• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego dnia 2 grudnia odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych gimnazjum połączone z dniem integracji klasowej. Na wstępie przewodnicząca szkoły Weronika Krakowiak powitała dyrekcję, nauczycieli , a w szczególności wychowawców klas pierwszych. Przedstawiciele ,,pierwszaków,, uroczyście ślubowali: Dbać o honor i tradycje szkoły i godnie reprezentować jej imię na zewnątrz.

Kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty

Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców

Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym

Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek

Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny

Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe

W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu

Następnie odbyły się gry i zabawy międzyklasowe, takie jak rzut piłeczka pingpongowa do celu, taniec z hula-hop, kalambury. Zwyciężyła klasa 3b i otrzymała z rąk pani dyrektor Agnieszki Babańcy dyplom zniewalający z niezapowiedzianej kartkówki lub odpowiedzi, 2 miejsce zajęła klasa 3a, a 3 miejsce klasa 1a.Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Wykonanie: Dan-net