• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2014/2015 ROKIEM SZKOŁY W RUCHU mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
"Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka” - powiedział Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej otwierając spotkanie inaugurujące Rok Szkoły w Ruchu.
W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:
-  uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
-  konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
-  związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
-  uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
-  podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.
Nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „SZKOŁA W RUCHU”, który ma na celu popularyzację sportu i aktywnego wypoczynku. Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

 • Ruch w szkole
 • wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
 • wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2)
 • edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
 • kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF (obszar nr 4)
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)
 • Ruch poza szkołą

       6.zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)
       7. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
       8. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
       9. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)
 Wszystkie te działania promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. 

Wykonanie: Dan-net