W dniu  27 kwietnia  odbył się szkolny konkurs ekologiczny pt. „Mistrz recyklingu”. W konkursie  wzięli  udział  uczniowie klas IV-VIII. Celem konkursu było m.in. promowanie wśród uczniów ekologicznego stylu życia, prawidłowej segregacji odpadów.

Wyniki konkursu:
I miejsce –Julia Szewczyk klasa 8c
II miejsce – Julia Pomarańska klasa 8a, Lena Spytek klasa 7c
Zwycięzcom gratulujemy!!!