Rok szkolny 2021/2022

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko w ramach podpisanej 25 sierpnia 2021r. przez Gminę Garbatka-Letnisko umowy, dołączyła do realizowanego przez Samorząd Mazowsza unijnego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.

W ramach  działań  zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery stacjonarne, monitory interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, tablety, projektory multimedialne, oprogramowanie interaktywne 3D, oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną, e-podręczniki (w szczególności do nauki języka angielskiego) oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy.

Dla nauczycieli oraz uczniów zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach Projektu. Przewiduje się również zapewnienie dostępu do Internetu dla wybranych uczniów nieposiadających możliwości uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. To wszystko ma pomóc w tworzeniu szkoły nowoczesnej. To jest sprzęt, wiedza i możliwości, które pomogą  tworzyć szkołę europejską, na miarę  XXI wieku.

Wsparcie dla szkoły  wyniesie  co najmniej 80.000,00 zł. Cieszymy się, że  nasza szkoła po raz kolejny wzbogaci się o sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem najnowszych technologii. Natomiast nauczyciele będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych. Jednak najwięcej nowych umiejętności  nabędą nasi uczniowie.

4 września już po raz 10-ty odbyła ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo literatury polskiej Narodowe Czytanie. W tym roku wybrano do wspólnego czytania i słuchania komedię Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”.

Spotkanie w Garbatce – Letnisko w ramach tej akcji zorganizowała jak co roku Gminna Biblioteka, a konkretnie jej kierowniczka pani Małgorzata Markowska. Czytanie odbyło się na Grzybku Ośrodka Wypoczynkowego Polanka. Po przedstawieniu przez organizatorkę listu Prezydenta Rzeczpospolitej promującego akcję i tegoroczną lekturę, I akt sztuki odczytali: wójt gminy pani Teresa Fryszkiewicz, nauczycielki panie Mariola Gębska i Agnieszka Rygiel, pracownik biblioteki pani Iwona Stępień oraz przewodnicząca Komisji  Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska pani Dorota Ziarkowska i radny gminy pan Bartłomiej Kamiński.

 

Na spotkanie przybyli zaproszeni mieszkańcy gminy, w tym liczna grupa młodzieży z naszej szkoły oraz przesympatyczny kot- kto był, ten wie. 

W podziękowaniu z czynny udział w akcji lektorzy otrzymali dyplomy, a wszyscy słuchacze egzemplarze książek z pieczęcią Narodowego Czytania.

Do usłyszenia i zobaczenia za rok!
Agnieszka Rygiel

W bieżącym roku szkolnym wolontariat szkolny w ramach współpracy z Fundacją na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych, przystąpił do udziału w 19 edycji akcji charytatywnej :
„Szkoło pomóż i Ty na rok szkolny 2021/2022.
W tym roku pragniemy pomóc 10-letniemu Kacprowi Pawłowskiemu.
Kiedy Kacper skończył roczek zdiagnozowano u niego dziecięce porażenie mózgowe.
Pomimo swojej niepełnosprawności uśmiech towarzyszy mu każdego dnia. Aby Kacper mógł prawidłowo rozwijać się niezbędny jest sprzęt, który pomoże  mu w komunikacji, nauce czytania, pisania i mówienia.

Wspólnie pomóżmy chłopcu w zakupie specjalistycznego oprogramowania i komputera, których koszt wynosi około 10 000 zł.
W ciągu najbliższych dni  wolontariusze będą sprzedawać na terenie szkoły– cegiełki- kalendarzyki , za minimum 2 zł.
Liczymy na wasze wsparcie i okazanie wielkiego serca!

Mariola Nowakowska
Monika Bernacik

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności obchodzony jest 5 września.  Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła ten dzień , by uczcić  rocznicę śmierci – św. Matki Teresy z Kalkuty . Wyjątkowej osoby znanej ze swej  dobroci dobroczynności  i bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Święto podkreśla wagę  pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i wolontariackich. 
Z tej okazji  w naszej szkole chcemy zwrócić uwagę na niesienie pomocy innym. Mimo, że nie zawsze mamy możliwość brania udziału   w akcjach charytatywnych , możemy zostać wolontariuszem  np. w szkole.  Zachęcamy do codziennych drobnych gestów skierowanych do potrzebujących z najbliższego otoczenia. Naprawdę nie potrzeba wiele wysiłku.
Dzielmy się uśmiechem, pomocną dłonią!
Co może zrobić każdy z was :
-Pomóż koledze koleżance w odrabianiu zadań domowych;
-Zwróć uwagę na samotna koleżankę /kolegę z klasy;
-Nie pozwalaj na dręczenie innych czy to w rzeczywistości czy w sieci;
-Mów cześć i uśmiechnij się gdy widzisz kogoś ze swojej klasy;
-Pociesz drugą osobę gdy widzisz że jest smutna;
-Zostaw miły anonimowy liścik na ławce kolegi z klasy
-Zbieraj korki, baterie;
-Zaopiekuj się zwierzakiem ,gdy ktoś nie może;
-Pomóż rodzicom w domowych obowiązkach;
-Pobaw się ze swoim rodzeństwem.
Warto rozejrzeć się wokół siebie. Może tuż obok jest ktoś kto potrzebuje pomocy. Pomysłów by nieść dobro, jest wiele. Pamiętajcie, takie drobne gesty mogą zmienić czyjś świat. Pomaganie jest ważne. Dlaczego jest to ważne? Bo dzięki pomaganiu czujemy spełnienie, radość, pozytywną moc do działania.
A może pomaganie stanie się dla nas nawykiem. Tego życzymy wszystkim!

Opiekun SKW- Monika Bernacik

Pedagog- Renata Strzałkowska- Jędrasek

Pierwszy dzień września to nie tylko czas rozpoczęcia nauki w szkole, ale też ważna rocznica w dziejach naszego narodu. Jak co roku  delegacja młodzieży złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów tamtych wydarzeń.

Ze względu na pandemię społeczność szkolna nie spotkała się wspólnie w hali sportowej.

W salach lekcyjnych wychowawcy zapoznali uczniów z informacją na temat  okoliczności wybuchu II wojny światowej, przypomnieli o konieczności stosowania się do zaleceń sanitarnych oraz zasad bhp obowiązujących w szkole i poza nią.

Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku szkolnym będziemy pracować w systemie stacjonarnym.

Życzymy owocnej pracy naszym Uczniom, Koleżankom i Kolegom.

                                                                                                        Mariola Nowakowska