• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Rok szkolny 2017/2018

Ogólnopolski Konkurs Nauczyciel – Wolontariusz

Ministerstwo Edukacji Narodowej  we wrześniu br. ogłosiło konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku” skierowany do nauczycieli. Do udziału zostali zaproszeni pedagodzy, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem dla uczniów i innych osób.

Z inicjatywy uczniów klasy III B gimnazjum oraz uczniów ze Szkolnego Klubu Wolontariatu została zgłoszona kandydatura pani Moniki Bernacik- opiekuna Samorządu Uczniowskiego i  SKW. Zadaniem głównym uczniów było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Młodzież pod opieką pani Moniki Rodakowskiej nakręcili film obrazujący zakres działań i ogrom podejmowanych akcji charytatywnych przez panią Monikę Bernacik. Wszyscy z zapałem zaangażowali się w nagranie  i montaż spotu konkursowego.

Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przesłała podziękowania i okolicznościowy dyplom  dla pani Moniki Bernacik.

Serdecznie gratulujemy !

Olga Karaś

„Mała Ojczyzna”

Wiersz nagrodzony w szkolnym konkursie na wiersz o Małej Ojczyźnie:

"Mała Ojczyzna"

Na mapie Polski jest maleńki ślad
To moja Garbatka od najmłodszych lat
Kilka domów, dwie ulice wioskę kocham tę nad życie
Wszyscy się tu znają i w razie potrzeby zawsze pomagają
Możesz tu rozpocząć swoje życie i poczuć się znakomicie
Latem wieś nasza zakwita
Swoim zapachem i kolorami wita
A w każdą niedzielę dzwon wesoło woła:
Chodźcie wszyscy do kościoła!
Serce się raduje, że tak dobrze się tu czuję.
Może są piękniejsze zakątki na świecie i pewnie szczęśliwych ludzi tam znajdziecie
Ale ja tu żyję i pragnę wam wyznać
To jest moje miejsce na ziemi
To moja „Mała Ojczyzna”.


Oliwia Sobieszek klasa III

Konsekwencja w wychowaniu

Kara a konsekwencja

Kara jest zrobieniem przykrości danej osobie, żeby uniknąć pewnej sytuacji czy zachowania w przyszłości. Zazwyczaj wymiar kary nie ma związku z rodzajem i wielkością przewinienia, a w dużej mierze zależy od poziomu wzburzenia osoby dorosłej, od jej nastroju, a czasami - niestety - od poziomu sympatii do danego dziecka. Pod wpływem emocji czasami jesteśmy łagodni , a innym razem za to samo przewinienie karzemy bardzo surowo. Karzemy czasem po to, by udowodnić , kto tu rządzi i kto jest górą. Kara powstaje z bezradności i prowadzi do ataków złości czy furii.

Może być skuteczna, ale rodzi gniew, strach, chęć odwetu. To nie są  uczucia, jakie chcemy wzbudzać w dzieciach.  Poprzez karę dziecko dostaje informację, często wzmocnioną słowami ,że jest złe i niedobre. Kara często dla dziecka jest czymś nieprzewidywalnym i upokarzającym. Zmniejsza poczucie odpowiedzialności za zachowanie u dzieci, nie pomagając im uczyć się przewidywania następstw swoich działań. Stosowanie kar polega na tym, że powodują rozterkę duchową i dziecko zamiast poczucia winy za to, co zrobiło i myślenia o tym, jak to naprawić - oddaje się całkowicie myślom o odwecie. Stosując kary, zatrzymujemy ważne procesy wewnętrzne.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Augustowa

Dnia 18 kwietnia 2018 r. uczniowie klas III PSP uczestniczyli w wycieczce do Augustowa. Wędrując przez piękną Puszczę Kozienicką w okolicy Kozienic dotarliśmy do „Przystanku Historia”. „Przystanek Historia” to Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Augustowie,  którego założycielem jest prof. Marek Wierzbicki i jego żona – Lidia Wierzbicka. Państwo Wierzbiccy są harcerzami i miłośnikami historii.

Pan Marek bardzo ciekawie opowiadał o walce i życiu partyzantów w okolicznych lasach podczas II wojny światowej i  w okresie powojennym. Po tej ciekawej opowieści uczniowie obejrzeli plakaty pod bardzo wymownym tytułem „Bić się do końca”. Plakaty te przedstawiały zdjęcia ,  ważne daty oraz ciekawe informacje historyczne. Następny etap naszej przygody z historią to wspólne obejrzenie filmu pt. „Animowana historia Polski”. Uczniowie potem odpowiadali na pytania druha Marka dotyczące dziejów naszej Ojczyzny, uczyli się partyzanckich piosenek oraz uczestniczyli w różnych zabawach sprawnościowych.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Szkoły w Armwrestlingu

W dniu 16 listopada 2017 roku w sali gimnastycznej rozegrano Mistrzostwa Szkoły w Armwrestlingu. W zawodach wystartowało 193 uczniów naszej szkoły.

Komisja sędziowska pracowała w składzie: Andrzej Suwała, Waldemar Langa, Tomasz Krekora. W czasie ceremonii podsumowania turnieju medale wręczali: dyrektor szkoły Pani Agnieszka Babańca, nauczyciele wychowania fizycznego: Pan Waldemar Langa oraz Pan Tomasz Krekora. Dyplomy potwierdzające uzyskane wyniki wręczał Pan Andrzej Suwała.

Wyniki:

Klasa czwarta dziewczęta:
1 miejsce- Zofia Mieczyńska
2 miejsce- Julia Szczur
3 miejsce- Sandra Paprocka

Klasa czwarta chłopcy:
1 miejsce- Kamil Maj
2 miejsce- Mikołaj Maślanek
3 miejsce- Dominik Szmidt

Klasa piąta dziewczęta:
1 miejsce- Hanna Gnyś
2 miejsce- Emilia Węglińska
3 miejsce- Julia Janiszewska

Klasa piąta chłopcy:
1 miejsce- Patryk Olejarz
2 miejsce- Adrian Majcher
3 miejsce- Jakub Kublik

Klasa szósta dziewczęta:
1 miejsce- Ewa Kujawińska
2 miejsce- Zuzanna Szewczyk
3 miejsce- Maja Walczak

Klasa szósta chłopcy:
1 miejsce- Maciej Zaręba
2 miejsce- Kacper Wiraszka
3 miejsce- Szymon Jędrys

  Klasa siódma dziewczęta:
1 miejsce- Daria Iwanowska
2 miejsce- Katarzyna Szczepanek
3 miejsce- Wiktoria Krawczyk

Klasa siódma chłopcy:
1 miejsce- Mateusz Wójcicki
2 miejsce- Kacper Garczyna
3 miejsce- Mikołaj Przychodzki

Klasa druga gimnazjum dziewczęta:
1 miejsce- Patrycja Grzywacz
2 miejsce- Weronika Oleś
3 miejsce- Aleksandra Blusiewicz

Klasa druga gimnazjum chłopcy:
1 miejsce- Kacper Cybulski
2 miejsce- Szymon Markiewicz
3 miejsce- Mateusz Duda

Klasa trzecia gimnazjum dziewczęta:
1 miejsce- Wiktoria Wołyńska
2 miejsce- Olga Karaś
3 miejsce- Natalia Łakomska

Klasa trzecia gimnazjum chłopcy:
1 miejsce- Maciej Kowalski
2 miejsce- Igor Jędrys
3 miejsce- Kacper Rojek

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs Poezji Patriotycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi.

W środę, 25 kwietnia, po raz XVII odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Wzięło w nim udział 31 uczestników z 19 szkół i przedszkoli z naszego regionu. Mali artyści deklamowali wiersze o tematyce patriotycznej. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: pan wicestarosta  powiatu Krzysztof Stalmach oraz pani sekretarz gminy Teresa Fryszkiewicz.

W jury zasiadali: pani Katarzyna Szymańska – wizytator Kuratorium Oświaty z delegatury w Radomiu, pan wicestarosta powiatu kozienickiego – Krzysztof Stalmach, pani Marianna Dziedzicka – przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, pani Małgorzata Markowska – kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej, pan Zbigniew Wdowiak – radny, przewodniczący Komisji Oświatowej. Jury oceniało uczestników w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii I - zwyciężył Marcel Burkat z Przedszkola nr 2 Lipowy Zakątek w Pionkach.
W kategorii II – zwyciężyła Maja Pochylska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce - Letnisko
W kategorii III- zwycięzcą został Dawid Hernik  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Suchej.

Konkurs odbył się pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy.  Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.  

                                                                                                           Mariola Nowakowska   

Cyfrowobezpieczni - spotkanie z policjantkami

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce- Letnisko zaproszono policjantki z Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu w celu przeprowadzenia prelekcji z uczniami klas 4-7 oraz 2-3 gimnazjum. Spotkania te dotyczyły odpowiedzialności karnej nieletnich i zjawiska, jakim jest cyberprzemoc. Ich przewodnią myślą było poinformowanie dzieci o zagrożeniach, na jakie mogą natknąć się, gdy korzystają z Internetu oraz to, czym jest odpowiedzialność karna i w jaki sposób można się na nią narazić, jeśli ktoś nieumiejętnie "surfuje" po Internecie. Policjantki dużą część zajęć poświęciły zjawisku cyberprzemocy. Bardzo szczegółowo zostały przedstawione informacje na temat zjawiska "stalkingu" zniesławienia, znieważenia , włamań do sieci danych oraz portalom społecznościowym. Podały szereg przykładów pokazujących młodzieży jak łatwo można zostać nieletnim sprawcą czynu karalnego. Należą do nich przede wszystkim fikcyjne konta na portalach społecznościowych czy też szkalowanie innych poprzez zamieszczanie obraźliwych komentarzy w Internecie. Uczniowie czynnie uczestniczyli w dyskusjach, odpowiadając i zadając pytania dotyczące omawianej kwestii.

Na koniec spotkania policjantki życzyły uczniom, by promowali zachowania zgodne z prawem nie tylko w szkole, ale także poza nią oraz by nie narażali się w niepotrzebny sposób na jakąkolwiek odpowiedzialność.

Eliminacje do Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej

17 kwietnia 2018 r. w auli naszej szkoły odbyły się eliminacje do Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej. Udział w nich wzięli uczniowie klas I-VII. Każdą z klas reprezentowały dwie osoby wyłonione przez nauczycieli.

Na początku głos zabrała pani Karolina Matejszczak, która poprowadziła cały konkurs. Przedstawiła jury w składzie: pani Anna Rutka, pani Mariola Nowakowska, pani Monika Rodakowska i pani Aleksandra Basaj. Następnie powiedziała krótko o założeniach konkursu i życzyła uczniom powodzenia. Uczniowie prezentowali wiersze z dużym zaangażowaniem. Wszyscy uczestnicy byli nagradzani wielkimi brawami. Decyzją jury do etapu międzyszkolnego zakwalifikowały się:

Maja Pochylska z kl. IIIa
Zofia Bolesławska z kl. Vb

Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić dwie osoby: Maję Janeczek z kl. II oraz Filipa Matejszczaka z kl. IV c.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za występ, a nagrodzonym gratulujemy!

Zuzanna Szewczyk z gazetki szkolnej „Szkoleś”

„Pociąg do wolności”

10 listopada 2017 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły  Podstawowej im. Królowej Jadwigi  w Garbatce- Letnisko odbyła się  wieczornica z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystość  licznie przybyli mieszkańcy gminy. Swoją obecnością zaszczyciła nas także pani Anna Sas Jaworska-żona majora Sas Jaworskiego, patrona 22. Pułku Ułanów Szwadronu Ziemi Kozienickiej. Wszystkich przybyłych już od progu witali nasi „żołnierze”: Łukasz Jędrys, Jakub Chmielewski, Piotr Nagadowski, Szymon Kałdunek i Igor Pacocha.

Program „Pociąg do wolności” poprowadzili  Julia Jurek, Oliwia Wójciki Winicjusz Fila. Przedstawili zgromadzonym dzieje Polski od rozbiorów do odzyskaniaw 1918 roku  upragnionej wolności. Towarzyszyli im recytatorzy: Zofia Bolesławska, Maria Bernacik, Amelia Hołuj, Oliwia Sałek, Zuzanna Fryszkiewicz, Kacper Maj, Kinga Stalmach, Kacper Gola, Jakub Chmielewski, Oliwia Malec. Wielu wzruszeń dostarczył chór pod kierunkiem pana Dariusza Rodakowskiego. Dawne i współczesne pieśni patriotyczne porywały i zachęcały do wspólnego śpiewania (pomogła w tym bez wątpienia prezentacja przygotowana przez  panią Monikę Rodakowską). Szczególne emocje wywołał występ maluchów z klas 1a i 1b, które zatańczyły krakowiaka ćwiczonego wytrwale pod okiem wychowawczyń: pani Elżbiety Mazuri Danuty Matysiak.

Na szczególną świąteczną atmosferę miała wpływ dekoracja sali, którą zajęły się panie Agata Styczyńska i Renata Jędrasek. Nad całością przedstawienia czuwały  panie Monika Bernacik i Agnieszka Rygiel.

Po części oficjalnej dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej pani Agnieszka Babańca podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i zaprosiła do wspólnego śpiewania i rozmowy.   I ponownie mogliśmy usłyszeć  nieśmiertelne: „Rozszumiały się wierzby”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy „Wojenko, wojenko”. W przyszłym roku będziemy obchodzić 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Liczymy na Państwa wsparcie i obecność!

Agnieszka Rygiel

Uczennica naszej szkoły wyróżniona brązowym medalem w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Pangea.

Pangea to konkurs matematyczny, organizowany co roku przez Międzynarodową Szkołę Meridian. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie matematycznych zdolności wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

6 kwietnia 2018 roku Zofia Bolesławska – uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko odebrała w Warszawie brązowy medal uzyskany w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Pangea i uzyskała tytuł Matematycznego Mistrza. Zofii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Patrycja Rybak – nauczycielka matematyki

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

6 listopada uczniowie klas I-III obchodzili Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Dzieci przygotowały na tą okazję stroje i rekwizyty, które upodobniły je do ulubionego bohatera. Na szkolnym korytarzu spacerowały księżniczki, królowie, wróżki, Smok Wawelski, Kot w Butach, Zorro, Strach na Wróble, Czerwony Kapturek, Kopciuszek a nawet Pipi i Pszczółka Maja. Szkoła zamieniła się w bajkową krainę i zachęcała wszystkich do odkrywania nowych postaci, także w szkolnej bibliotece.

Na uwagę zasługują przygotowania uczniów z klasy IIIa (wych. Danuta Fałek), którzy wykonali piękne makiety bajkowych zamków. Twórczość dzieci to także własnoręcznie wykonane elementy strojów - korony, królewskie berło, maska Kota w Butach oraz koszyczek Czerwonego Kapturka. Z okazji tego święta uczniowie gimnazjum: Gabriela Grabowska (pełniąca funkcję Jadwigi Roku) oraz Kacper Wdowiak (w roli Króla Jagiełły) czytali dzieciom wybrane przez nie bajki. Były to: „Kot w Butach” oraz „Piękna i Bestia”. Młodzi słuchacze wykonali do nich ilustracje. Podsumowaniem akcji był apel, podczas którego najpiękniej przebrani uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy. Wręczała je para królewska: Królowa Jadwiga i Król Jagiełło. Wydarzenie zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie. Serdeczne podziękowania należą się także rodzicom, którzy pomogli dzieciom w przygotowaniu strojów.

Wydarzenie Zmartwychwstania okiem młodego dziennikarza.

27 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku odbył się Apel Wielkanocny. Uczniowie wcielili się w role prezenterów telewizyjnych i dziennikarzy oraz świadków wydarzeń zbawczych Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Młodzi mieli za zadanie zrelacjonować wydarzenia z Wielkiego Tygodnia. Spektakl zawierał trzy sceny: relację z góry Golgota, z pustego grobu czyli miejsca Zmartwychwstania Chrystusa oraz znad Jeziora Galilejskiego, gdzie miał miejsce nadzwyczajny połów ryb. Uczniowie z pasją zaangażowali się w swoje role, by jak najlepiej oddać klimat tych wydarzeń. Uzupełnieniem gry aktorskiej był występ chóru szkolnego pod opieką pana Dariusza Rodakowskiego.

Po przedstawieniu głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a następnie pani dyrektor Agnieszka Babańca, pani wicedyrektor pani Ewelina Piecyk-Kowalska oraz ks. Proboszcz Augustyn Rymarczyk, który zwrócił uwagę zebranych na głębszy sens Świąt Zmartwychwstania -  świętowanie zwycięstwa Jezusa – Słońca nie znającego Zachodu. Życzenia złożyli również Wójt Gminy Garbatka-Letnisko pan Robert Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Włodzimierz Mazur. Wśród zaproszonych gości byli także pani Magdalena Marszałek - przedstawicielka Urzędu Gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Uczniów opieką merytoryczną objęli ks. Łukasz Bociek, siostra Jadwiga Szczepańska, pani Lidia Bartosiewicz oraz pani Anna Rutka. Natomiast dekorację przygotowała pani Agata Styczyńska.

Dziękujemy uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie inscenizacji:  Mateuszowi Szafrańskiemu, Pawłowi Sobczykowi, Ernestowi Abramczykowi, Jakubowi Mazurowi, Michałowi Jędraskowi, Mai Walczak, Justynie Waszkiewicz, Maciejowi Zarębie, Julii Spytek, Jakubowi Chmielewskiemu, Kacprowi Wiraszce, Szymonowi Jędrysowi, Laurze Rutce oraz Zofii Bolesławskiej.

Ks. Łukasz Bociek

Ślubowanie klas I

25 października o godz. 16.30 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko zapełniła się dziećmi ubranymi w galowe stroje. Towarzyszyli im rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.

Okazją do spotkania w tak licznym gronie było Ślubowanie uczniów klas I. Dzieci przedstawiły program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, a także taneczne. Brawurowo zatańczyły krakowiaka. To był egzamin, który zdały na szóstkę.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała wicedyrektor Ewelina Piecyk – Kowalska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia dostali okolicznościowe dyplomy.

Zgromadzone w sali gimnastycznej szkoły dzieci, usłyszały wiele serdecznych życzeń od zaproszonych gości. Życzenia złożył ksiądz  kanonik Augustyn Rymarczyk. W imieniu organu prowadzącego głos zabrała pani sekretarz Gminy Teresa Fryszkiewicz. Do życzeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Łyjak oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce- Letnisko Łukasz Majewski. Dzieci zostały obdarowane słodyczami, ponadto rodzice każdej z klas pierwszych wręczyli pomoce szkolne: piłkę, szachy i warcaby.  O pierwszakach pamiętali także starsi koledzy. Uczniowie klas trzecich własnoręcznie wykonali dla młodszych kolegów zakładki. O swoich dawnych wychowankach nie zapomniała też pani Maria Grygiel- dyrektor Samorządowego Przedszkola. Mimo że nie mogła być na samej uroczystości, odwiedziła dzieci w szkole i wręczyła każdej klasie książkę  i słodkości. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany przez rodziców poczęstunek.

W przygotowaniu uroczystości wychowawcom klas pierwszych pomogli uczniowie klasy IVa , klas trzecich, a także panie Agata Styczyńska, Renata Strzałkowska – Jędrasek i Monika Rodakowska. Pomoc techniczną zapewnili nauczyciele: Waldemar Langa i Andrzej Suwała. Uroczystość prowadził Przewodniczący Małego Samorządu Uczniowskiego Jakub Zawłocki. Wszystkim, a zwłaszcza rodzicom serdecznie dziękujemy.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy sukcesów w nauce i radości w zdobywaniu wiedzy.

Elżbieta Mazur i Danuta Matysiak

''Bezpieczny Internet" - przedstawienie profilaktyczne

Cyberprzemoc to obecnie  najszybciej rozwijające się zagrożenie, które dotyka  wszystkich, a zwłaszcza dzieci, bowiem one  są najbardziej podatne na tego rodzaju działania. Bardzo często nie zdają sobie sprawy, jak wiele codziennych zachowań jest niewinnym początkiem aktów wirtualnej agresji... Niestety na tym sprawa się nie kończy... Te negatywne emocje przenikają do rzeczywistego świata i z ogromną siłą uderzają w nas –  użytkowników  Internetu.  „Przecież to miał być tylko niewinny żart” – zdanie, które najczęściej pada z ust winowajców, czyli tych, którzy celowo bądź też w sposób  nieświadomy stosują cyberprzemoc w relacjach z innymi. Jedno jest pewne: Internet i urządzenia mobilne zmieniły  nasz świat i mają na nas ogromny wpływ. Trzeba pamiętać o tym, że nowoczesna technologia to nie tylko zabawa, ale także ryzyko uzależnienia, przemocy czy łatwego dostępu do nieodpowiednich treści. Mając na celu dobro naszych uczniów, w naszej szkole w ramach akcji CYFROWOBEZPIECZNI organizowane są różnego rodzaju spotkania, zajęcia i konkursy, których główną myślą jest uświadamianie najmłodszym tego, że w sieci czyha  wiele niebezpieczeństw i dlatego zawsze, gdy korzystamy z Internetu, musimy kierować się zdrowym rozsądkiem. Należy wykazać czujność i ostrożność, zwłaszcza w kontaktach z tymi, których znamy tylko ze świata wirtualnego i nigdy nie widzieliśmy ich w "realu".

26 marca w szkole odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt. ''Bezpieczny Internet". Dotyczyło ono  problemu  uzależnienia od  komputera. Młodzież gimnazjalna  przedstawiła swoim młodszym koleżankom i kolegom kilka scenek z życia codziennego nastolatki o o imieniu Kasia. Dziewczyna ta wpadła w sidła uzależnienia, co przyczyniło się do tego, że zapomniała o tym, co jest tak naprawdę w życiu istotne. Rodzice przestali być dla niej ważni, najlepsze koleżanki zostały zepchnięte na dalszy plan, natomiast w centrum zainteresowania znalazł się ... komputer. To on stał się nieodzownym elementem życia Kasi. Dziewczyna przesiadywała przed nim całe dnie, a także noce. Nie potrafiła myśleć o niczym innym, tylko o swoim komputerze i wirtualnej rzeczywistości. On i tylko on był jej potrzebny do życia, a cała reszta  zupełnie ją nie obchodziła. Bez reszty zatraciła się w świecie, który naprawdę nie istniał. Wydawałoby się, że nie ma już dla tej nastolatki ratunku, jednak okazuje się, że nawet z beznadziejnymi sytuacjami  człowiek potrafi się uporać  i pokazać, że jest silny. Trzeba tylko uwierzyć w siebie i własne możliwości, a przede wszystkim należy mieć obok kogoś, kto w każdej chwili jest gotów podać nam pomocną dłoń.   Historia Kasi zakończyła się happy endem. Nastolatka w porę się opamiętała. Wraz z pomocą rodziców pokonała swoje słabości, które w przedstawieniu przybrały postać zjaw z nocnego koszmaru. Kasia zrozumiała, co jest dla niej najcenniejsze, a właściwie kto. Okazuje się, że jest to oczywiście rodzina. Szanujmy więc swoich bliskich i okazujmy im swoją miłość najlepiej jak tylko potrafimy, a przede wszystkim dziękujmy im, że po prostu są z nami.

Przedstawienie zostało przygotowane przez p. Karolinę Matejszczak  i p. Agatę Styczyńską. Wzięli w nim udział następujący uczniowie: Julia Jurek, Alicja Warchoł, Amelia Hołuj, Patrycja Przerwa, Gabriela Grabowska, Oliwia Malec, Oliwia Sałek, Kacper Wdowiak, Jakub Chmielewski i Winicjusz Fila.

Hejt- STOP- hejt banuję, bo reaguję

W dniu 18 października obchodziliśmy Światowy Dzień Godności Człowieka pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Jest  to międzynarodowa inicjatywa, propagującą ideę poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka. Główne wydarzenia w ramach programu koncentrują się podczas Światowego Dnia Godności, przypadającego w każdą trzecią środę października. Tego dnia tysiące wolontariuszy rozmawia z uczniami o godności w szkołach na całym świecie i o problematyce hejtu.

Nasza szkoła włączyła się do akcji Hejt- STOP- hejt banuję, bo reaguję.W klasach zostały przeprowadzone warsztaty przez panią pedagog Renatę Strzałkowską Jędrasek panią Monikę Bernacik oraz wolontariuszki: Oliwia Malec , Julię Jurek, Olge Karaś i Natalię Łakomską. Uczniowie   zostali zapoznani z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Global Dignity Poland oraz Fundację Świadomego Rozwoju , które podpowiadają jak poradzić sobie z problemem hejtu i mowy nienawiści w Internecie. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach  i chętnie dzieliła się spostrzeżeniami oraz refleksjami.

Czy prace domowe są potrzebne?

Nasi dziadkowie odrabiali, nasi rodzice odrabiali.... Czy to znaczy, że i my musimy odrabiać prace domowe? To, że coś było „od zawsze” nie znaczy że musi trwać w nieskończoność ani że jest dobre. Takie wątpliwości towarzyszą uczniom już od najwcześniejszych szkolnych lat. A przecież świat się zmienia, czy nie powinny iść za tym także zmiany dotyczące nauczania i zadawania prac domowych?

Właśnie nad zasadnością, a przede wszystkim jakością prac domowych zastanawiali się nasi uczniowie podczas debaty, która odbyła się 19 marca 2018 roku w sali gimnastycznej. Dyskusję poprowadziła Olga Karaś czuwająca nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Argumentami wymieniali się przedstawiciele: uczniów klas IV,V, VI, VII szkoły podstawowej, I i II gimnazjum, reprezentanci rodziców i nauczycieli.

Ze względu na temat debata wzbudziła ogromne emocje. Publiczność, po wysłuchaniu argumentów i kontrargumentów, mogła wyrazić swoje stanowisko, wychodząc przez specjalnie oznakowane drzwi. Wyniki, mimo że jednoznaczne, okazały się dla nas dość zaskakujące- aż 70 osób opowiedziało się za zadawaniem prac domowych. Co to znaczy? To znaczy, że umiemy się wzajemnie słuchać, że bierzemy pod uwagę odmienne od naszych opinie i potrafimy dostrzec tzw. drugą stronę medalu.

Jakie wnioski nasuwają się po debacie? Sami uczniowie wielokrotnie wypowiadali się, że prace domowe mają sens, ale tylko wtedy, gdy są przemyślane przez nauczyciela, ciekawe i w jakimś sensie rozwijające; poza tym nie powinny być obowiązkowe i na pewno nie można ich zadawać codziennie!

Agnieszka Rygiel

Wykonanie: Dan-net