• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce- Letnisko zaproszono policjantki z Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu w celu przeprowadzenia prelekcji z uczniami klas 4-7 oraz 2-3 gimnazjum. Spotkania te dotyczyły odpowiedzialności karnej nieletnich i zjawiska, jakim jest cyberprzemoc. Ich przewodnią myślą było poinformowanie dzieci o zagrożeniach, na jakie mogą natknąć się, gdy korzystają z Internetu oraz to, czym jest odpowiedzialność karna i w jaki sposób można się na nią narazić, jeśli ktoś nieumiejętnie "surfuje" po Internecie. Policjantki dużą część zajęć poświęciły zjawisku cyberprzemocy. Bardzo szczegółowo zostały przedstawione informacje na temat zjawiska "stalkingu" zniesławienia, znieważenia , włamań do sieci danych oraz portalom społecznościowym. Podały szereg przykładów pokazujących młodzieży jak łatwo można zostać nieletnim sprawcą czynu karalnego. Należą do nich przede wszystkim fikcyjne konta na portalach społecznościowych czy też szkalowanie innych poprzez zamieszczanie obraźliwych komentarzy w Internecie. Uczniowie czynnie uczestniczyli w dyskusjach, odpowiadając i zadając pytania dotyczące omawianej kwestii.

Na koniec spotkania policjantki życzyły uczniom, by promowali zachowania zgodne z prawem nie tylko w szkole, ale także poza nią oraz by nie narażali się w niepotrzebny sposób na jakąkolwiek odpowiedzialność.

Wykonanie: Dan-net