• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2020/2021

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny

W czwartek 22 kwietnia 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, który mimo trwającej epidemii odbył się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. W konkursie wzięło udział 31 uczestników z klas II-VIII. Najliczniejszą grupę tworzyli drugoklasiści piszący test w kategorii Żaczek – 15 uczniów, w kategorii Maluch – 4 uczniów z klas IV, natomiast w kategorii Beniamin - 5 uczniów z klas VI. Ostatnia grupa to klasy najstarsze reprezentowane przez 5 uczniów klas VII i 2 uczniów klas VIII.

Wyróżnienia w konkursie uzyskali:
w kategorii Żaczek

 • Marcelina Stalmach - kl. 2a

w kategorii Maluch

 • Wiktoria Węsierska - kl. 4a

w kategorii Beniamin

 • Jakub Zawłocki - kl. 6c

w kategorii Kadet

 • Malwina Sosnowska - kl. 7b
 • Julia Pomarańska - kl. 7a
 • Zofia Bolesławska - kl. 8b

Gratulujemy wszystkim osiągniętych rezultatów i życzymy dalszych sukcesów!

Patrycja Zawadzak
Łukasz Wiraszka

„Mistrz ortografii 2021” –wyniki konkursu ortograficznego

14 czerwca 2021 roku odbył się szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii 2021”. Wzięło w nim udział 10 uczniów wytypowanych na podstawie wyników dyktand klasowych, które pisali przez cały rok w ramach projektu „Potyczki z ortografią”.

Realizowany od kilku lat projekt ma na celu podniesienie poziomu poprawności w pisaniu oraz znajomości zasad ortografii. Biorą w nim udział uczniowie klas 4-8, którzy co dwa miesiące otrzymują zestawy wyrazów i wyrażeń z trudnościami ortograficznymi. Poziom zapamiętania poprawnego zapisu weryfikują, pisząc krótkie dyktanda klasowe tzw. pięciominutówki. Uczniowie, którzy wykażą się najlepszą znajomością ortografii, biorą udział w odbywającym się pod koniec roku szkolnego konkursie.

Miło nam poinformować, że w tym roku tytuł „Mistrza ortografii” zdobyła Maja Pochylska z kl. 6a. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Fryszkiewicz z kl. 7c, a trzecie Zuzanna Kęska z kl. 6c. Serdecznie gratulujemy!

Organizatorki konkursu
Karolina Matejszczak
Anna Rutka

Wyniki konkursu matematycznego

Dnia 28 maja odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas II i III. Celem konkursu było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką.

WYNIKI
Mistrz Matematyki klas II - Marcelina Stalmach
Wicemistrz Matematyki klas II - Weronika Zawodnik
Mistrz Matematyki klas III - Bartosz Piątek
Wicemistrz Matematyki klas III - Krzysztof Prygiel

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Klaudia Ambroszczyk
Danuta Siembor

Wyniki konkursu ekologicznego

Wyniki konkursu ekologicznego
W kwietniu  w ramach obchodów „Światowego Dnia Ziemi„ został ogłoszony konkurs, który był skierowany do uczniów  wszystkich klas naszej szkoły.  Celem konkursu było promowanie proekologicznych postaw wśród uczniów.
Wyniki
Klasa I-III ( „Coś nowego ze  starego”- wykonanie  zabawki z surowców wtórnych)
I miejsce – Mikołaj Rulski klasa 3a
II miejsce – Marcel Giza klasa 1b
III miejsce –Malwina Otarkowska  klasa 1b
Wyróżnienie – Filip Wnuk klasa 1b
Klasa IV-VIII ( „Jak pomagać Ziemi na co dzień?” – wykonanie prezentacji multimedialnej)
I miejsce –Bartosz Bernacik, Alan Kołdej  klasa 6c
II miejsce – Michał Olejarz, Wiktoria Hołuj, Kacper Śmietanka, Mateusz Tomala klasa 6b
III miejsce –Hanna Gnyś,  Julia Dembowska, Maja Molęda klasa 8b

Zwycięzcom gratulujemy!!!!
Grażyna Kalembkiewicz, Anna Szczypińska

"Mały Mistrz Ortografii"

Dnia 20 maja 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny ,,Mały Mistrz Ortografii” dla klas II i III. W konkursie wzięło udział 23 uczniów z naszej szkoły, z klas drugich 13 osób, z klas trzecich – 10. Celem konkursu było doskonalenie poprawności pisania oraz promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego. Organizatorami konkursu były p. Renata Maj i p. Monika Dąbrowska.

Ortograficzne zmagania zakończyły się zwycięstwem następujących uczniów:
Małym Mistrzem Ortografii w kategorii klas II została Weronika Zawodnik z kl. II b, a Małym Wicemistrzem Ortografii w kategorii klas II została Weronika Starzyk z kl. II b. 
Małym Mistrzem Ortografii w kategorii klas III został Krzysztof Prygiel z kl. III b, a Małym Wicemistrzem Ortografii w kategorii klas III została Natalia Maj z kl. III b. 

Nagrody i dyplomy  zwycięzcą wręczyła Pani Dyrektor.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Renata Maj
Monika Dąbrowska 

Wyniki konkursu plastycznego „Legenda o Królowej Jadwidze”

Na początku maja został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-III dotyczący Patronki Szkoły.

Celem konkursu było poszerzenie przez najmłodszych uczniów wiedzy historycznej o Świętej Jadwidze Królowej, aktywne poszukiwanie informacji o naszej patronce, twórcza organizacja czasu wolnego oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Konkurs polegał na stworzeniu ilustracji do jednej z legend o Królowej Jadwidze. Uczniowie poradzili sobie wyśmienicie z tym zadaniem. Na konkurs wpłynęło aż 41 bardzo ciekawych i niezwykle twórczych plac plastycznych, w których ukazane zostały legendy o Patronce Szkoły.

Uczniowie  najczęściej ilustrowali następujące legendy: „Stopka Królowej Jadwigi”, „Fiołki Królowej Jadwigi”, „Legenda o rękawiczkach Królowej Jadwigi” oraz „Grosik Królowej Jadwigi”.

Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie: pani Agata Styczyńska, pani Anna Karsznia oraz pani Renata Maj. Jury zwracało uwagę na zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność, pomysłowość, samodzielność oraz estetykę wykonania.

Autorzy najciekawszych prac otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła Pani Dyrektor Agnieszka Babańca podczas akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Weronika Sumigowska – kl. III a
II miejsce – Szymon Miturski – kl. I a
III miejsce – Nina Gwardys – kl. II a
Wyróżnienie:
Klaudia Głowacka – kl. II b
Antonina Żarłok – kl. III a
Marcel Giza – kl. I b
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy zwycięstwa!

Anna Karsznia i Renata Maj

Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa  w Kozienicach poinformowała, że został rozstrzygnięty etap terenowy  XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Decyzją Komisji Konkursowej - składającej się z przedstawicieli: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy – laureatką Konkursu została w grupie wiekowej klas 4-8 zajmując II miejsce, uczennica naszej szkoły Julia Pomarańska z klasy 7a.

Serdecznie gratulujemy laureatce.
Szkolny koordynator konkursu
Agata Styczyńska

Eliminacje szkolne do Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

W czwartek, 29 kwietnia 2021 roku odbyły się eliminacje szkolne do XIX edycji Rejonowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej. Tegoroczna edycja konkursu jest szczególna, ponieważ zarówno eliminacje, jak i finał zostały zaplanowane w formule online.

Celem organizowanego przez Publiczna Szkołę Podstawową w Garbatce-Letnisko konkursu jest krzewienie wartości patriotycznych i pielęgnowanie miłości do Ojczyzny. Konkurs ten jest stałym elementem naszej szkolnej tradycji od prawie 20 lat, dlatego zależało nam na jego kontynuacji mimo ograniczeń związanych z pandemią.

Co ważne, konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Kozienickiego oraz Wójta Gminy Garbatka Letnisko.

W eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w aplikacji Teams wzięło udział najlepszych 16 recytatorów z klas I-VIII. Prezentacje oceniało jury w składzie: pani Mariola Nowakowska, pani Karolina Matejszczak i pani Anna Rutka. Wszyscy uczniowie świetnie poradzili sobie zarówno z prezentacją utworu, jak i jego interpretacją. Po burzliwych naradach jury postanowiło, że naszą szkołę w finale konkursu będą reprezentować:

Weronika Starzyk z kl. II b
Wiktoria Węsierska z kl. IV a
Zofia Bolesławska z kl. VIII b

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia! Prezentacje finałowe w formie nagrań będą oceniane 13 maja 2021 roku.

Anna Rutka

Zosia Bolesławska z tytułem Finalistki Olimpiady Matematycznej Juniorów!

20 marca Zosia pisała w CLV Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie  III finałowy etap Olimpiady Matematycznej Juniorów. W tej bardzo trudnej i wymagającej obszernej wiedzy olimpiadzie Zosia osiągnęła tytuł finalistki konkursu. Zgodnie z regulaminem olimpiady uzyskanie tego tytułu daje duże uprawnienia. Zosia jest zwolniona z pisania egzaminu ósmoklasisty z części matematycznej  oraz daje pierwszeństwo przyjęcia do dowolnej szkoły ponadpodstawowej w kraju. Jeżeli chodzi o konkursy matematyczne  w naszej szkole to jest to największy sukces od 10 lat!

Gratulujemy Zosi i życzymy kolejnych sukcesów!

Łukasz Wiraszka

Wyniki konkursu logopedyczno – plastycznego „Przygody Kaczki Dziwaczki”

W marcu br. został ogłoszony konkurs logopedyczno – plastyczny pt. „Przygody Kaczki Dziwaczki”. Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III. Nadrzędnym celem konkursu było zdobycie przez dzieci nowych doświadczeń plastycznych i językowych, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni, a także odkrycie ukrytych talentów.

Konkurs polegał na stworzeniu ilustracji do znanego wiersza Jana Brzechwy, „Kaczka Dziwaczka”. Dzieci poradziły sobie wyśmienicie z tym zadaniem. Powstały piękne i niezwykle twórcze prace plastyczne, w których ukazane zostały elementy zawierające w swoich nazwach głoskę „cz”.

Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie: pani Agata Styczyńska ( nauczycielka plastyki), pani Monika Rodakowska (bibliotekarka) oraz pani Karolina Matejszczak (logopedka). Jury zwracało uwagę na zgodność pracy z tematem konkursu i treścią wiersza, samodzielność oraz estetykę wykonania.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy, natomiast autorów najciekawszych prac nagrodzono drobnymi upominkami.

Wyniki konkursu:

 • I miejsce – Martyna Maj, kl. Ia
 • II miejsce – Weronika Starzyk, kl. IIb
 • III miejsce – Malwina Otarkowska, kl. Ib

Wyróżnienie:

 • Antoni Kęska, kl. Ib,
 • Filip Wnuk, kl. Ib

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy zwycięstwa!
Karolina Matejszczak

„ZAMASKOWANI” NA PODIUM

„Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń” - to słowa znanej piosenki, które zachęcają do fantazjowania. Nie da się ukryć, marzenia są wspaniałe i nie należy z nich rezygnować. WARTO czasami pomarzyć i przenieść się choć na chwilę do innego świata, wolnego od zmartwień i problemów. WARTO marzyć o różnych rzeczach, nawet o takich, które wydają nam się niemożliwe do realizacji. WARTO do tych marzeń – małych i dużych - dołożyć wszelkich starań, aby mogły przerodzić się w czyny. Nie jest to możliwe bez ciężkiej pracy, która pomaga w osiągnięciu celu. Przekonali się o tym uczniowie należący do grupy teatralnej „ZAMASKOWANI”. Skrycie marzyli o sukcesie, a jednocześnie sumiennie pracowali – przez wiele godzin trenowali swoje umiejętności aktorskie. Próby odbywały się zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. To duże utrudnienie dla tych, którzy występują na scenie, gdzie liczy się nie tylko głos, ale każdy gest, każdy ruch ciała i mimika.

Poświęcenie uczniów i ich ogromne zaangażowanie zostało docenione. Młodzi aktorzy zdobyli pierwsze miejsce w wirtualnym 17. Przeglądzie Kabaretów Szkolnych, który został zorganizowany przez OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach. Warto dodać, że jest to ich druga wygrana z rzędu. W poprzedniej edycji przeglądu uczniowie przedstawili kabaret „ Przy obiedzie”, natomiast w bieżącym roku szkolnym nasi artyści zaprezentowali scenki kabaretowe pt. „Pogawędki na pauzie”. W humorystyczny sposób przedstawili sytuacje ze szkolnego życia. Do występu uczniowie zostali przygotowani przez opiekuna grupy teatralnej, panią Karolinę Matejszczak. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa „Zamaskowanym” i życzymy im kolejnych osiągnięć!

Karolina Matejszczak

Wyniki konkursu na ozdobę wielkanocną

Klasy I-III
Kategoria stroik
I miejsce - Mikołaj Rulski kl. III a
II miejsce - Malwina Otarkowska kl. I b
III miejsce Franciszek Suchorowski kl. I bKategoria jajko
I miejsce -Filip Wnuk kl.I b
II miejsce - Kacper Gnyś kl.I b
III miejsce - Magda Kępka kl. III aKlasy IV-VIII
Kategoria stroik
I miejsce - Kacper Kopczyński kl. VI b
II miejsce - Zuzanna Hołuj kl . VI c
            Agnieszka Waszkiewicz kl. IV a
III miejsce - Emilia Zawadzak kl. VII b
           Nikola Janicka kl. VII cKategoria jajko
I miejsce - Aleksandra Garczyna kl.VI c
II miejsce - Michał Olejarz kl.VI b
III miejsce - Bartosz Bernacik kl.VI c


Zwycięzcom serdecznie  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania artystycznych talentów. Prace konkursowe będzie można zobaczyć w kościele parafialnym w okresie świąt.
Organizatorzy konkursu: ks. Roman Zając, s. Jadwiga Szczepańska oraz pani Agata Styczyńska

OGŁOSZENIE WYNIKÓW SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Jak dbać o serce?”
Bardzo miło nam poinformować, że Szkolny Konkurs Plastyczny „Jak dbać o serce?” został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych, pomysłowych i twórczych prac.  Jury po długich naradach nagrodziło następujące prace:
Klasy I-III
I miejsce Zuzanna Maciąg klasa 1a
II miejsce Julia  Hajduk klasa 1a
III miejsce MikołajRulski klasa 3a
Wyróżnienie:
Filip Wnuk 1b, Natalia Krawczyk1b
Klasy IV-VIII
I miejsce Malwina Sosnowska VIIb
II miejsce Hanna Gnyś VIIIb
III miejsce Lena Spytek VIc
Wyróżnienie:
Maja Molęda VIIIB, Bartosz Bernacik VI c,  Emilia Zawadzak VIIb,

Serdecznie gratulujemy  zwycięzcom!
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu. Zapraszamy po odbiór  nagród  i dyplomów (świetlica).

Agata Styczyńska, Anna Szczypińska

Są powody do radości

Miło nam jest poinformować o sukcesie jednego z uczniów naszej szkoły – Filipa Matejszczaka. Chłopiec wziął udział w konkursie muzycznym „Witamy wiosnę muzyką i piosenką”, który został zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach i adresowany był do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Filip zaśpiewał piosenkę Kolorowy wiatr pochodzącą ze ścieżki dźwiękowej do filmu animowanego Walta Disneya pt. „Pocahontas" . Widać, że występ ucznia był naprawdę udany i zrobił duże wrażenie na jury, skoro został tak wysoko oceniony. Filip zajął III miejsce, czego serdecznie mu gratulujemy. Cóż można dodać? Chyba tylko to, że z niecierpliwością czekamy na kolejne nagrania muzyczne w wykonaniu tego zdolnego nastolatka. Tak trzymaj, Filipie! Taki talent to skarb!

Eliminacje szkolne do XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego

W piątek, 26 marca na platformie Teams odbyły się eliminacje szkolne do Małego Konkursu Recytatorskiego oraz konkursu Warszawska Syrenka. Myślą przewodnią tego typu konkursów jest rozbudzanie wrażliwości młodego pokolenia na piękno języka polskiego oraz przybliżenie dzieciom różnorodnych utworów z literatury polskiej. Uczestnicy eliminacji musieli się wykazać nie tylko dobrą znajomością prezentowanej poezji i jej interpretacją, ale również nienaganną polszczyzną.
W eliminacjach zorganizowanych przez nauczycielki języka polskiego wzięło udział 20 najlepszych recytatorów z naszej szkoły. Prezentacje konkursowe były na bardzo wysokim poziomie, a recytatorzy doskonale poradzili sobie nie tylko z tremą, ale i z niecodzienną sytuacją związaną ze zdalną formułą konkursu. Jury w składzie: pani Mariola Nowakowska, pani Agnieszka Rygiel, pani Monika Bernacik, pani Karolina Matejszczak i pani Anna Rutka po uważnym wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiło do następnego etapu zakwalifikować:

Natalię Krawczyk z kl. I b
Amelię Kwaśnik z kl. VI a
Agatę Zaborską z kl. VII b
Zofię Bolesławską z kl. VIII b

Uczennice te będą reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu, eliminacjach miejskich, które odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji.
Anna Rutka

Wykonanie: Dan-net