Rok szkolny 2021/2022

8 marca 2022 roku uczniowie ze Szkolnego Koła PCK zorganizowali zbiórkę pieniężną w ramach ogólnopolskiej akcji PCK pod hasłem „Dzień DLA Kobiet”. Udało nam się zebrać 368,22 zł. Pieniądze zostały przekazane do Rejonowego Oddziału PCK w Kozienicach i zostaną przeznaczone na długofalową pomoc dla dzieci i kobiet z objętej wojną Ukrainy.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy zaangażowali się w zbiórkę. Cieszymy się, że macie otwarte serca i potraficie odpowiedzieć na apel potrzebujących.

Opiekunka SK PCK
Anna Rutka

Co roku 7 kwietnia obchodzony jest „Światowy Dzień Zdrowia”. Z tej okazji pragnę zaprosić wszystkich uczniów naszej szkoły  do wzięcia udziału w  konkursach o tematyce prozdrowotnej.
Cele konkursu:
-propagowanie zdrowego stylu życia,
-rozwijanie postawy odpowiedzialności  za życie  i zdrowie własne i innych,
-rozwijanie umiejętności plastycznych,
-rozbudzanie twórczej inwencji  i kreatywności .
Tematyka i regulaminy konkursów:
Konkursy dla uczniów  klas I-III

 • Konkurs plastyczny: „Superbohaterowie - polskie owoce i warzywa”

Przedstaw w formie komiksu  krótką historyjkę , której bohaterami będą warzywa i owoce.
Format pracy A4, technika dowolna
Kryteria oceny: estetyka pracy, zgodność z tematyką, inwencja twórcza
Konkursy dla uczniów  klas IV-VIII

 • Konkurs plastyczny: ”Wybieram zdrowie”

Format pracy A3, technika dowolna
Kryteria oceny: estetyka pracy, zgodność z tematyką, inwencja twórcza

 • Film o tematyce prozdrowotnej   „ Mój sposób  na zdrowie” .

Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu przez grupę 3 osobową ( czas trwania od 2  do 4 minut). Dopuszczalne są  dowolne techniki i formy  artystyczne ( np. reportaż).
Kryteria oceny: zgodność treści filmu z tematyką konkursu, pomysłowość i kreatywność.
Film proszę przesłać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 01.04.22

Prace plastyczne proszę przekazać wychowawcom lub pani Szczypińskiej do 01.04.22

Szkolne Koło PCK w Garbatce włącza się w ogólnopolską zbiórkę pod hasłem „Dzień dla Kobiet”. Zbiórka, przeprowadzona na podstawie zgłoszenia nr 2022/727/OR z dnia 28.02.2022, odbędzie się 8 marca na terenie naszej szkoły. Zebrane do puszek datki finansowe zostaną w całości przekazane na długofalową pomoc dla kobiet i dzieci z Ukrainy.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wsparcia akcji. Liczy się każdy, nawet niewielki datek. Pomóżmy wspólnie naszym bliskim sąsiadom, którzy cierpią w wyniku wojny!

Opiekunka SK PCK
Anna Rutka

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki wyraża pełną solidarność z Ukrainą, w szczególności z naszymi młodymi przyjaciółmi. Ukraina padła ofiarą agresji Federacji Rosyjskiej, która naruszyła jej integralność terytorialną i wszczęła bezprawną wojnę.

Wspieramy i będziemy wspierać bohaterski naród ukraiński. Podziwiamy odwagę i heroizm  żołnierzy oraz ludności cywilnej walczącej o swój kraj.

W tym trudnym momencie apelujemy o pełne wsparcie dla uchodźców przybywających do Polski z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Ważna jest nie tylko opieka socjalna dla dzieci i ich rodzin, ale także troska o zapewnienie najmłodszym odpowiedniej edukacji.

Również studenci i naukowcy z Ukrainy powinni mieć możliwość kontynuowania studiów i kariery naukowej na terenie naszego kraju. Zwracamy się do rektorów uczelni z apelem o wsparcie w tej sprawie. Prosimy także o okazanie pomocy ukraińskim studentom kształcącym się w Polsce.

Pokój jest prawem człowieka. Dziś jest on zagrożony z powodu bezprawnej polityki Rosji i wspierającej ją Białorusi. To działania, które uderzają w fundamenty naszej cywilizacji. Putin i Łukaszenka sami się z niej wykluczyli.

Prosimy wszystkie młode osoby o pełne wsparcie uchodźców z Ukrainy. Włączajmy się w zbiórki i wolontariat. Pamiętajmy o zachowaniu spokoju i korzystaniu tylko ze sprawdzonych źródeł informacji.

Dziękujemy wszystkim serdecznie za pomoc w przygotowaniu  darów dla mieszkańców Ukrainy. To dzięki Państwa ofiarności i  hojności udało się  nam  się  zebrać wiele produktów: kilkanaście kilogramów żywności, produktów kosmetycznych, chemicznych , leki, kołdry, pościele i wiele innych.

Pierwsza pomoc już trafiła dla rodziny uchodźców przybyłych do naszej gminy.
Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb jest jeszcze wiele!

Zachęcamy do kontynuowania pomocy i przynoszenia darów do szkoły podstawowej w Garbatce- Letnisko oraz Szkoły Filialnej w Bogucinie.

Na bieżąco będziemy informować o potrzebach rodzin z Ukrainy przebywających na terenie gminy Garbatka-Letnisko.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy 
PSP w Garbatce-Letnisko i Szkoły Filialnej w Bogucinie

Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego” jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

2. CEL KONKURSU:
a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych,
b) edukacja dzieci na temat zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową,
c) zmotywowanie uczestników Konkursu do zdobycia wiedzy na temat wyglądu, symboliki
oraz sposobu wykonywania tradycyjnej palmy wielkanocnej w regionie radomskim,
d) rozwijanie zdolności manualnych dzieci;

3. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej
Kategoria II: IV-V klasa szkoły podstawowej
Kategoria III: VI-VIII klasa szkoły podstawowej

4. TERMIN KONKURSU:
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy razem z wypełnioną Kartą Zgłoszenia w terminie do dnia 1 kwietnia (piątek) 2022 roku na adres:
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom.

5. PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem Konkursu są własnoręcznie wykonane palmy wielkanocne.
Palma powinna być samodzielnym dziełem dziecka. Dopuszcza się ewentualną pomoc rodzica bądź opiekuna plastycznego w trakcie wykonywania trudniejszych elementów palmy.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną palmę wielkanocną.
b) Palma powinna uwzględniać tradycyjne materiały służące do jej wykonywania
oraz zwyczajowe techniki zdobnicze.
c) Długość palm wielkanocnych nie powinna przekraczać jednego metra. Dłuższe palmy nie będą podlegały ocenie!
d) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą imię
i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza oraz nazwę szkoły.
e) W Konkursie wyklucza się uczestnictwo dzieci pracowników Organizatora.

 

7. KRYTERIA OCENY:
a) Oceny palm wielkanocnych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.
b) W Konkursie ocenie podlegać będą palmy wielkanocne według następujących kryteriów:
- zastosowanie tradycyjnych materiałów służących do wykonywania palm wielkanocnych
w regionie radomskim oraz zwyczajowych technik zdobniczych (w skali 1-10 punktów),
- staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne (w skali 1-5 punktów);
Maksymalnie można uzyskać 15 punktów.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas Uroczystości Niedzieli Palmowej w dniu 10 kwietnia 2022 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.
b) Palmy wielkanocne, które wezmą udział w Konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w zabytkowej kaplicy z Rdzuchowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.
c) Dla laureatów Konkursu w trzech kategoriach wiekowych przewidziane są nagrody rzeczowe a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

Prace można oddawać do 29 marca do p.Styczyńskiej i do p.Jędrasek.

Społeczność uczniowska Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi aktywnie  i z zaangażowaniem włączyła się w działania upamiętniające bohaterów walczących o niepodległą Polskę. Przygotowano wystawkę przedstawiającą plakaty i zdjęcia, przypominające  o dramatycznych wydarzeniach  historycznych z lat  1944 – 1963.

Na najbliższe zajęcia wychowawcze zostały przygotowane materiały w formie prezentacji, w celu przekazania   uczniom informacji o determinacji ówcześnie  żyjących Polaków w dążeniu o  niepodległe i suwerenne państwo.

Mariola Nowakowska

W dniu 23. lutego 2022 rozstrzygnięto w szkole konkurs „Moje drogowskazy” skierowany do uczniów klas 4-8. Uczniowie otrzymali następujące zadanie:

„Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się w obcym dla siebie mieście. Jest noc i niestety zabrakło prądu. Nie świecą się uliczne latarnie, światła w domach... Nie widać nazw ulic, znaków drogowych, zupełnie niczego. A Wasze zadanie polega na dotarciu pod wskazany konkretny adres... Trudno wyobrazić sobie, że udałoby się komukolwiek dotrzeć tam, gdzie chce. W życiu jest podobnie. Aby móc osiągać własne cele (np. nauczyć się czegoś, poznać wartościowe osoby, wybrać dobrze dalszą ścieżkę nauki, zyskać upragniony zawód itp.) potrzebujemy pewnych wskazówek, drogowskazów, które jak światła miasta pomogą nam przybliżyć się do tych celów i pozwolą nam je osiągnąć. Takimi drogowskazami mogą być wartości, które wyznajemy, złote myśli, które zasłyszeliśmy od naszych dziadków, rodziców, nauczycieli, przyjaciół. Może są to sentencje zaczerpnięte z książek, filmów czy innych dzieł kultury. Bywa, że zapisujmy je w pamiętniku, a często po prostu nosimy je w głowie bądź w sercu.”

Zadaniem uczniów było sięgnięcie do tych osobistych drogowskazów, złotych myśli
i uzasadnienie, dlaczego ta myśl jest dla nich w życiu (lub może być) drogowskazem.
Spośród przygotowanych prac najlepsze okazały się prace trójki uczniów. Poniżej lista osób nagrodzonych wraz z fragmentami ich prac:
I miejsce: Michał Olejarz z kl. 7b
(„Każdy człowiek powinien żyć tak, by stanowić wzór dla innych ( Rosa Paris)”)
II miejsce: Anna Kołdej z kl. 5a
(,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II)
III miejsce: Mikołaj Rulski z kl. 4a
(„Dziobem do fali”)

Wyróżnienia ponadto otrzymały następujące uczennice:
Daria Grzywacz z kl. 4b
(„Przyjaciel pomaga w trudnych sytuacjach, rozumie każdy nasz błąd, zatroszczy się o nas w potrzebie(...)”)

Wiktoria Zawodnik z kl.4b
(„Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem” Antoine de Saint Exupery)
Zofia Brudzyńska z kl. 7a.
(„Drogowskazem są ludzie godni naśladowania (...))”
Serdecznie gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział i piękne „drogowskazy”. Życzę, by pomagały Wam one osiągać wymarzone cele i czynić Wasze życie szczęśliwym i spełnionym.

Katarzyna Sobkiewicz
psycholog szkolny

Zachęcamy uczniów do przyniesienia z domów zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do przygotowanych kartonów w salach lekcyjnych.

Anna Szczypińska

Mazowiecki Kurator Oświaty w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy  zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Paczka na Kresy”, skierowanej do Polaków mieszkających  za wschodnią granicą Polski.
Akcja „Paczka na Kresy” polega na zbiórce darów i funduszy przeznaczonych na świąteczne paczki dla Polaków z Litwy i Ukrainy.
Organizatorami akcji są: Fundacja Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, Polska Fundacja Narodowa, Poczta Polska, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP, harcerze ze Szczepu 147 „Błękitni” oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.
W akcji zbierane będą:

 • produkty spożywcze, takie jak:
 • kawa, herbata liściasta, ekspresowa, owocowa, kakao naturalne, rozpuszczalne, słodycze: czekolada, praliny, cukierki, ciastka, czekoladki, chałwa, pierniki, ciasta zapakowane hermetycznie, bombonierki, ptasie mleczko, galaretki, batony czekoladowe, owocowe, delicje, sezamki; 
 • owoce kandyzowane: figi, rodzynki, morele, skórka pomarańczowa, orzeszki, pistacje;
 • przyprawy świąteczne: cynamon, kardamon, wanilia, goździki, posypki na ciast;
 • konserwy, olej, przyprawy, owoce w puszce (np. ananasy, brzoskwinie), oliwki, suszone pomidory;
 • makarony, kasze, cukier, mąka
 • środki czyszczące, dezynfekujące, środki do prania etc.
 • środki higieniczne: pasty do zębów, mydła, żele, płyny do kąpieli,
 • medykamenty, kremy, środki opatrunkowe

Miłym załącznikiem do paczek będą:
-  własnoręcznie wykonane kartki świąteczne z życzeniami; 

Nie będą przyjmowane: ubrania, artykuły papiernicze, zabawki, pluszaki, książki, podręczniki.
Istnieje możliwość wpłaty darowizny pieniężnej na konto Fundacji. Pozyskane środki będą wykorzystane na organizację Akcji:
Alior Bank SA, 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602
Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom” KRS 0000412780
ul. Rzeźbiarska 87, 04-620 Warszawa
Serdecznie zapraszamy  nauczycieli, wychowawców i uczniów do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę. Zbiórka na terenie szkoły potrwa do 11.03.22. Dary  przekazujemy wychowawcom  lub pani Szczypińskiej.

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – bo ryzyko upadków znamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w  XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod honorowympatronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi:  „Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy”. Do współorganizacji XII edycji ww. Konkursu w roku 2022 terenie województwa mazowieckiego przystąpiło Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Zadaniem Konkursu jest  wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym. Zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe  ( kl.0-III i IV-VIII).
Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu. Prac nie należy oprawiać.

Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Kozienicach za pośrednictwem szkół upływa z dniem 1 kwietnia  2022 r.

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” znaleźć można źródło wiedzy, z której dzieci dowiedzą się co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znajdują się min.: film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie oraz szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem sympatycznych dzieci poznać  można najczęściej występujące w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne.

Serdecznie zapraszamy!

Prace przekazujemy do 28 marca 2022 r.   do pani Jędrasek lub do pani Styczyńskiej.

Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która będzie przedstawiała zmiany, jakie w parkach narodowych dokonały się dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym polskich parków narodowych oraz o Funduszach Europejskich. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VI. 

OGÓLNE ZASADY KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów klas od I-VI Szkół podstawowych. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: I grupa wiekowa – uczniowie klas I-III II grupa wiekowa – uczniowie klas IV –VI 2. Konkurs jest organizowany w ramach Kampanii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Uczniów Szkół podstawowych.

Praca Konkursowa polega na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej wybrany Park Narodowy oraz zmiany jakie zaszły w tym Parku dzięki Funduszom Europejskim. Na pracy plastycznej Uczeń przedstawia wybrany przez siebie Park Narodowy. Wybór Parku dokonywany jest w oparciu o 23 filmy dostępne na stronie

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G
oraz 6 krótkich filmów dostępnych pod linkiem
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb

Wymagania dotyczące Pracy Konkursowej: a) praca plastyczna w technice (z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających): rysowanie kredkami świecowymi lub ołówkowymi, malowanie pastelami, malowanie farbami, kolaż, techniki mieszane (np. farby i kredki). b) format A4, papier biały; c) Praca Konkursowa musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez Ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie; d) podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy na odwrocie pracy (Prace Konkursowe biorące udział w Konkursie muszą być podpisane na odwrocie imieniem  i nazwiskiem Ucznia, Nazwą i adresem reprezentowanej Szkoły oraz numerem klasy, do której Uczeń uczęszcza).

Termin nadsyłania prac do Organizatora upływa w dniu 28 lutego 2022 r.
Szkoły biorące udział w Konkursie dokonują wewnętrznej selekcji Prac Konkursowych przygotowanych przez Uczniów i przesyłają do Organizatora wyłącznie zwycięskie Prace Konkursowe wyłonione w poszczególnych grupach wiekowych.

NAGRODY 1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laurentów Konkursu w każdej grupie wiekowej: a) 2 nagrody główne za zdobycie pierwszego miejsca w każdej grupie wiekowej b) 2 nagrody za zdobycie drugiego miejsca w każdej grupie wiekowej c) 2 nagrody za zdobycie trzeciego miejsca w każdej grupie wiekowej d) Wyróżnienia. 2. Nagrodą główną za zdobycie pierwszego miejsca w każdej grupie wiekowej jest: a) Jednodniowa wycieczka do Parku Narodowego dla całej klasy, której Uczeń wywalczył pierwsze miejsce w Konkursie. W ramach nagrody Organizator zapewnia: transport autokarem do i z Parku Narodowego zlokalizowanego najbliżej Szkoły, która zajęła pierwsze miejsce w Konkursie w każdej grupie wiekowej, • wyżywienie podczas wycieczki, • zwiedzanie Parku Narodowego pod okiem przewodnika ukierunkowane na wskazanie zmian, które zaszły dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, • ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pois.gov.pl/konkurs-plastyczny

Anna Szczypińska

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A. które działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

Zapraszam uczniów  do wzięcia udziału w programie. Zbiórka potrwa do  końca marca.

Anna Szczypińska
szkolny koordynator programu

Zapraszamy uczniów  klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym "Kot" Konkurs organizowany jest w związku ze Światowym Dniem Kota przypadającym na 17.02.2022 r. Konkurs ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka i niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które kiedyś miały dom, ale go utraciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los. 

2. Cele konkursu
- promocja talentu dzieci i młodzieży,
- poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
- wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
- kształtowanie postaw empatycznych, uwrażliwiających na piękno,
- edukacja poprzez promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania tymi niezwykłymi zwierzętami, które swą tajemniczą i niezależną naturą zasłużyły na obchody Dnia Kota na świecie.

Uczestnicy konkursu plastycznego „Kot” mogą wykonać prace:

 • w technice płaskiej (np. rysunek, malarstwo, collage, wydzieranka) Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, płaskich ale, może posiadać fakturę.
 • w formacie A4 na papierze technicznym
 • rzeźba z gliny, plasteliny, masy solnej lub innych trwałych materiałów

Zapraszamy po "kocie inspiracje" do szkolnej biblioteki.

3. Terminy
Prace należy  dostarczyć do p. R.Jędrasek, p. Moniki  Rodakowskiej do 28 lutego 2022 r.