• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Spotkania z ciekawymi ludźmi w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko odbywają się już od lat. Tym razem na zaproszenie Dyrektora ZSS pani Agnieszki Babańcy oraz Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Roberta Kowalczyka przybyła sędzia Anna Maria Wesołowska, prawniczka, sędzia orzekający w sprawach karnych, ekspertka w sprawach przestępczości zorganizowanej.

Pani sędzia od lat stara się edukować młodzież, zaczęła od prowadzenia lekcji wychowawczych w sądzie, w którym pracowała, pisała felietony pomagające młodym ludziom zapoznać się z prawem. Przyczyniła się do powstania w Polsce „niebieskich pokoi”, czyli specjalnych sal do przesłuchań przyjaznym dzieciom. W zawodzie sędziego pracowała przez 32 lata, następnie podjęła pracę w telewizyjnych programach „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oraz „Wesołowska i Mediatorzy”. Obecnie jest sędzią w stanie spoczynku i osobą, która nieprzerwanie podejmuje działania na rzecz dzieci i młodzieży. Odwiedziła już ponad tysiąc polskich szkół prowadząc wykłady na temat prawa, opowiadając o swoich doświadczeniach z pracy oraz edukując.

Z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Garbatce sędzia Anna Maria Wesołowska spotkała się 22 lutego 2016 r. Jako pierwsi mogli poznać gościa najmłodsi mieszkańcy gminy, którym pani sędzia opowiadała, jak wygląda sala sądowa, kim są pracujący w sądzie prawnicy, jakie noszą stroje i jak można ich rozpoznać. Wyjaśniła pojęcie przestępstwa i odpowiedzialności za swoje czyny, opowiedziała, czym jest demoralizacja i jakie są jej konsekwencje. Dzieci, zapytane przez panią sędzię, chętnie opowiadały, jakie są ich marzenia wobec świata dorosłych i co miałoby się zmienić w ich życiu, aby były szczęśliwe. Obiecały, że w swoich klasach stworzą kąciki, w których zapiszą swoje przemyślenia po spotkaniu. Na koniec przyszedł czas na pytania od widowni. Dzieci były ciekawe, jak długo trzeba się uczyć, by zostać sędzią, czy ta praca jest trudna i czy pani sędzia lubi swoją pracę.

 

Na drugie spotkanie przybyli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. Poznali historię „chłopaka z różą” i „boksera”, młodych ludzi, którzy popadli w konflikt z prawem. Pani sędzia przypomniała też historię dziewczynki nękanej przez rówieśników i wyjaśniła, co w polskim prawie oznacza nękanie oraz jaka kara grozi za takie czyny. Uświadomiła uczniom, że każdy młody człowiek odpowiada za łamanie prawa i ponosi konsekwencje swoich działań. Zachęciła do zapisania w klasach tych zachowań, które są krzywdzące dla innych, a następnie do pracy nad wyeliminowaniem tych zjawisk. Tak, by dzieci czuły się w szkole lepiej i bezpieczniej. Podpowiedziała, że warto w holu szkoły postawić "skrzynkę korczakowską", do której każdy uczeń mógłby wrzucić kartkę, na której anonimowo opisze swój problem, o którym wstydzi się porozmawiać. Również na koniec tego spotkania pani sędzia Wesołowska odpowiadała na pytania obecnych.

Trzecie spotkanie było przeznaczone dla uczniów gimnazjum. Młodzież mogła zapoznać się z pracą sędziego, usłyszeć kilka historii o młodych ludziach, którzy pewnego dnia trafili przed oblicze pani sędzi. To na przykładach z własnej pracy sędzia Wesołowska wyjaśniła pojęcia przestępstwa, czynu karalnego, demoralizacji. Uświadomiła młodzieży, jakie kary grożą za szantaż, zastraszania, czy też uporczywe nękanie - czyli zachowania, z którymi najczęściej spotkać się mogą gimnazjaliści. Chętnie odpowiedziała na pytania i wyjaśniła wątpliwości uczniów. Poprosiła o stworzenie „skrzynki korczakowskiej” oraz „kącika prawnego” w szkole.

Po każdym ze spotkań pani sędzia Anna Maria Wesołowska rozdawała uczniom podpisane przez siebie plany lekcji, podpisywała zdjęcia, fotografowała się z uczniami. Po południu w murach szkoły odbyło się ostatnie spotkanie, tym razem przeznaczone dla rodziców. Rozpoczęło się od przypomnienia przepisów prawnych dotyczących rodziny i wychowania młodzieży. Następnie pani sędzia przywołała przykłady z sali sądowej dotyczące przestępstw popełnianych przez młodzież - kradzieży, rozboju, wczesnej inicjacji seksualnej, używek. Podkreśliła, że wśród wielu przyczyn takich zachowań leży brak czasu na rozmowy, eurosieroctwo, ale też brak wymagań wobec dziecka. Rodzice z uwagą wysłuchali rad pani sędzi, szczególnie dotyczących aspektów prawnych wychowania.

Cykl spotkań w Garbatce był nie tylko okazją do poznania życzliwej, pełnej energii i zaangażowania pani sędzi Anny Marii Wesołowskiej, ale też do przemyśleń, jakich nie mamy na co dzień. Każda z osób uczestniczących w spotkaniach wyniosła jakąś naukę tylko dla siebie. Dzięki temu wzrosła nie tylko znajomość przepisów prawnych, ale przede wszystkim świadomość konsekwencji swoich czynów i zachowań naszych dzieci.

Anna Rutka

Wykonanie: Dan-net