• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w dniu 20 maja odbyła się lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum poświęcona obchodom Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania. Przewodnicząca SU Weronika Krakowiak przedstawiła historię powstania telefonów zaufania. Pierwszy na świecie telefon zaufania dla dzieci powstał w 1970 roku w Nowej Zelandii. Już kilka miesięcy później, niezależnie i bez wiedzy o tej inicjatywie, swoje działanie rozpoczął w Warszawie Młodzieżowy Telefon Zaufania. Przez ostatnie 40 lat powstawało wiele lokalnych i ogólnopolskich telefonów zaufania dla dzieci. Niektóre rozwijały się poprzez specjalizację i profesjonalizację oferty pomocowej, inne niestety kończyły swoją działalność. Dziś w Polsce istnieje kilkanaście telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. Tylko nieliczne z nich są bezpłatne i ogólnodostępne. Fundacja Dzieci Niczyje, która prowadzi dwie linie pomocowe dla dzieci: 116 111 oraz 800 100 100. Codziennie kilkaset młodych osób rozmawia z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Dzielą się tym, co jest dla nich trudne i bolesne, mówią o tym, co ich niepokoi, szukają rozwiązań swoich problemów. Specyfiką tego telefonu jest jego dwoisty charakter: z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni również rolę interwencyjną. Po prelekcji uczniowie otrzymali od pani pedagog ulotki z numerami telefonów zaufania.

W drugiej części odbyło się podsumowanie Tygodnia Życzliwości. Kultura osobista i dobre maniery to cechy, które kształtujemy przez całe życie. Dlatego też konkurs przebiegł wieloetapowo, były to pogadanki na temat savoir vivre , kultury słowa w ramach lekcji wychowawczych, wybierano także klasowego Mistrza Kultury. Młodzież z koła teatralno- profilaktycznego przedstawiła scenki  codziennych przykładów zachowań zgodnych z zasadami dobrego wychowania. Na zakończenie wicedyrektor szkoły pan Andrzej Baracz uroczyście ogłosił werdykt-Mistrzem Kultury Publicznego Gimnazjum została Natalia Gawryołek - uczennica klasy 1b. Serdecznie gratulujemy!

Wykonanie: Dan-net