Klasy I-III

Zaleca się aby w czasie wolnym od nauki uczniowie klas pierwszych ćwiczyli technikę czytania oraz czytanie ze zrozumieniem korzystając z podręcznika szkolni przyjaciele. Natomiast z edukacji matematycznej, dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, mierzenie przedmiotów, odczytywanie temperatury na termometrze, ćwiczenia znajomości godzin na zegarze. Prosimy również uczniów którzy mają dostęp do Internetu korzystali z e-podręcznika. W wyszukiwarce wpisać: e-podręcznik klasa 1 i wybrać podręczniki na cztery pory roku. Osoby posiadające drukarkę mogą wydrukować dodatkowe ćwiczenia zaproponowane przez wychowawców.

Pobierz ZADANIA EDUKACYJNE - KLASA 1

Pobierz ZADANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KLASA 1

Pobierz ZADANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI MATEMATYCZNEJ (zadania z treścią) KLASA 1

Pobierz ZADANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI MATEMATYCZNEJ (ROZSYPANKA) KLASA 1

Pobierz ZADANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 1 

Klasy I - RELIGIA

Proszę o wykonanie poleceń do 25 marca 2020 r.
Katechizm – przeczytaj Słowo Boże ze strony 102 i wykonaj ćwiczenia ze stron 103-105

Pobierz ZADANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 

POBIERZ ZADANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 2

KLASY II - RELIGIA
Proszę o wykonanie poleceń do 25 marca 2020 r.
Nauczyć się 7 grzechów głównych i warunków sakramentu pokuty i pojednania

Zgodnie z zaleceniami MEN prosimy , aby dzieci w czasie zamknięcia szkoły:

  • powtórzyły mnożenie i dzielenie w zakresie 100, odczytywanie i zapisywanie godzin na zegarze.
  • Z edukacji polonistycznej prosimy o napisanie listu do bliskiej osoby na temat wycieczki klasowej , czy rodzinnego wyjazdu w którym dzieci brały udział (list musi zawierać datę, miejscowość, nagłówek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, podpis). Może być napisany w zeszycie lub na kartce.
  • Z edukacji przyrodniczej prosimy, aby dzieci w zeszycie, bądź na kartce  przez pięć dni prowadziły kalendarz pogody. W tabeli zapisują datę, temperaturę, zachmurzenie (całkowite-chmurka, częściowe- chmurka ze słońcem, brak zachmurzenia-słońce), opady, inne zjawiska.
  • Zachęcamy do czytania książek, podanych lektur, korzystania z programów do gry w szachy np. Lucas Chess, udziału w ogłoszonych konkursach.
  • Zwracamy się z prośbą , aby dzieci nie realizowały nie omówionych treści, nie uzupełniały ćwiczeniówek.

Elżbieta Mazur i Danuta Matysiak

Pobierz ZADANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 

Praca plastyczna „Szkoła za 100 lat” – format A4. Technika: kredki, farby, wydzieranka…

Od września 2019 roku  160 dzieci z naszej szkoły uczestniczy w „Programie dla szkół”. Uczestnikom tego programu  co najmniej 3 razy w tygodniu udostępnia się świeże owoce i warzywa, soki oraz produkty mleczne. Dzieci otrzymują: jabłka, gruszki, śliwki, marchewki, pomidorki, mleko, serki  i jogurty.

Aby skutecznie i trwale kształtować zdrowe nawyki żywieniowe, uczniowie biorą także udział w działaniach edukacyjnych, informujących o zaletach spożywania tych produktów oraz  zasadach zdrowego stylu życia.

W ramach programu PSP w Garbatce – Let. ogłasza „Literacki konkurs rodzinny”. Konkurs polega na napisaniu wiersza na temat zdrowego odżywiania, zaletach spożywania warzyw i owoców, produktów mlecznych, zdrowym stylu życia. W konkursie bierze udział uczeń i dowolni członkowie jego rodziny.

Wiersz ma mieć nie więcej niż 6 zwrotek, może być napisany ręcznie, bądź wydrukowany, może być ozdobiony. Wiersz podpisują wszyscy, którzy brali udział w jego tworzeniu. Termin oddania prac do 17 kwietnia 2020 roku. Wiersze oddajemy wychowawcom lub p. Agacie Styczyńskiej. Dyplom i nagroda jest dla ucznia i jego rodziny. Do piór!