• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

6 lutego 2018 r. w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu  został przeprowadzony szkolny konkurs  dla klas 4-6 na temat bezpieczeństwa w sieci. Jego głównym celem było upowszechnienie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń wynikających z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozgrywki międzyklasowe przybrały formę quizu,  który przeprowadzony został przez dwóch nauczycieli, pana Andrzeja   Suwałę, opiekuna  Samorządu Szkolnego, i pana Waldemara Langę. Z każdej klasy zostało wytypowanych dwoje uczniów, którzy reprezentowali klasę. Mieli  oni za zadanie rozwiązać test składający się z 12 pytań.  

Wyłoniono zwycięzców konkursu:
I miejsce- klasa 5b,
II miejsce- klasa 4a,
III miejsce - klasa 5a.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy im dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzyna temat bezpieczeństwa w sieci i nie tylko!

Po zakończeniu quizu pytania, z którymi zmierzyli się przedstawiciele poszczególnych klas, zostały wyświetlone na dużym ekranie, dzięki czemu także i pozostali uczniowie mogli zapoznać się z tematyką konkursu, a następnie wspólnie z nauczycielami przeanalizować poruszane na spotkaniu kwestie, a także dokonać usystematyzowania zdobytych podczas spotkania wiadomości.

Wykonanie: Dan-net