• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

W maju dwukrotnie  gościliśmy w naszej szkole wolontariat studencki. Studenci psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili warsztaty z komunikacji interpersonalnej. Komunikacja interpersonalna to psychologiczny proces, dzięki któremu  jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. To nie tylko wyrażane przez nas werbalne komunikaty, ale także szereg gestów, postaw, grymasów twarzy, które sprawny obserwator może odczytać i na podstawie nich wnioskować o naszych emocjach. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, oraz słowami przekazujemy określone informacje.
Pożądane kompetencje społeczne zależą od posiadanych umiejętności komunikacji społecznej na która składa się:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów,
 • umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • umiejętności słuchania,
 • umiejętności werbalizowania swoich myśli, uczuć i spostrzeżeń,
 • umiejętność udzielania informacji zwrotnej.

Podczas warsztatów uczniowie poznawali te zagadnienia w formie zabaw, gier, scenek dramowych, działań  plastycznych, burzy mózgów, ćwiczeń praktycznych.

Wykonanie: Dan-net