• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

7 stycznia 2016 roku był wyjątkowym dniem dla uczniów i grona pedagogicznego Zespołu Szkół Samorządowych. W tym dniu - w ramach wizytacji kanonicznej parafii - szkołę odwiedził ks. bp Adam Odzimek, któremu towarzyszyli ks.kan. Augustyn Rymarczyk oraz ks.kan. Bogdan Piwko. Jego Ekscelencję serdecznie przywitała dyrektor Agnieszka Babańca oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego - Ilona Sobczyk i Mateusz Styczyński. Następnie wyjątkowy Gość obejrzał jasełka przygotowane przez uczniów pod opieką zespołu katechetycznego w składzie: s. Anna Bęben, pani Lidia Bartosiewicz oraz ks. Łukasz Bociek. Oprawę muzyczną przygotował pan Dariusz Rodakowski.

Ciepło i życzliwie przyjęła Księdza Biskupa młodzież szkolna, czego dowodem były prośby o wspólne zdjęcia, życzliwe uśmiechy, gromkie brawa i żal, że wizyta tak szybko dobiegła końca. Jego Ekscelencja życzył wszystkim zebranym, by „potrafili otworzyć swe serca i uwierzyć, aby Chrystus mógł w nich zamieszkać”.

Niezwykła atmosfera serdeczności panowała także podczas spotkania z gronem pedagogicznym. Przy filiżance herbaty, w atmosferze radości i wzajemnego szacunku był czas na wspomnienia i wymianę doświadczeń. Na pamiątkę wizyty Jego Ekscelencja otrzymał niezwykły upominek - wspólne zdjęcie z uczniami, gronem pedagogicznym oraz zaproszonymi gośćmi, który zaskoczył i wzruszył Księdza Biskupa.

W spotkaniu z Biskupem uczestniczyli również Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur,  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Piechocińska, Sekretarz Teresa Fryszkiewicz, Skarbnik Gminy Marianna Krześniak oraz przedstawiciele rodziców. Na zakończenie spotkań ks. bp. Adam udzielił błogosławieństwa na dalszą pracę pedagogiczną i wychowawczą.

Podsumowaniem tych wspólnie spędzonych chwil niech będą słowa ks. bp. Adama skierowane do grona pedagogicznego Zespołu Szkół Samorządowych: Czuję się jak wśród przyjaciół i zawsze chętnie będę was odwiedzał, bo „Przyjaźń wymaga obecności”.

Wykonanie: Dan-net