9 czerwca 2022 r. odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VIII „Mistrz ortografii 2022”. Konkurs ten jest organizowany co roku jako podsumowanie projektu „Potyczki z ortografią”. W ramach projektu uczniowie raz na dwa miesiące otrzymują listę trudnych wyrazów i wyrażeń, a następnie piszą na ich podstawie kartkówkę z ortografii. Do udziału w konkursie na „Mistrza ortografii” zakwalifikowane są osoby, które uzyskały najlepsze wyniki ze wszystkich pięciu kartkówek w ciągu całego roku szkolnego.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 9 uczennic. Zmierzyły się one z dyktandem z lukami, dotyczącym wakacji, wykazały się znajomością zasad ortografii oraz wyjątków od nich, a także poprawnym zapisem pięciu przykładów spośród tegorocznych zestawów. Najlepsza okazała się Malwina Sosnowska z klasy 8b, która napisała swoją pracę bezbłędnie. Gratulujemy Malwinie uzyskania tytułu „Mistrza ortografii 2022”!

Anna Rutka,  Beata Maciąg