Samorząd Uczniowski PSP

20 maja 2014 r. w Zespole Szkól Samorządowych zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne ,,Bezpieczne zachowanie się  nad wodą oraz zasady udzielania pierwszej pomocy”. W warsztatach wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, nauczyli się posługiwać sprzętem zapewniającym bezpieczeństwo podczas pływania kajakiem, pontonem, łodzią, statkiem oraz poznali  niezbędny sprzęt do ratowania ludzi. W czasie zajęć poznali również zasady wzywania i  udzielania pomocy tonącym. Chętni - pod czujnym okiem nauczyciel wychowania fizycznego Andrzeja Suwały oraz Waldemara Langi -  mogli skorzystać z krótkiej przejażdżki kajakiem po zalewie ,,Polanka”.

Z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w szkole podstawowej został zorganizowany Dzień Europy. Uczniowie poszczególnych klas przedstawiali najważniejsze informacje o państwach należących do Unii Europejskiej oraz wzięli udział w konkursie wiedzy. Wśród klas IV-VI najlepszą okazała się Vb. Serdecznie gratulujemy!

Opiekę nad imprezą sprawowali: pani Mariola Nowakowska oraz pan Andrzej Suwała.

Do 20 grudnia 2013 roku trwa zbiórka zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma znaczenia. Nie muszą być sprawne, mogą być uszkodzone. Szkoły które zbiorą największą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają atrakcyjne aparaty cyfrowe firmy Canon!

 1. Baw się tak, abyś Ty i twoi koledzy byli bezpieczni. Poradź się wychowawcy.
 2. Porozmawiaj z kolega o czymś, co Cię interesuje. To teraz, a nie na lekcji jest czas na rozmowy. Wykorzystaj go.
 3. Skorzystaj z oferty sklepiku uczniowskiego. Jest on w szkole po to, abyś nie musiał wychodzić ze szkoły, gdy zapomnisz drugiego śniadania. Pamiętaj, że opuszczanie terenu szkoły jest zabronione.
 4. Idź do biblioteki, wypożycz książkę, poczytaj czasopismo.
 5. Zjedz drugie śniadanie – doda ci sił, lepiej się poczujesz, poprawi Ci humor.

14 listopada 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej odbył się konkurs plastyczny pt.: "Drużynowe rysowanie na czas", w którym wzięli udział uczniowie klas 4-6. Zabawa zorganizowana została przez Samorząd Szkolny, którego opiekunem jest nauczyciel wychowania fizycznego, pan Andrzej Suwała. O godzinie 9.40 wszyscy uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami pojawili się w sali gimnastycznej. Na wstępie przewodnicząca Samorządu Szkolnego, Marcelina Skoczylas, wyjaśniła zasady rozgrywek międzyklasowych. Następnie  przydzielone zostały zadania nauczycielom. Powołano jury w składzie: p. Irena Cieloch, p. Mariola Nowakowska, p. Grażyna Kalembkiewicz oraz p. Waldemar Langa pod przewodnictwem dyrektor Agnieszki Babańcy. Funkcję sędziego czasowego pełniła p. Karolina Matejszczak. Na bieżąco informowała uczniów o tym, ile czasu pozostało im do  ukończenia pracy.

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs dla klas I-VI na wykonanie najpiękniejszej gazetki, komiksu o pluszowym misiu.

Prace wykonujemy w zespołach 3 osobowych.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 25.11.2013

W dniach od 28 października do 25 listopada bieżącego roku Samorząd Uczniowski przeprowadza akcję zbiórki maskotek na rzecz Domu Dziecka „Panda” w Kozienicach. Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły o podarowanie swoich zabawek.

Pamiętaj!- I ty możesz podarować uśmiech innemu dziecku …

Kariera misia-zabawki rozpoczęła się w końcu XIX wieku. Margarete Steiff - niemiecka inwalidka sparaliżowana wskutek choroby Heinego-Medina, szyła różne pluszowe zabawki-zwierzątka. Jej siostrzeniec Richard Steiff w roku 1880 wpadł na pomysł, aby ulepszyć ich konstrukcję i założyć firmę produkującą takie zabawki w wirtemberskiej miejscowości Giengen an der Brenz, 10 km od granicy bawarskiej. Pluszowe zwierzątka wystawiono na targach w Lipsku w 1903. Zainteresowały one Amerykanów i 3000 egzemplarzy wyeksportowano do Stanów Zjednoczonych. Tam zdobyły dużą popularność i wkrótce podobne misie zaczęły wytwarzać inne firmy zabawkarskie.

W klasach IV-VI:
Przewodnicząca: Marcelina Skoczylas
Zastępca: Julia Gnyś
Sekretarz: Paweł Gołda
Skarbnik: Michał Dziosa

W klasach II-III
Przewodnicząca: Oliwia Wójcik
Zastępca: Zuzanna Szewczyk
Skarbnik: Julia Sekuła

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI na rok szkolny 2013/2014

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- reprezentowanie ogółu uczniów;
-rozwijanie umiejętności decydowania o sobie i podejmowania zbiorowych decyzji, dokonywania właściwych wyborów;
-działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
- zapoznanie uczniów z zasadami działania i strukturą organizacji samorządowych;
- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, szkoły, społeczności lokalnej, ojczyzny;
- wdrażanie do dbałości o środowisko naturalne, bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły;
- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
- kształtowanie postaw prospołecznych;
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
- wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości uczniów, rozbudzanie szacunku dla pracy innych;
- inspirowanie do udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

W dniu 3.10.2013 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  W wyborach startowali członkowie samorządów wszystkich klas IV, V i VI. O posadę przewodniczącego szkoły starało się aż osiemnastu uczniów.

Lista kandydatów:
1. Katarzyna Orłowska klasa IVa
2. Jan Kubiak klasa IVa
3. Oskar Łyjak klasa IVa
4. Maja Maj klasa IVb

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zespołu Szkół Samorządowych
w Garbatce – Letnisko

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W Zespole Szkół  Samorządowych w Garbatce – Letnisko działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 2. Odrębne samorządy tworzą wszyscy uczniowie szkół:
  1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej,
  2. Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi.
 3. Samorząd każdej szkoły posiada opiekuna, którym jest wyznaczony do tej roli, na wniosek uczniów nauczyciel. Opiekunowie Samorządu PSP i PG pośredniczą między uczniami a nauczycielami, Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców, pełnią rolę „Rzecznika Praw Ucznia”.
 4. W poszczególnych klasach są tworzone samorządy klasowe, których członkami są uczniowie danej klasy.
 5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 6. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.