• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Zadanie pierwsze
Pobierz ze strony http://zkomputerem.pl/face/HTML/sp/sp834.html 
plik oseski.xlsx i wykonaj zadanie 1 oraz 2 stona 99

Zadanie drugie
Wykonaj zadanie  3 ze strony 94 (tworzenie wykresów funkcji) i przerysuj wykresy do zeszytu (lub wydrukuj wykresy i wklej do zeszytu).

Wykonanie: Dan-net