Nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 4 2021/2022 gazetki szkolnej "Szkoleś" otrzymują:
1. Blanka Kwaśnik, kl. 1b
2. Ada Zawłocka, kl. 4a
3. Agnieszka Waszkiewicz, kl. 5a

Hasło krzyżówki to: Wycieczka

Gratulujemy nagrodzonym uczniom, dziękujemy też za wszystkie przesłane odpowiedzi.
Nagrody przekazały nam Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń. Dziękujemy!
Redakcja "Szkolesia"