Główne założenia konkursu:
1. promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży,
2. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych,
3. upowszechnianie inicjatyw twórczych.

Adresaci konkursu: Uczniowie szkół w kategoriach:
1. szkoły podstawowe klasy I - IV,
2. szkoły podstawowe klasy V - VIII,

 Przepisy ogólne:
1. wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej konkretnym dziełem A. Fredry (wierszem, bajką, komedią, etc.);

  1. format pracy: A-3;
  2. wykonanie pracy w technice rysunkowej (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarskiej (pastele olejne, farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe);

Termin oddawania prac: 18 maja 2022r.

Miejsce oddawania prac: świetlica - pani Agata Styczyńska.