne. Dlaczego jest to ważne? Bo dzięki pomaganiu czujemy spełnienie, radość, pozytywną moc do działania.
A może pomaganie stanie się dla nas nawykiem. Tego życzymy wszystkim!

Opiekun SKW- Monika Bernacik

Pedagog- Renata Strzałkowska- Jędrasek

Pamiętamy...

Pierwszy dzień września to nie tylko czas rozpoczęcia nauki w szkole, ale też ważna rocznica w dziejach naszego narodu. Jak co roku  delegacja młodzieży złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów tamtych wydarzeń.

Ze względu na pandemię społeczność szkolna nie spotkała się wspólnie w hali sportowej.

W salach lekcyjnych wychowawcy zapoznali uczniów z informacją na temat  okoliczności wybuchu II wojny światowej, przypomnieli o konieczności stosowania się do zaleceń sanitarnych oraz zasad bhp obowiązujących w szkole i poza nią.

Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku szkolnym będziemy pracować w systemie stacjonarnym.

Życzymy owocnej pracy naszym Uczniom, Koleżankom i Kolegom.

                                                                                                        Mariola Nowakowska

Wykonanie: Dan-net